Kontakti

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Uprava za energetiku i rudarstvo

Sektor za energetiku

Služba za energetsku politiku, strategiju i projekte EU

Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

http://www.mingo.hr/

 

Dr. sc. Vjekoslav Jukić, voditelj službe za energetsku politiku, strategiju i projekte

e-mail: vjekoslav.jukic@mingo.hr, tel. 01/ 610 9977

Boris Martinez, viši stručni savjetnik, e- mail: boris.martinez@mingo.hr, tel: 01/ 610 9465

Tomislav Kojundžić, viši stručni savjetnik, e-mail: tomislav.kojundzic@mingo.hr, tel: 01/ 610 6902