Ustrojen Jedinstveni informacijski sustavi mineralnih sirovina Republike Hrvatske


 
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ustrojilo je Jedinstveni informacijski sustavi mineralnih sirovina Republike Hrvatske.
 
Podaci iz  Jedinstvenog informacijskog sustava mineralnih sirovina Republike Hrvatske, od 01. ožujka 2019. godine, dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, a iste možete pregledati putem direktne poveznice: https://gospodarstvo.gov.hr/o-ministarstvu/uprave-samostalne-sluzbe/uprava-za-investicije-industriju-i-inovacije/rudarstvo/jisms-rh/265
 
U rubrici Jedinstveni informacijski sustavi mineralnih sirovina Republike Hrvatske dostupni su podaci o svim odobrenim i upisanim istražnim prostorima mineralnih sirovina i eksploatacijskim poljima mineralnih sirovina uz podjelu osnovom njihovog statusa, kao i popis svih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina na kojima je ishođena koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina.
 
Na mrežnim stranicama Sektora za rudarstvo dostupni su podaci o uplaćenoj naknadi za eksploataciju mineralnih sirovina, prostorni podaci o odobrenim istražnim prostorima ili eksploatacijskim poljima mineralnih sirovina, kao i podaci o pokrenutim javnim nadmetanjima u svezi istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina.
 
Također, javno se objavljuju podaci o sjednicama Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, Stručnih povjerenstva za provjeru rudarskih projekata i Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita rudarske struke.
 
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je postupak izrade Strategije gospodarenja mineralnim sirovinama Republike Hrvatske, te su svi podaci i provedbene radnje dostupni putem mrežnih stranica ministarstva.