Zaštita osobnih podataka

Slika /public/zastita osobnih podataka.jpg

Dana 25. svibnja 2018. godine na snagu stupa Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), skraćeno GDPR (General Data Protection Regulation).

Osnovna namjena GDPR-a je zaštita osobnih podataka odnosno svih informacija povezanih sa privatnim osobama.

Sukladno GDPR-u i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/2018) Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta poštuje privatnost svih građana, korisnika naših usluga te korisnika podataka naše internet stranice.

Svaka obrada osobnih podataka temelji se na pravnoj osnovi, a pojedinačni zahtjevi za dodatnim uslugama, prijavama, upitima i komentarima koristit će se isključivo uz Vašu privolu.

Službenica za zaštitu osobnih podataka Ministarstva gospodarstva, poduzetništava i obrta je Andreja Šelendić.

Sve upite vezane za zaštitu osobnih podatka možete podnijeti na adresu osobni.podatci@mingo.hr ili info@mingo.hr.