Potpore

POREZNE POTPORE

Porezne potpore za mikro-poduzetnike su umanjenje stope poreza na dobit za 50% od propisane stope u razdoblju do 5 godina, uz uvjet minimalnog ulaganja u dugotrajnu imovinu od 50.000 eura i otvaranja minimalno 3 nova radna mjestapovezana s projektom ulaganja, i to unutar razdoblja od godine dana od početka ulaganja.

Porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike sadržane su u umanjenju stope poreza na dobit od 50-100% od propisane stope u razdoblju do 10 godina, uz uvjet ulaganja u dugotrajnu imovinu i otvaranje novih radnih mjestapovezanih s projektom ulaganja u trogodišnjem razdoblju realizacije projekta. Umanjenje porezne stope ovisi o visini ulaganja i broju novih radnih mjesta ( vidite tablicu ).

Propisana stopa poreza na dobit u RH je 18%, što znači da se temeljem Zakon o poticanju ulaganja može plaćati porez na dobit po nižoj stopi od 9% ili 4,5%, odnosno moguće je i potpuno oslobođenje i neplaćanje poreza na dobit kada cijeli iznos poreza predstavlja državnu potporu.

POREZNE POTPORE

VISINA ULAGANJA

MIN. BROJ NOVIH RADNIH MJESTA

UMANJENJE STOPE POREZA NA DOBIT

MAX. RAZDOBLJE KORIŠTENJA

MIN. RAZDOBLJE OČUVANJA ULAGANJA I RADNIH MJESTA

≥ 50.000 €

3

50%

5 godina

3 godine

150.000 – 1 mil. €

5

50%

10 godina

5 godina za velike poduzetnike/

3 godine za MSP

1 – 3 mil. €

10

75%

10 godina

5 godina za velike poduzetnike /

3 godine za MSP

preko 3 mil. €

15

100%

10 godina

5 godina za velike poduzetnike /

3 godine za MSP

 

POTPORE ZA RADNA MJESTA

Bespovratne novčane potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja su u visini od 10 do 30% ukupnog troška dvogodišnje plaće (bruto 2), odnosno max. od 3.000 do 9.000 eura po novootvorenom radnom mjestu, ovisno o stopi nezaposlenosti u županiji gdje se projekt ulaganja realizira.

POTPORE ZA USAVRŠAVANJE RADNIKA

Intenzitet potpore za opravdane troškove usavršavanja radnika na novim radnim mjestima povezanim s projektom ulaganja ne premašuje 50% prihvatljivih troškova usavršavanja, a može se povećati do 70% kako slijedi:

·          za 10% ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom

·          za 10% ako se potpora dodjeljuje srednjem poduzetniku

·          za 20% ako se potpora dodjeljuje malom i mikropoduzetniku

Visina bespovratne novčane potpore za usavršavanje može iznositi maksimalno do 50% bespovratne novčane potpore za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem.

POTPORE ZA RAZVOJNO-INOVACIJSKE AKTIVNOSTI, AKTIVNOSTI POSLOVNE PODRŠKE I AKTIVNOSTI USLUGA VISOKE DODANE VRIJEDNOSTI

Za investicije u razvojno-inovacijske aktivnosti odobravat će se dodatne potpore za troškove otvaranja novih radnih mjesta (uvećanje za 50%) za ulaganja u aktivnosti koje utječu na razvoj novih i znatno unapređenje postojećih proizvoda, proizvodnih serija, procesa i tehnologija.

Za ulaganja u razvojno-inovacijske aktivnosti mogu se odobriti i bespovratne novčane potpore za kupnju opreme/strojeva u visini do 20% prihvatljivih troškova, a u maksimalnom iznosu do 0,5 milijuna eura, uz uvjet da materijalna imovina mora biti visoke tehnologije.

Za investicije u aktivnosti poslovne podrške odobravat će se dodatne potpore za troškove otvaranja novih radnih mjesta (uvećanje za 25%) za ulaganja koja se odnose na centre za odnose sa kupcima/korisnicima, centre izdvojenih poslovnih aktivnosti, logističke i distribucijske centre u proizvodno-prerađivačkim djelatnostima, te centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera

Za investicije u aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti odobravat će se dodatne potpore za troškove otvaranja novih radnih mjesta (uvećanje za 25%) za ulaganja u projekte npr. u sektoru turizma (poput projekata koji se donose na smještajne objekte: hotel, apart-hotel, turističko naselje ili kamp kategorije 4 ili više zvjezdica, zdravstveni, kongresni, nautički ili kulturni turizam te na zabavne i rekreacijske centre).

Osim turističkih projekata tu su i aktivnosti kreativnih usluga (aktivnosti u području arhitekture, dizajna, promidžbe i drugih aktivnosti u području umjetnosti), zatim aktivnosti upravljačkih, savjetodavnih, edukativnih usluga te aktivnosti usluga industrijskog inženjeringa.

POTPORE ZA KAPITALNE TROŠKOVE PROJEKTA ULAGANJA

Potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja odobravaju se za proizvodno-prerađivačke aktivnosti i to za ulaganja u dugotrajnu imovinu u iznosu od najmanje 5 milijuna eura, uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta.  

Uvjet je da udio ulaganja u strojevima/opremi iznosi minimalno 40% od ukupne vrijednosti projekta ulaganja, a minimalno 50% od kupljenih strojeva/opreme, mora biti oprema visoke tehnologije.

Ove bespovratne novčane potpore u iznosima max. od 0,5 ili 1 milijun eura, ovise o stopi nezaposlenosti u županiji gdje se projekt ulaganja realizira.

 

POTPORE ZA KAPITALNE TROŠKOVE PROJEKTA ULAGANJA

Visina ulaganja

Nova radna mjesta

Županijska stopa nezaposlenosti

Visina potpore

(postotak kapitalnih troškova)

≥ 5 mil. €

≥ 50

10-20%

10%, odnosno max do 0,5 mil. €

iznad 20%

20%, odnosno max do 1 mil. €

 

POTPORE  ZA  RADNO-INTENZIVNE PROJEKTE ULAGANJA

Potpore  za  radno-intenzivne projekte ulaganja su dodatne potpore za troškove otvaranja radnih mjesta za poduzetnike koji vezano za odobreni projekt ulaganja zapošljavaju minimalno 100 ili više osoba, i to unutar razdoblja od 3 godine nakon početka ulaganja.

 

POTPORE ZA RADNO INTEZIVNE INVESTICIJSKE PROJEKTE

Broj novih radnih mjesta

≥ 100

≥ 300

≥ 500

Povećanje potpore za otvaranje novih radnih mjesta za:

+ 25%

+ 50%

+ 100%

 

UREDBA O POTICANJU ULAGANJA

Provedbeni akt ovog Zakona je Uredba o poticanju ulaganja (NN 31/16) kojom se propisuje oblik i obvezni sadržaj Prijave za odobrenje statusa korisnika potpore s pripadajućim obrascima, postupak prijave, odobravanja i korištenja potpora, te obvezni sadržaj godišnjeg izvješća o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora.

Prema propisanoj proceduri, poduzetnik koji želi steći status korisnika potpore za ulaganje dužan je podnijeti Prijavu prije početka ulaganja nadležnom Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.