Propisi

  • Zakon o strateškim robnim zalihama 87/2002
  • Zakon o izmjeni Zakona o strateškim robnim zalihama NN br. 14/2014
  • Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine broj 150/2011, 93/2016, 104/2016)
  • Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine broj 150/2011, 22/2012, 93/2016, 104/2016)
  • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Narodne novine broj 14/2017)
  • Uputa o provedbi postupaka jednostavne nabave