Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske

U okviru izrade strateškog okvira za jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u tijeku je izrada niza strateških dokumenata koji uzimaju u obzir nacionalne interese Republike Hrvatske ali i strateške smjernice EU iskazane kroz strategiju Europa 2020.

MINGO je nadležan za izradu Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske, ujedno preduvjet za povlačenje sredstava iz fondova EU, a koja će sadržavati ciljeve i prioritete aktivnosti vezanih za istraživanje, razvoj i komercijalizaciju inovacija te utvrditi ciljane niše unutar prioritetnih sektora.

Izrada Strategije pamentne specijalizacije (S3) odgovor je na strateški dokumenat Europa 2020 Europske komisije te ex-ante uvjet za korištenje ESI fondova - tematski cilj 1 - Jačanje istraživanja, tehnološki razvoj i inovacije.

Ključni ciljevi Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske su poticanje gospodarskog rasta i radnih mjesta fokusirajući se na gospodarski i znanstveno-tehnološki sektor gdje Hrvatska ima najveći potencijal za pametni, uključivi i održivi rast temeljen na njenim prednostima i potencijalima za napredak i izvrsnost.