Uprava za poduzetništvo i obrt

Slika slike/posld.jpg


Baze podataka

HGK – Baza poslovnih subjekata - pretraživanje

Elektronički servisi


Klikom na fotografiju pogledajte video medijske kampanje "Gdje su ruke ima i struke"


 

 

OBJAVLJENI JAVNI POZIVI U 2020. GODINI
 

 • Javni poziv za Projekt " Naukovanje za obrtnička zanimanja" za 2020. godinu

20.1.2021. OBAVIJEST - Rok za podnošenje Prijava na Projekt "Naukovanje za obrtnička zanimanja" za 2020. godinu produžen je do 13. veljače 2021. godine

Izmjena Otvorenog javnog poziva
Javni poziv Naukovanje za obrtnička zanimanja
III. izmjena Programa dodjele potpora male vrijednosti
Prijavni obrazac NAUKOVANJE/2020
Prilog 1. Obrazac Tablice procijenjenih troškova i evidencije nazočnosti na naukovanju
Obrazac izjave o korištenim potporama male vrijednosti
Skupna izjava NAUKOVANJE/2020
Obrazac Ugovora o dodjeli bespovratne potpore
Obrazac Završnog izvještaja
Pitanja i odgovori
 
 • Javni poziv za projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2020. godinu

INFORMACIJA ZA PRIJAVITELJE PO PROJEKTU STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA ZA 2020. GODINU
  
Rezultati provedbe Projekta “Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima” za 2020. godinu bit će objavljeni nakon završetka procesa administrativne obrade svih 6162 zaprimljenih prijava.
Informacije u svezi statusa pojedinačnih prijava raspoložive su putem poveznice: http://poticaji.mingo.hr/. Po obradi svih zaprimljenih prijava i završetka procesa dodijele stipendija na navedenoj poveznici objavljuje se popis učenika koji su ostvarili pravo na stipendiju.
Napominjemo kako prikaz podataka nije moguć ukoliko pojedina Prijava još nije administrativno obrađena.
Zahvaljujemo na razumijevanju.

****
Javni poziv
Projekt
Prijavni obrazac
Skupna izjava
Ugovor
Obrazac 1
Obrazac 2
Pitanja i odgovori

 
 • Program " Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta" za 2020. godinu

Program TUO 2020

Otvoreni javni poziv TUO 2020

Prijavni obrazac TUO 2020

Skupna izjava TUO 2020

Izjava o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini TUO 2020

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti TUO 2020

Obrazac Izvještaja o korištenju sredstava TUO 2020

Ugovor TUO 2020

 
 • Program "Razvoja zadružnog poduzetništva" za 2020. godinu

Izmjena Programa RZP20

Izmjena Javnog poziva RZP20

Program RZP20

Javni poziv RZP20

Prijavni obrazac RZP20

Skupna izjava RZP20

Izjava o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti RZP20

Izvještaj RZP20

Ugovor RZP20

Oznaka vidljivosti

 
 • Program " Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina" za 2020. godinu


Odluka o poništenju Otvorenog javnog poziva

Program PNM 2020.

Otvoreni Javni poziv PNM 2020.

Prijavni obrazac PNM 2020.

Popis prihvatljivih područja provedbe Programa prema vrijednosti indeksa razvijesnosti

Skupna izjava PNM 2020.

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti PNM 2020.

Obrazac Izvještaja o korištenju sredstava PNM 2020.

Ugovor PNM 2020.

 

 • Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu

Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo za 2020. godinu

Javni poziv Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo za 2020. godinu

Prijavni obrazac COO 2020. - fizičke osobe

Prijavni obrazac COO 2020. - gospodarski subjekti

Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore 2020.

Izjava o korištenju potpore po drugoj osnovi


OBJAVLJENI JAVNI POZIVI ZA 2019. GODINU
 
 • Projekt „Naukovanje u obrtničkim zanimanjima“ za 2019. godinu

II. izmjena Programa dodjele potpora male vrijednosti za poticanje naukovanja za obrtnička zanimanja u razdoblju 2019. - 2020. godina

II. izmjena Otvorenog javnog poziva za Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2019. godinu

Izmjena Progama Naukovanje u obrtničkim zanimanjima za 2019. godinu

Izmjena Javnog poziva Naukovanje u obrtničkim zanimanjima

Program Naukovanje u obrtničkim zanimanjima za 2019. godinu

Javni poziv Naukovanje za obrtnička zanimanja

Prijavni obrazac

Prilog 1. Tablica procijenjeni troškovi

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Obrazac Privremenog izvještaja o provedbi

Obrazac Završnog izvještaja o provedbi

Ugovor

Skupna izjava

Oznaka vidljivosti

 
 • Projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2019. godinu

OBAVIJEST (7.2.2020.)

Administrativni procesi obrade pristiglih prijava na Projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2019. godinu su završeni te je u tijeku provedba propisanih procedura vezanih uz postupak dodjele stipendija korisnicima. Obzirom na iznimno veliki interes za sudjelovanje u Projektu (zaprimljeno preko 5300 prijava) te planiranu dodjelu više od 3000 stipendija, od sredine veljače započinje dostava ugovora korisnicima stipendija.

Prijavitelji se o statusu svoje prijave mogu informirati putem poveznice: http://poticaji.mingo.hr, a popis korisnika stipendija biti će dostupan putem poveznice:http://poticaji.mingo.hr/objava.aspx?godina=2019.

Svi korisnici stipendija kontaktiraju se isključivo pisanim putem, dostavom dopisa koji sadrži odgovarajuću uputu, te stoga informacije o trenutnom statusu pojedinačnih prijava zbog velikog broja prijavitelja nismo u mogućnosti pružati.

Sukladno odredbama Projekta isplata bespovratnih sredstava planirana je u slijedećim rokovima:

- I obrok tijekom I kvartala 2020. godine

- II obrok tijekom II kvartala 2020. godine.OBAVIJEST:

Danom 31. listopada 2019. godine zatvoren je Otvoreni Javni poziv za Projekt „Stipendiranje učenika za obrtnička zanimanja“ za 2019. godinu.

Administrativni procesi obrade svih prijava su u tijeku.

Imajući u vidu činjenicu kako je Projekt izazvao izniman interes učenika (zaprimljeno je ukupno 5360 prijava), potrebno je odgovarajuće vrijeme da bi se sve prijave administrativno obradile.

U svrhu daljnjeg informiranja o procesima vezanim uz provedbu Projekta „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“, molimo da pratite informacije koje će biti pravovremeno objavljene na ovoj mrežnoj stranici.

Prijavitelji se o statusu svoje prijave mogu informirati putem poveznice: http://poticaji.mingo.hr/.
Izmjene Projekta
 

Izmjene Javnog poziva

Projekt Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima

Javni poziv Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima

Prijavni obrazac

Skupna izjava

Obrazac OP STIPENDIRANJE 2019

​Ugovor 

Obrazac 1

​Obrazac 2

Pitanja i odgovori 
 • Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2019. godinu.

Izmjena Javnog poziva

Izmjena Programa

Program

Otvoreni javni poziv

Popis područja

Prijavni obrazac

Skupna izjava

Izjava o potporama male vrijednosti

Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore povezanih osoba

Obrazac Izvještaja o korištenju sredstava

Ugovor o dodjeli bespovratne potpore

Oznaka vidljivosti


 
 • Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2019. godinu


Izmjena Programa II

Izmjena Javnog poziva

Izmjena Programa

Program

Javni poziv

Prijavni obrazac

Skupna izjava

Izjava o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore povezanih osoba

Ugovor

Izvještaj 

Oznaka vidljivosti
 

 • Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2019. godinu

Program

Otvoreni javni poziv

Prijavni obrazac

Obrazac Izvještaja o korištenju sredstava

Izjava o potporama male vrijednosti

Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore povezanih osoba

Ugovor

Skupna izjava

 

 •  Aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta za 2019. godinu​
Javni poziv
Odluka
Obrazac

 
 • Javni poziv i Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2019. godinu​
Javni poziv

Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2019. godinu 

Prijavni obrazac za gospodarske subjekte

Prijavni obrazac za fizičke osobe

Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore

Izjava o korištenju potpore po drugoj osnoviObjavljeni Javni pozivi u 2018. god. 

 

 • Program "Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina" za 2018. godinu

 

Program " Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina za 2018. godinu"

Javni poziv

Popis područja

Prijavni obrazac

Izjava o potporama male vrijednosti povezanih osoba

Izjava o potporama male vrijednosti

Skupna izjava

Ugovor

Obrazac izvještaja o korištenju sredstava

Oznaka vidljivosti

 

 •  Program "Razvoj zadružnog poduzetništva" za 2018. godinu 

 

Izmjene Programa „Razvoj zadružnog poduzetništva“

Javni poziv

Program RZP

Prijavni obrazac

Skupna izjava

Ugovor

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore povezanih osoba

Izjava o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini

Izvještaj

Oznaka vidljivosti
 

 • Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2018. god.
 

Izmjene Programa „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“

Otvoreni javni poziv za projekt "Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta"

Program "Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta"

Prijavni obrazac

Skupna izjava

Izjava o potporama male vrijednosti

Izjava o potporama male vrijednosti povezanih osoba

Ugovor o dodjeli bespovratne potpore

Obrazac Izvještaja o korištenju sredstava

Oznaka vidljivosti

 

 • Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2018. god.

Javni poziv "Naukovanje za obrtnička zanimanja"

Program "Naukovanje za obrtnička zanimanja"

Prijavni obrazac

Skupna izjava

Izjava o korištenim potporama male vrijednost

Obrazac Ugovora o dodjeli bespovratne potpore

Obrazac Privremenog izvještaja o provedbi

Obrazac Završnog izvještaja o provedbi

Uputa za isplatu minimalnih nagrada učenicima

 

 • Projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2018.


28.2.2019. - OBAVIJEST 

Administrativna obrada zaprimljenih prijava po Projektu „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ je završena, u tijeku je dostava ugovora korisnicima stipendija nakon čega slijedi isplata bespovratnih sredstava.
 

Javni poziv "Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima"

Projekt "Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima"

Prijavni obrazac

Skupna izjava

Obrazac ugovora o dodjeli bespovratne potpore

Obrazac 1 - podaci o sudionicima

Obrazac 2 - podaci nakon završetka aktivnosti
 

 •  Program "Cjeloživotnog obrazovanja za obrtništvo" 

Otvoreni javni poziv "Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo"

Program "Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo"

Prijavni obrazac COO Fizičke osobe

Prijavni obrazac COO Gospodarski subjekti

Izjava o korištenju potpora male vrijednosti

Izjava o korištenju potpore po drugoj osnovi

 

Objavljeni Javni pozivi u 2017. god.

 • Projekt  "Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima" za 2017. god. 

 

 

 

Informirajte se

          

Minivodiči za poslovnu zajednicu:

Izvještaj opservatorija MSP 2012.

Izvještaj opservatorija MSP 2013.