RH - Osnovni pokazatelji

Službeni naziv zemlje Republika Hrvatska (RH)
Glavni grad Zagreb
Financijsko središte Zagreb
Politički sustav parlamentarna  demokracija
Populacija 4,4 milijuna (2011.)
Teritorijalna organizacija 20 županija i Grad Zagreb
  (NUTS III regije)                     
Službeni jezik hrvatski
Površina 56,542 km²
Vremenska zona GMT+1
Klima mediteranska, kontinentalna
Međunarodni pozivni broj +385
Internet domena .hr
Valuta kuna

 

OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

 

  INDIKATOR

  2007   

  2008   

    2009   

   2010  

   2011    

  2012

2013

BDP po stanovniku (EUR)

9.904

10.856

10.181

10.191

10.453

10.300

10.213

Stopa BDP-a (%)

5,1

2,1

-6,9

-2,3

-0,2

-2,2

-0,9

Stopa nezaposlenosti (ILO, %)

14,8

13,2

14,9

11,8

13,5

15,8

17,3

Inflacija (%)

2,9

6,1

2,4

1,1

2,3

3,4

2,2

Izvoz robe i usluga (% udio u BDP-u)

42,1

41,7

36,4

39,9

42,3

43,5

44,7

FDI (EUR milijarde)

3.6

4.1

2.4

0.4

1.1

1.1

0.5

Inozemni dug (EUR milijarde)

33,7

40,6

45,3

46,5

45,9

44,9

45,6

Bruto plaća (EUR)

969

1.052

1.049

1.055

1.028

1.039

1.039

Tečaj kune HRK/EUR

7,33

7,22

7,34

7,29

7,44

7,53

7,58

Izvor:Hrvatska narodna banka, www.hnb.hr  

 

 

TRGOVINSKA RAZMJENA

Kada je riječ o trgovini, zemlje EU-u su najveći hrvatski trgovinski partneri. Udio EU u ukupnom hrvatskom izvozu i dalje je na razini od oko 61,8%, a uvoz na 73,9% u 2013. Najveći uvoznik hrvatske robe ostala je Italija (14,6% ukupnog izvoza roba), a zatim Bosna i Hercegovina (12,2%), Njemačka (11,8%) i Slovenija (10,42%). S druge strane, u 2013. godini Hrvatska uvozi najviše roba iz Njemačke (14,0%), zatim Italije(12,5%), Slovenije (11,5%) ,Austrije(9,0%) i Mađarska (6,3%)

Izvoz robe iz RH povećan je tijekom posljednjeg desetljeća sa 5,4 milijardi EUR u 2003. na 9,6 milijardi EUR u 2013.) dok je uvoz robe od 2003. porastao sa 12,5 milijardi (2003.) na 16,5 milijardi EUR-a (2013.) U prvih sedam mjeseci 2014. bilježi se značajan rast izvoza i to od 12,1% u odnosu na isto razdoblje 2013. godine. Rast izvoza u 2014. godini ostvaren je zahvaljujući rastu izvoza električne energije (107,7%), prehrambenih proizvoda (18,7%), strojeva i uređaja (19,7%), kemikalija i kemijskih proizvoda (34,7%), odjeće (52,3%), proizvodi od drva (34,7%), proizvodi od metala 16,5%) itd.

Vanjskotrgovinska razmjena RH

Vanjskotrgovinska razmjena RH (mln Euro)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Izvoz iz RH

9,004

9,585

7,529

8,905

8,815

9,609

9.589

Uvoz u RH

18,833

20,817

15,220

15,137

14,630

16,163

16.528

Saldo

-9,829

-11,232

-7,691

- 6,232

- 5,815

-6,554

-6.939

Izvor: Državni zavod za statistiku, www.dzs.hr

Najznačajniji partneri RH u izvozu - 2013. godina

Rang

Zemlja

Izvoz u 000 Eura

Udio u ukupnom izvozu

 

Italija

1.395.214

14,6%

 

Bosna i Hercegovina

1.172.914

12,2%

 

Njemačka

1.128.984

11,8%

 

Slovenija

999.587

10,4%

 

Austrija

601.441

6,3%

 

Izvor: Državni zavod za statistiku, www.dzs.hr

Najznačajniji partneri RH u uvozu - 2013. godina

Rang

Zemlja

Uvoz u 000€

Udio u ukupnom uvozu

 

Njemačka

2.318.498

14,0%

 

Italija

2.167.059

13,1%

 

Slovenija

1.897.320

11,5%

 

Austrija

1.488.517

9,0%

 

Mađarska

1.033.663

6,3%

   

 

Najznačajniji izvozni i uvozni proizvodi - 2013. godina

 

IZVOZNI PROIZVODI 000 Eura Udio u ukupnom izvozu
Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, s masenim udjelom naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, koji čini osnovne sastojke tih proizvoda, 70% ili većim; otpadna ulja 908.853 9,5%
Lijekovi (osim proizvoda iz tarifnih brojeva 3002, 3005 i 3006) koji se sastoje od pomiješanih ili nepomiješanih proizvoda za terapijsku ili profilaktičnu uporabu, pripremljeni u odmjerene doze (uključujući one u oblicima za transdermalni sustav primjene) ili u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju: 370.254 3,9%
Električni transformatori, statički pretvarači (na primjer, ispravljači) te reaktantni svitci i prigušnice: 237.780 2,5%
Drvo obrađeno po dužini piljenjem ili glodanjem, rezano ili ljušteno, neovisno je li blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima ili ne, debljine veće od 6 mm: 235.108 2,5%
Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici: 221.602 2,3%

 

UVOZNI PROIZVODI   000 Eura  Udio u ukupnom uvozu
 Nafta i ulja dobivena od bitumenskih minerala, sirova  1.479.202  8,9%
 Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, s masenim udjelom naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, koji čini osnovne sastojke tih proizvoda, 70% ili većim; otpadna ulja  886.231  5,4%
 Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici  572.155 3,5% 
 Lijekovi (osim proizvoda iz tarifnih brojeva 3002, 3005 i 3006) koji se sastoje od pomiješanih ili nepomiješanih proizvoda za terapijsku ili profilaktičnu uporabu, pripremljeni u odmjerene doze (uključujući one u oblicima za transdermalni sustav primjene) ili u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju  476.476  2,9%
 Električna energija  470.060  2,8%
 Osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba (osim vozila iz tarifnog broja 8702), uključujući motorna vozila tipa "karavan", "kombi" i trkaće automobile  426.734  2,6%

 
Izvor: Državni zavod za statistiku,
www.dzs.hr