Služba za robne zalihe

7.1. Služba za robne zalihe

Članak 88.


Služba za robne zalihe prati i analizira stanje i kretanja na tržištu i u proizvodnji roba sa aspekta uloge robnih zaliha; priprema i sudjeluje u izradi prijedloga Bilance i Godišnjeg programa strateških robnih zaliha; predlaže, obnavlja i izvršava plan nabave i prodaje roba sukladno utvrđenom Godišnjem programu strateških robnih zaliha i odlukama Vlade Republike Hrvatske; prati promjene i primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na poslovanje sa robnim zalihama; prati i osigurava pravovremenost u izvršavanju ugovornih obveza između Ravnateljstva i pravnih subjekata iz djelokruga Službe; te predlaže i priprema dokumentacijsku osnovu za pravnu i drugu zaštitu ugovornih i gospodarskih interesa Ravnateljstva, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Ravnateljstva.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

7.1.1. Odjel za prehrambene proizvode

7.1.2. Odjel za neprehrambene i industrijske proizvode."