Porezi i carinski sustav

POREZNI SUSTAV


U hrvatskom poreznom sustavu postoji niz mjera kojima je cilj poticanje ulaganja, a poticaji su  određeni različitim zakonima. Već se duži niz godina, od osamostaljenja države, modificira na način kojim postaje modernim poreznim sustavom koji pogoduje razvoju zemlje kao konkurentne lokacije za direktna strana ulaganja.

Porezni tretman za rezidente i nerezidente je izjednačen, a pri oporezivanju nerezidenata uvažavaju se i sklopljeni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje je Hrvatska potpisala s 43 zemalja.

Osnovni oblici poreza u poreznom sustavu Republike Hrvatske

Vrsta poreza Stopa poreza
Porez na dobit 20%
Porez na dohodak 12 – 40%
Prirez 0 – 18%
Porez na dodanu vrijednost (osim izuzeća od 0% na određene kategorije proizvoda i 10% na turizam) 25%
Porez na promet nekretnina 5%

Više informacija o poreznom sustavu Republike Hrvatske možete pronaći u na web siteu Porezne uprave RH.


CARINSKI SUSTAV

Sukladno Zakonu o carinskoj tarifi i Carinskom zakonu na uvoz robe u Hrvatsku plaća se carina prema Carinskoj tarifi. Detaljnije informacije o carinskim tarifama možete pronaći na stranici Carinske Uprave.

Republika Hrvatska se kao članica WTO-a obvezala na postupno smanjenje carinske zaštite, te primjenjuje ugovore o slobodnoj trgovini sa 37 zemalja, što govori u prilog njenoj atraktivnosti kao lokacije za izvozno orijentiranu proizvodnju.

Prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i EU koji je potpisan 2001. godine, EU je u dijelu koji se odnosi na slobodno kretanje roba gotovo u cijelosti i bez prijelaznog razdoblja ukinula carine i druga ograničenja na uvoz hrvatskih proizvoda. Također, od početka 2002. godine za većinu industrijskih proizvoda koji su podrijetlom iz EU su ukinute sve carine i količinska ograničenja.