U 2019. godini poduzetnici se rasterećuju za 626 milijuna kuna

Slika /public/istrazivanje i razvoj.jpg

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat danas je na prvoj ovogodišnjoj sjednici Vlade RH predstavio Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva za 2019. godinu. Kako je istaknuo, planom je predviđeno ukidanje ili pojednostavljenje čak 314 različitih administrativnih procesa i obveza koje će poduzetnicima na godišnjoj razini uštedjeti sveukupno 626,74 milijuna kuna, što je 15,57 posto manje opterećenje za gospodarstvo. „Proces administrativnog rasterećenja gospodarstva započeo je na početku mandata ove Vlade, a planirane mjere za 2019. predstavljaju treći uzastopni godišnji program takvih aktivnosti. Do sad je provedeno više od 180 mjera, s procjenom vrijednosti većom od 1,6 milijardi kuna. Provedbom ovogodišnjeg plana, gospodarstvo će biti rasterećeno za sveukupno više od 2,2 milijarde kuna“, naglasio je ministar Horvat.

U svrhu utvrđivanja mjera rasterećenja gospodarstva održano je 47 sastanaka, tzv. fokus grupa na kojima je sudjelovalo 317 poduzetnika, te su prikupljena 539 upitnika s primjedbama i prijedlozima administrativnog rasterećenja. Provedena je analiza 939 propisa, odnosno u njima sadržanih 3076 administrativnih obveza za poduzetnike. „Provedeni postupak analize i utvrđivanja mjera rasterećenja koji je prethodio donošenju ovog Akcijskog plana, primjer je kvalitetne suradnje tijela državne uprave s poduzetnicima i poslovnim udruženjima, kakvu želimo imati i dalje“, napomenuo je tom prilikom ministar Horvat.

Jeftinije i jednostavnije poslovanje, manja dokumentacija i digitalizacija postupaka

Mjere koje se planiraju provesti Akcijskim planom obuhvaćaju ukidanje administrativnih obveza u cijelosti, smanjenje broja obveznika i učestalost ispunjenja obveze ili opsega dokumentacije koju poduzetnici trebaju dostaviti prilikom ispunjenja određene obveze. Također, poseban je naglasak stavljen na digitalizaciju postupaka i pojednostavljenje provedbe administrativnih procesa te smanjenje iznosa financijskih naknada. „Ova je Vlada prepoznala visoku razinu administrativnog opterećenja kao jednu od glavnih prepreka konkurentnosti hrvatskog gospodarstva te je pojednostavljenje uvjeta za poslovanje stavila među svoje prioritetne ciljeve. Velike uštede ostvarit ćemo upravo digitalizacijom procesa koji će poduzetnicima uštedjeti mnogo vremena i novca. U pripremi je i projekt kojim će se poslovanje pokretati unutar 2 do 3 dana, ispunjavanjem jednog digitalnog obrasca, te na tom tragu nastavljamo proces digitalne transformacije Hrvatske“, istaknuo je ministar Horvat.

Neke od konkretnih mjera, unutar kojih će se ostvariti najveće uštede, podrazumijevaju omogućavanje postupaka u kojima se ovjera može potpisati korištenjem naprednog elektroničkog potpisa, poput npr. izmjene statusnih promjena u sudskom registru, kod upravnih postupaka poput prijave statusnih promjena trgovačkih društava, prijave izmjena društvenog ugovora, upisa promjene temeljnog kapitala ili brisanja subjekta upisa. Samo u ovom dijelu, planirane su uštede na razini od 173 milijuna kuna.

Poduzetnici će za poslovanje moći koristiti neaktivnu državnu imovinu

Ministar Horvat je na sjednici Vlade također iznio prijedlog izmjena i dopuna Uredbe o poticanju ulaganja, kojim se preciznije propisuje postupak podnošenja Prijave za korištenje potpore za ulaganje, sadržaj godišnjeg izvješća, te dio dokumentacije koju je moguće dostaviti elektroničkim putem.

Također, kao oblik državne potpore u okviru sustava potpora za ulaganje detaljnije se definira gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu RH. „Ovom mjerom ćemo dati dodatan poticaj poduzetnicima, na način da koriste državnu imovinu u svrhu razvoja vlastitog poslovanja, te im pružiti priliku da istu i zakupe“, najavio je ministar Horvat. Poduzetnicima koji će uložiti najmanje 3 milijuna eura i otvoriti minimalno 15 novih radnih mjesta bit će omogućen zakup državne imovine na 10 godina, pri čemu će im iznos zakupa ulaziti u ukupni intenzitet potpore koji dobivaju od države.Pisane vijesti