Oprema pod tlakom

Pravilnik o tlačnoj opremi

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

Narodne novine, broj 27/2016
POPIS OVLAŠTENIH TIJELA ZA OCIJENJIVANJE SUKLADNOSTI JEDNOSTAVNIH TLAČNIH POSUDA Sukladno odredbama Pravilnika o jednostavnim tlačnim posudama (Narodne novine, broj 27/2016)
 • JTP-1/08 TÜV CROATIA d.o.o., Savska 41, 10144 Zagreb
 • JTP-2/10 TPK – Zavod za energetsku i procesnu opremu d.d., Slavonska avenija 20, 10000 Zagreb
 • JTP-3/14 HRVATSKI REGISTAR BRODOVA, Marasovićeva 67, p.p. 187, 21000 Split
Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

Narodne novine, broj 27/2017
POPIS OVLAŠTENIH INSPEKCIJSKIH TIJELA ZA PREGLEDE I ISPITIVANJE OPREME POD TLAKOM Sukladno odredbama Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (Narodne novine, broj: 27/2017)
 • PP-01-2017 OPREMA POD TLAKOM d.o.o. Ulica grada Vukovara 237, 10000 Zagreb
 • PP-02-2017 TÜV CROATIA d.o.o., Savska 41, 10144 Zagreb
 • PP-03-2017 TPK – Zavod za energetsku i procesnu opremu d.d., Slavonska avenija 20, 10 000 Zagreb
 • PP-04-2017 STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb
 • PP-05-2017 OPT Sjever d.o.o., Krapinska 25, 42000 Varaždin
 • PP-06-2017 CROATIAINSPECT d.o.o., Tkalčićeva 7/IV, 10000 Zagreb
 • PP-07-2017 ALFA Inspekt d.o.o., Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod
 • PP-08-2017 IPPT-KIM d.o.o., Davora Zbiljskog 2, 10000 Zagreb
 • PP-09-2017 ATESTI I PROCJENE d.o.o., Uskočka 1, 21217 Kaštel Novi
 • PP-10-2018 ESE PROJEKT d.o.o., Savska cesta 2b, 10360 Sesvete
 • PP-11-2018 HRVATSKI REGISTAR BRODOVA, Marasovićeva 67, 21000 Split
 • PP-12-2019 DIV Laboratorij d.o.o., Davora Zbiljskog 30, 10000 Zagreb (inspekcijsko tijelo A vrste)
 • PP-13-2019 Zagrebinspekt d.o.o., Draškovićeva 29, 10000 Zagreb (inspekcijsko tijelo A vrste)
Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

Narodne novine, broj 91/2013
POPIS OVLAŠTENIH TIJELA ZA NADZOR I OCIJENJIVANJE SUKLADNOSTI POKRETNE TLAČNE OPREME Sukladno odredbama Pravilnika o pokretnoj tlačnoj opremi (Narodne novine, broj 91/2013)
 • PTO-01/2008 TÜV CROATIA d.o.o., Savska 41, 10144 Zagreb
 • PTO-02/2018 OPREMA POD TLAKOM d.o.o. Ulica grada Vukovara 237, 10000 Zagreb
 • PTO-03/2018 HRVATSKI REGISTAR BRODOVA, Marasovićeva 67, 21000 Split
Pravilnik o aerosolnim raspršivačima

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

Obavijesti

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

5. 12. 2019. 

Nove Tehničke upute i preporuke za provođenje aktivnosti periodičkih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom

Primjena Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (Narodne novine, broj 27/2017) u praksi ukazala je na potrebu dodatnih objašnjenja kod provedbe postupaka pregleda i ispitivanja radi ujednačenog pristupa ovlaštenih inspekcijskih tijela, kao i potrebu za uspostavom jasnih kriterija za dokazivanje kompetentnosti ovlaštenih inspekcijskih tijela.

Iz tog razloga izmijenjene su i dopunjene Tehničke upute i preporuke za provođenje aktivnosti periodičkih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom prema Pravilniku o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (Narodne novine, broj 27/2017). Novo izdanje Tehničkih uputa (3. izdanje, studeni 2019.) izradila je skupine stručnjaka iz Sekcije za tlačnu opremu Udruge energetičara Zagreb, a Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta iste podržava.

Tehničke upute sada dodatno sadrže priloge u kojima se posebno opisuju postupci kod pregleda i ispitivanja svake grupe tlačne opreme (spremnici za UNP/stlačeni zrak, kotlovi, cjevovodi, boce, ventili sigurnosti). Također, posebno su obrazloženi uvjeti i kriteriji za potrebno osoblje i opremu koje moraju ispuniti ovlaštena inspekcijska tijela kako bi dobila ovlaštenje za obavljanje pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom, a što će se provjeravati prilikom akreditacijskog ocjenjivanja. 

Tekst Tehničkih uputa dostupan je OVDJE.

 

Ove Tehničke upute primjenjuju se od dana kada su iste objavljene na službenim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.
Nove Tehničke upute i preporuke za provođenje aktivnosti periodičkih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom, 16. studeni 2017.

Primjena Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (Narodne novine, broj 27/2017) u praksi ukazala je na potrebu dodatnih objašnjenja kod provedbe postupaka pregleda i ispitivanja radi ujednačenog pristupa ovlaštenih inspekcijskih tijela, kao i potrebu za uspostavom jasnih kriterija za dokazivanje kompetentnosti ovlaštenih inspekcijskih tijela.

Iz tog razloga izmijenjene su i dopunjene Tehničke upute i preporuke za provođenje aktivnosti periodičkih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom prema Pravilniku o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (Narodne novine, broj 27/2017). Novo izdanje Tehničkih uputa (2. izdanje, listopad 2017.) izradila je skupine stručnjaka iz Sekcije za tlačnu opremu Udruge energetičara Zagreb, a Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta iste podržava.

Tehničke upute sada dodatno sadrže priloge u kojima se posebno opisuju postupci kod pregleda i ispitivanja svake grupe tlačne opreme (spremnici za UNP/stlačeni zrak, kotlovi, cjevovodi, boce, ventili sigurnosti). Također, posebno su obrazloženi uvjeti i kriteriji za potrebno osoblje i opremu koje moraju ispuniti ovlaštena inspekcijska tijela kako bi dobila ovlaštenje za obavljanje pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom, a što će se provjeravati prilikom akreditacijskog ocjenjivanja.

Tekst Tehničkih uputa dostupan je OVDJE.

Ove Tehničke upute primjenjuju se od dana kada su iste objavljene na službenim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.