Javni pozivi

Slika /slike/natjecaji.jpg

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je brošuru „150 uspješnih poduzetničkih projekata“.

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta nadležno je za dio Prioritetne osi 1 „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“ te za Prioritetnu os 3 „Poslovna konkurentnost“,  u okviru kojih je sveukupno dostupno više od 7,37 milijardi kuna bespovratnih sredstava.

Od 2015. godine do danas, Ministarstvo je u okviru OPKK objavilo ukupno 27 poziva na dostavu projektnih prijedloga u vrijednosti 5,4 milijardi kuna. Od toga je kroz 19 poziva 4,5 milijardi kuna direktno stavljeno na raspolaganje poduzetnicima, dok su ostali pozivi usmjereni unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture i indirektno su namijenjeni poduzetnicima putem stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja. U okviru objavljenih poziva zaprimljeno je gotovo 5000 projektnih prijedloga, a  kroz financirane projekte potaknuto je ukupno 7 milijardi kuna ulaganja.

Brošura „150 uspješnih poduzetničkih projekata“ predstavlja priznanje dosadašnjim korisnicima i njihovim uspješnim EU projektima, ali i poticaj svim potencijalnim prijaviteljima da svoje priče pretvore u uspješne EU projekte. Projekti predstavljeni u ovoj brošuri su globalno inovativni ili su uz pomoć dodijeljenih bespovratnih sredstava otvorili brojna radna mjesta te doprinijeli razvoju hrvatskog gospodarstva i povećanju konkurentnosti zemlje.

Mala i srednja poduzeća iz brošure su primjer poduzetnika koji stvaraju proizvode visoke dodane vrijednosti prema zahtjevima svjetskih tržišta te koriste suvremene tehnologije s ciljem snažnijeg izvoza. Nadamo se kako će brošura potaknuti i inspirirati veliki broj novih poduzetnika da prijave svoje projektne ideje i na taj način doprinesu snažnijem rastu hrvatskog gospodarstva.

 

Objavljeni natječaji u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.:

 

 • Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promocija poduzetništva“ (23. studenog 2018.)

   

Dana 23. studenog 2018.  godine Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promocija poduzetništva“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.24

Poziv se upućuje jednom unaprijed poznatom prijavitelju -  Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, Upravi za poduzetništvo i obrt, a kako bi se  potaknulo  promicanje poduzetništva u društvu kroz organizaciju i provedbu promocijskih aktivnosti namijenjenih stvaranju pozitivnog okruženja za poduzetništvo te promoviranju uspješnog poduzetničkog poslovanja.

Poziv se objavljuje sukladno Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetnoj osi 3. „Poslovna konkurentnost“, specifičnom cilju 3a2 „Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća“.

Cilj Poziva je omogućiti stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja kao temelja za osnivanje, rast i razvoj MSP–ova kroz razvijanje pozitivne percepcije prema poduzetništvu.

Dodijeljenim bespovratnim sredstvima financirat će se projektne aktivnosti koje uključuju aktivnosti promocije  poduzetništva kroz medije i kroz organizaciju javnih događanja (organizacija medijskih kampanja, produkcija i plasman sadržaja elektroničkih medija, organizacija i provedba promotivnih, stručnih javnih događanja, organizacija i provedbu natjecanja i dodjela nagrada, organizacija izložbi i sl.) te popratne projektne aktivnosti. 

Ukupna alokacija Poziva je 38.000.000,00 kuna, koji se dodjeljuju iz Europskog fonda za regionalni razvoj, pri čemu je maksimalna stopa sufinanciranja projekta 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

 

Poziv se vodi kao privremeni ograničeni Poziv na dostavu projektnog prijedloga koji je otvoren od 17. prosinca 2018.do 1. ožujka 2019. godine. Projektni prijedlog podnosi se putem sustava eFondovi.

 

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 

 • Objavljen Poziv Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2 

  (15. studenog 2018.)

Dana 15. studenog 2018.  godine Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.19.

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihovog poticanja na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi unapređenja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Cilj Poziva je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Dodijeljenim bespovratnim sredstvima sufinancirat će se projektne aktivnosti koje uključuju izradu/razvoj/nabavu IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja, poslovnih procesa, odnosno proizvodnje te implementaciju, prilagodbu i integraciju poslovnih rješenja s postojećim ili novim IKT sustavom. 

Ukupna alokacija Poziva je 200.000.000,00 kuna, pri čemu najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 80.000,00 kuna, a najviši iznos je 1.000.000,00 kuna. Itenzitet potpore utvrđuje se temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) na sljedeći način:

 

 • najviše 80% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u I. i II. skupini JLS
 • najviše 75% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u III. i IV. skupini JLS
 • najviše 70% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u V. i VI. skupini JLS
 • najviše 65% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u VII. I VIII. skupini JLS.

 

Potpora dodijeljena po ovom Pozivu smatra se potporom male vrijednosti i dodjeljuje se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva, što znači da će se projektni prijedlozi zaprimati do isteka roka za zaprimanje, neovisno o iznosu ukupno zatraženih bespovratnih sredstava podnesenih projektnih prijedloga. Nakon što budu ocijenjeni svi podneseni projektni prijedlozi, za sufinanciranje će biti predloženi oni projekti koji će ostvariti najveći broj bodova prema kriterijima ocjene kvalitete, neovisno o redoslijedu zaprimanja, a u granicama ukupne alokacije Poziva.

Projektni prijedlozi podnosit će se putem sustava eFondovi u razdoblju od 21. studenog 2018. godine u 11:00 sati do 21. prosinca 2018. godine u 11:00 sati.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 

 • Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“

 

Dana 24. kolovoza 2018.  godine Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“, referentna oznaka: KK.03.2.1.16.

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima kako bi se ojačala međunarodna konkurentnost olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Cilj poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju. 

Dodijeljenim bespovratnim sredstvima sufinancirat će se projektne aktivnosti koje uključuju nastupe na međunarodnim sajmovima ili b2b susretima izvan RH te istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH. 

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 kuna, a najviši iznos je 1.000.000,00 kuna, pri čemu je intenzitet potpore za mikro i mala poduzeća 85%, dok za srednja poduzeća intenzitet iznosi  65% prihvatljivih troškova. Potpora dodijeljena po ovom Pozivu smatra se potporom male vrijednosti i dodjeljuje se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 30. listopada 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 58.000.000,00 kuna. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi. 

Više informacija o natječaju te natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

VAŽNO! (26. listopada 2018.)

Obavještavamo vas da je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“, referentna oznaka KK.03.2.1.16, kojom se planirana alokacija povećava s dosadašnjih 58.000.000,00 HRK na 134.000.000,00 HRK. Vrijeme zaprimanja projektnih prijedloga ostaje nepromijenjeno te se projektni prijedlozi podnose od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 30. listopada 2018. godine u 11:00 sati.

 

 • WWW vaučeri ZA MSP-ove

 

Objava Poziva (6. srpnja 2018.)

Dana 6. srpnja 2018.  godine Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „WWW vaučeri za MSP-ove“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.17. Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima kojima će bespovratna sredstva biti dodijeljena u obliku vaučera. Dodijeljenim bespovratnim sredstvima sufinancirat će se izrada i redizajn mrežnih stranica te nabava mrežnih rješenja u području e-commerce i m-commerce. 

Cilj Poziva je jačanje tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti MSP-ova poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja njihove prisutnosti na tržištu te vidljivosti njihovih proizvoda i usluga, kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 13. kolovoza 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine , odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 15.200.000,00 kuna. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi.

Najniži iznos potpore, odnosno najniža vrijednost vaučera koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 15.000,00 kuna, a najviša vrijednost vaučera je 100.000,00 kuna. Intenzitet potpore ovisi o mjestu registracije pojedinog prijavitelja te se kreće od 70% do 85% prihvatljivih troškova.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Važno! 12.7.2018.

Napominjemo potencijalnim prijaviteljima na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „WWW vaučeri za MSP-ove“ da se upiti u vezi dodatnih pojašnjenja natječajne dokumentacije, sukladno Uputama za prijavitelje, zaprimaju isključivo pisanim putem, i to na službenu adresu elektroničke pošte navedenog Poziva: P19_www_vauceri@mingo.hr. Upiti zaprimljeni na druge adrese neće biti uzeti u obzir, niti će odgovori na tako postavljena pitanja biti objavljeni na način propisan pravilima Poziva.

Važno! 24. 7. 2018.

Obustavlja se zaprimanje prijava na radionicu Poziva na dostavu projektnih prijedloga  „WWW vaučeri za MSP-ove“ koja će se održati u petak, 27. srpnja 2018., jer je kapacitet dvorane popunjen zbog velikog broja prijavljenih.

Radi velikog interesa organizirana je još jedna radionica koja će se održati u srijedu, 01.kolovoza 2018. godine s početkom u 11 sati u Kino-dvorani Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Ulica grada Vukovara 78, Zagreb).

Očekivano trajanje radionice: 1,5 sat

Na radionicu se možete prijaviti putem poveznice: https://bit.ly/2uMgvpM

Obavještavaju se svi zainteresirani da će informativna radionica od 27. srpnja biti snimljena, a obavijest o poveznici na video snimku biti će objavljena naknadno.

Obavijest! 6. 8. 2018.

Sadržaj informativne radionice Poziva "WWW vaučeri za MSP-ove", održane 27. srpnja 2018. godine u Zagrebu, dostupan je OVDJE.

VAŽNO! Privremena obustava Poziva 'WWW vaučeri za MSP-ove' KK.03.2.1.17, 13. kolovoza 2018.

Kako je dana 13. kolovoza iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga premašio 200% raspoložive alokacije Poziva, sukladno Uputama za prijavitelje i prethodnim najavama, obustavlja se zaprimanje projektnih prijedloga. Prijavitelji koji su predali svoje projektne prijedloge prije obustave Poziva će putem sustava eFondovi biti obaviješteni o statusu njihovog projektnog prijedloga.

Po obustavi Poziva podnošenje projektnih prijedloga kroz sustav eFondovi neće biti moguće.

Ova obustava traje do 26. studenog 2018. godine.

U slučaju potrebe za trajnim zatvaranjem ovog Poziva iscrpljenjem raspoložive financijske omotnice, nadležno tijelo obavijestit će potencijalne prijavitelje na ovim stranicama navodeći točan datum zatvaranja.

VAŽNO! (8. studenog 2018.) - Obavijest o zatvaranju poziva

Obavještavamo prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „WWW vaučeri za MSP-ove“, KK.03.2.1.17 da uslijed velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga koji su premašili ukupnu raspoloživu financijsku omotnicu, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta zatvara ovaj Poziv. Zatvaranje Poziva stupa na snagu dana 8. studenog 2018.godine, a zaprimanje dodatnih prijava na ovaj poziv neće biti omogućeno.

 

VAŽNO! (13.11.2018) – OBAVIJEST O POVEĆANJU ALOKACIJE POZIVA

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „WWW vaučeri za MSP-ove“, KK.03.2.1.17, objavljen je u modalitetu otvorenog trajnog poziva, s predviđenim ukupnim iznosom raspoloživih bespovratnih sredstava od 15.200.000,00 kn. Budući da je zaprimljen velik broj kvalitetnih projektnih prijedloga koji su premašili predviđenu alokaciju Poziva, obavještavamo prijavitelje da je ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, g. Darko Horvat dana 9. studenog 2018. donio Odluku o povećanju alokacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga „WWW vaučeri za MSP-ove“. Ovom Odlukom osigurana su dodatna sredstva u visini 15.200.000,00 kn te ukupna alokacija Pozivasada iznosi 30.400.000,00 kuna.

 

 • Znakovi kvalitete

 

Objava Poziva (13. srpnja 2018.)

Dana 13. srpnja 2018. godine, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Znakovi kvalitete“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.11.

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem da dobivanjem znakova kvalitete povećaju svoju konkurentnost te doprinesu povećanju prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda i usluga na otvorenom tržištu.

Cilj Poziva je povećanje prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova, čime će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično, doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu.

Dodijeljenim bespovratnim sredstvima, putem vaučera sufinancirat će se projektne aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje prava korištenja sljedećih znakova kvalitete:

-        „Hrvatska kvaliteta“

-        „Izvorno hrvatsko“

-        „Tradicijski obrti",

-        „Umjetnički obrti".

Vaučer se može dodijeliti za nabavu znaka/znakova od prihvatljivog pružatelja usluge:

-          Hrvatske gospodarske komore

-          Hrvatske obrtničke komore

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 75.000,00 kuna, a maksimalni intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 100%.

Potpora dodijeljena po ovom Pozivu smatra se potporom male vrijednosti i dodjeljuje se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 10. rujna 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 7.500.000,00 kuna.   

Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati isključivo putem elektroničke pošte na sljedeću adresu P16-zk@mingo.hr.

Upiti zaprimljeni na druge adrese neće biti uzeti u obzir, niti će odgovori na tako postavljena pitanja biti objavljeni na način propisan pravilima Poziva.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 

 • Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

 

Objava Poziva (9. srpnja 2018.)

Dana 9. srpnja 2018.  godine Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.18.

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihovog poticanja na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Cilj Poziva je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Dodijeljenim bespovratnim sredstvima sufinancirat će se projektne aktivnosti koje uključuju izradu/razvoj/nabavu IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja, poslovnih procesa, odnosno proizvodnje te implementaciju, prilagodbu i integraciju poslovnih rješenja s postojećim ili novim IKT sustavom.  

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 80.000,00 kuna, a najviši iznos je 1.000.000,00 kuna, pri čemu je intenzitet potpore za mikro i mala poduzeća 85%, dok je za srednja poduzeća intenzitet 65% prihvatljivih troškova. Potpora dodijeljena po ovom Pozivu smatra se potporom male vrijednosti i dodjeljuje se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 21. kolovoza 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 53.200.000,00 kuna. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Važno! 12.7.2018.

Napominjemo potencijalnim prijaviteljima na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)" da se upiti u vezi dodatnih pojašnjenja natječajne dokumentacije, sukladno Uputama za prijavitelje, zaprimaju isključivo pisanim putem, i to na službenu adresu elektroničke pošte navedenog Poziva: P20_IKT@mingo.hr . Upiti zaprimljeni na druge adrese neće biti uzeti u obzir, niti će odgovori na tako postavljena pitanja biti objavljeni na način propisan pravilima Poziva.

Važno! 25. 7. 2018.

Obustavlja se zaprimanje prijava na radionicu Poziva na dostavu projektnih prijedloga  „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“ koja će se održati u petak, 27. srpnja 2018., jer je kapacitet dvorane popunjen zbog velikog broja prijavljenih.

Radi velikog interesa organizirana je još jedna radionica koja će se održati u srijedu, 01.kolovoza 2018. godine s početkom u 13 sati u Kino-dvorani Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Ulica grada Vukovara 78, Zagreb).

Očekivano trajanje radionice: 1,5 sat

Na radionicu se možete prijaviti putem poveznice: https://bit.ly/2LAzhKl

Obavještavaju se svi zainteresirani da će informativna radionica od 27. srpnja biti snimljena, a obavijest o poveznici na video snimku bit će objavljena naknadno.

VAŽNO! 31. 7. 2018.

Obavještavamo vas da je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“, referentna oznaka KK.03.2.1.18, kojom se, između ostalog, odgađa početak zaprimanja projektnih prijedloga sa 21. kolovoza 2018. na 28. kolovoza 2018. godine u 11:00 sati.

Izmjene se odnose na pokazatelje Poziva.

Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna ovdje.

Obavijest! 6. 8. 2018.

Sadržaj informativne radionice Poziva "Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)", održane 27. srpnja 2018. godine u Zagrebu, dostupan je OVDJE.

Važna obavijest! 28. 8. 2018.

Kako je dana 28. kolovoza 2018. iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga premašio 200% raspoložive alokacije Poziva, sukladno Uputama za prijavitelje, obustavlja se zaprimanje projektnih prijedloga. Prijavitelji koji su predali svoje projektne prijedloge prije obustave Poziva će putem sustava eFondovi biti obaviješteni o statusu njihovog projektnog prijedloga.

Po obustavi Poziva podnošenje projektnih prijedloga kroz sustav eFondovi neće biti moguće.

Ova obustava traje do 11. ožujka 2019. godine.

U slučaju potrebe za trajnim zatvaranjem ovog Poziva iscrpljenjem raspoložive financijske omotnice, nadležno tijelo obavijestit će potencijalne prijavitelje na ovim stranicama navodeći točan datum zatvaranja.

 

Važna obavijest! 31. kolovoza 2018. - otkazan Poziv „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“

Obavještavamo prijavitelje i potencijalne prijavitelje na Poziv „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“, koda poziva KK.03.2.1.18., kako se Poziv danom 31. kolovoza 2018. godine otkazuje.

U obzir je uzeta činjenica da je Poziv zabilježio interes višestruko veći od raspoložive alokacije što je rezultiralo izuzetno kratkim vremenskim razmakom u zaprimanju projektnih prijedloga.

Prema podacima iz sustava eFondovi isti nije pokazivao znakove usporavanja te je registrirao sve pristigle prijave do privremene obustave Poziva. Iako je funkcionalnost vanjske infrastrukture i ostalih faktora na strani prijavitelja izvan nadležnosti sustava eFondovi, nadležna tijela uvažavaju zaprimljene informacije o poteškoćama koje su pojedini prijavitelji imali prilikom podnošenja te zbog velikog broja prijava u kratkom vremenu nije moguće sa sigurnošću reći da su svi imali jednaku mogućnost prijave čime je potencijalno narušeno načelo jednakog postupanja.

Obavještavamo prijavitelje kako će u razumnom roku od dana objave ove obavijesti biti otvoren novi poziv na dodjelu bespovratnih sredstava s većim iznosom financijske omotnice i dodatno prilagođenim uvjetima poziva.

 

 • Internacionalizacija poslovanja MSP-ova

 

VAŽNA OBAVIJEST! (06.07.2018)
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“ (KK.03.2.1.07) objavljen je u modalitetu otvorenog trajnog poziva, s predviđenim ukupnim iznosom raspoloživih bespovratnih sredstava od 38.000.000,00 kn. Kako je iznos kvalitetnih zaprimljenih projektnih prijedloga premašio raspoloživu alokaciju za navedeni Poziv, osigurana su dodatna sredstva u iznosu od 18.000.000,00 kn te je ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat donio Odluku o povećanju alokacije Poziva, čime novi iznos alokacije za navedeni Poziv iznosi 56.000.000,00 kuna.

Objava poziva

Cilj ovog poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Poziv je namijenjen  mikro, malim ili srednjim poduzećima sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 100.000,00HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 HRK.

Ukupna raspoloživa sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj predviđena za ovaj Poziv iznose 38.000.000,00 kuna.

Prijave na natječaj primaju se od 3. svibnja 2017. Krajnji rok za zaprimanje projektnih prijava je 31. prosinca 2017. godine.

Više o natječaju, kao i natječajnu dokumentaciju, možete pronaći ovdje.

 

 • Inovacijski vaučeri za MSP-ova 

 

VAŽNA OBAVIJEST (16. studenog 2018.)

Objava druge izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Inovacijski vaučeri za MSP-ove"

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je drugu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Inovacijski vaučeri za MSP-ove”, referentna oznaka KK.03.2.2.03. Ovim putem vas obavještavamo da je Ministarstvo izmijenilo Prilog 4. Obrazac ugovora o pružanju usluga.

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Druga izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Objava prve izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Inovacijski vaučeri za MSP-ove"

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Inovacijski vaučeri za MSP-ove", referentna oznaka KK.03.2.2.03, kojom se, između ostalog, mijenja početak zaprimanja projektnih prijedloga sa 21. lipnja 2018. u 11:00 sati na 02. srpnja 2018. godine u 11:00 sati.

Osim manjih izmjena u Obrascu 2. Izjava prijavitelja o istinitosti podataka, Prilogu 2. Postupak dodjele bespovratnih sredstava putem vaučera i Uputama za Prijavitelje; u potpunosti su promijenjeni Prilog 5 Pravila o financijskim korekcijama i Prilog 9 Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi. 

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća.

Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Objava poziva (22. svibnja 2018.)

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 22. svibnja Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“, Referentna oznaka: KK.03.2.2.03, namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima.

Ovim Pozivom poduzetnicima će se dodjeljivati potpora u obliku vaučera za pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO) u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija. Poziv je usmjeren na jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 21. lipnja 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 50.000.000 kuna. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 10.000,00 kuna, a ukupna potpora ne može prijeći prag od 75.000,00 kuna. Dodjeljivat će se potpore male vrijednosti (de minimis) prema indeksu razvijenosti sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH (NN 147/14, 123/17) :

 1. najviše 70% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u IV. skupini Jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstane prema indeksu razvijenosti;
 2. najviše 75% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u III. skupini Jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstane prema indeksu razvijenosti;
 3. najviše 80% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u II. skupini Jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstane prema indeksu razvijenosti;
 4. najviše 85% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u I. skupini Jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstane prema indeksu razvijenosti.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 

 • Certifikacijom proizvoda do tržišta

Dana 18. svibnja 2018.  godine Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.12, namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima.

Ovim Pozivom poduzetnicima će se dodjeljivati potpora za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive), uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti. Cilj je Poziva da se povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonese aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 18. lipnja 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 30.000.000 kuna. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 20.000,00 kuna, a ukupna potpora ne može prijeći prag od 1.000.000 kuna, pri čemu je intenzitet potpore 85% za mikro i mala poduzeća, odnosno 65% za srednja poduzeća.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 

 • Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP

Obavijest o produljenju razdoblja privremene obustave Poziva „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“ (19. rujna 2018.)

Nastavno na privremenu obustavu Poziva "Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP", referentne oznake KK.03.2.1.15., koja je stupila na snagu 07. lipnja 2018. godine od 14.00 sati, obavještavamo prijavitelje da se produljuje razdoblje obustave ovog Poziva.

Budući da je za spomenuti Poziv postupak dodjele za zaprimljene projektne prijedloge u tijeku, razdoblje obustave, čije je inicijalno trajanje bilo predviđeno do 22. rujna 2018. godine u 14.00 sati, produljuje se do 28. prosinca 2018. godine u 14.00 sati.

Tijekom razdoblja obustave nije moguće podnošenje projektnih prijedloga niti zaprimanje pitanja i objava odgovora. Podsjećamo da će prijavitelji koji su svoje projektne prijedloge podnijeli prije obustave Poziva biti obaviješteni o statusu njihovog projektnog prijedloga putem sustava eFondovi.

U slučaju potrebe za trajnim zatvaranjem ovog Poziva iscrpljenjem raspoložive financijske omotnice, nadležno tijelo će obavijestiti potencijalne prijavitelje na stranicama eFondovi i strukturnifondovi.hr, kao i na stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrata, uz navođenje točnog datuma zatvaranja.

 

VAŽNA OBAVIJEST (12. lipnja 2018.)

Privremena obustava Poziva „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“

Obavještavamo sve potencijalne prijavitelje kako je dana 7. lipnja 2018. godine  iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga dosegao 200% ukupne raspoložive alokacije Poziva. Stoga je, sukladno Uputama za prijavitelje, privremeno obustavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“, referentne oznake KK.03.2.1.15, čime je obustavljeno i zaprimanje projektnih prijedloga. Ova obustava stupila je na snagu 07. lipnja 2018. godine u 14:00 sati., a traje do 22. rujna 2018. u 14:00 sati.

Prijavitelji koji su predali svoje projektne prijedloge prije obustave Poziva će putem sustava eFondovi biti obaviješteni o statusu njihovog projektnog prijedloga.

Po obustavi Poziva podnošenje projektnih prijedloga kroz sustav eFondovi neće biti moguće, a projektni prijedlozi čiji su Obrasci za prijavu predani preporučenom poštanskom pošiljkom za vrijeme obustave Poziva smatrat će se zaprimljenim izvan roka.

Podsjećamo kako je za vrijeme obustave Poziva obustavljeno i zaprimanje pitanja te objava odgovora po ovom Pozivu.

U slučaju potrebe za trajnim zatvaranjem ovog Poziva iscrpljenjem raspoložive financijske omotnice, nadležno tijelo obavijestit će potencijalne prijavitelje na stranicama eFondovi i strukturnifondovi.hr, kao i na stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, uz navođenje točnog datuma zatvaranja.

 

Objava poziva (22. svibnja 2018.)

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 22. svibnja 2018. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.15. Kako je bilo ranije najavljeno, radi se o novom Pozivu, otvorenom nakon otkazivanja prethodnog Poziva referentne oznake KK.03.2.1.10.  

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima (MSP) za poboljšanje njihovog poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica. Poziv ima za cilj jačanje regionalne konkurentnosti MSP-ova kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Svrha Poziva je poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u identificiranim prihvatljivim djelatnostima. Potiču se ulaganja u kapacitete MSP-a, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ovim Pozivom osigurano je 200 milijuna kuna bespovratnih sredstava, pri čemu je najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju 500.000,00 kuna, a najviši 15.000.000 kuna.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom predaje/dostave projektnih prijedloga do 28. prosinca 2018. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava. 

Projektni prijedlozi po ovom Pozivu podnose i predaju se na sljedeći način i u sljedećim rokovima:

 1.        Unos podataka putem sustava eFondovi: od 22. svibnja 2018.;
 2.        Podnošenje projektne dokumentacije putem sustava eFondovi: od 23. svibnja.2018. u 10:00 sati;
 3.        Predaja projektnih prijedloga - predaja Obrasca za prijavu isključivo putem preporučene poštanske pošiljke s povratnicom: od 5. lipnja 2018. u 10:00 sati

Važno: Vrijeme unosa i podnošenja projektne dokumentacije u sustav eFondovi ne predstavlja vrijeme predaje projektnih prijedloga za predmetni Poziv!

Podsjećamo također da će se prijaviteljima koji su svoje projektne prijedloge pripremili unutar sustava eFondovi za vrijeme trajanja otkazanog Poziva „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“, osigurati mogućnost korištenja svih prethodno unesenih podataka.

Zbog specifičnog načina podnošenja / predaje projektnih prijedloga u okviru ovog Poziva, molimo potencijalne prijavitelje da obrate posebnu pozornost na detaljno pojašnjenje u natječajnoj dokumentaciji, odnosno u Uputama za prijavitelje.   

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 

VAŽNA OBAVIJEST!!! (8. svibnja 2018.)

Obavještavamo prijavitelje i potencijalne prijavitelje na poziv „IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA MSP“, koda poziva KK.03.2.1.10, kako se Poziv otkazuje jer su nastupile okolnosti zbog kojih nije moguće nastaviti i dovršiti relevantne aktivnosti u okviru Poziva.

Naime, došlo je do tehničkih poteškoća u radu sustava eFondovi koji, uslijed preopterećenosti nije bio u mogućnosti zaprimiti i registrirati sve projektne prijedloge niti pouzdano zabilježiti podatke o vremenu zaprimanja projektnih prijedloga.

Budući da se na temelju Poziva dodjeljuju bespovratna sredstava prijaviteljima koji su zadovoljili uvjete Poziva i to uvažavajući načelo prvenstva u zaprimanju projektnih prijedloga, a kako bi se osigurala primjena načela jednakog tretmana svih prijavitelja bilo je nužno donijeti odluku o otkazivanju Poziva.

Obavještavamo vas da će u roku od najviše mjesec dana od dana objave ove obavijesti biti otvoren novi poziv na dodjelu bespovratnih sredstava. Navedeno podrazumijeva da svi potencijalni prijavitelji koji su se namjeravali javiti na Poziv i dalje imaju priliku to učiniti (prijavom na novi poziv), kao i prijavitelji koji su se na Poziv već prijavili putem sustava eFondovi.

Nakon otvaranja novog poziva, za sve prijavitelje koji su već pripremili projektne prijedloge unutar sustava eFondovi (u kontekstu Poziva koji se otkazuje), osigurati će se mogućnost korištenja svih prethodno unesenih podataka.

Dodatno, ukazujemo prijaviteljima kako će troškovi projektnih aktivnosti biti prihvatljivi od dana podnošenja projektnog prijedloga na novi poziv, dok će troškovi pripreme projektnog prijedloga biti prihvatljivi od 2. veljače 2018.

Još jednom se ispričavamo zbog nastale situacije te naglašavamo kako se aktivno radi na otklanjanju tehničkih poteškoća nastalih u sustavu eFondovi.

 

VAŽNA OBAVIJEST! (30. ožujak 2018.)

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 30. ožujka objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“, referentna oznaka KK.03.2.1.10, kojom se, između ostalog, odgađa početak zaprimanja projektnih prijedloga s 3. travnja 2018. na 3. svibnja 2018. godine u 9:00 sati.

Izmijenjene su funkcionalnosti Obrasca 2. – Investicijske studije, sadržaj Obrasca 7. – Financijske konstrukcije te Uputa za prijavitelje sukladno Obrascu 7. Manje tehničke izmjene unesene su u Prilog 3. – Postupak dodjele bespovratnih sredstava te je izmijenjen Sažetak Poziva.

Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna ovdje.

 

VAŽNA OBAVIJEST! (23. ožujak 2018.)

Najavljujemo skoru izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“, referentna oznaka KK.03.2.1.10, kojom se, između ostalog, odgađa početak zaprimanja projektnih prijedloga s 03. travnja 2018. na 03. svibnja 2018. godine. Prva izmjena natječajne dokumentacije bit će objavljena odmah po odobrenju.

 

Objava poziva (2. veljače 2018.)

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima (MSP) za poboljšanje njihovog poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s rokom prijave od 3. travnja do 28. prosinca 2018. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 200 milijuna kuna. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kuna, a ukupna potpora ne može prijeći prag od 15.000.000, kuna.

Poziv ima za cilj jačanje regionalne konkurentnosti MSP-ova kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Svrha Poziva je poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u identificiranim prihvatljivim djelatnostima. Potiču se ulaganja u kapacitete MSP-a, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

U Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta 23. i 26. veljače 2018. g. održana je informativna radionica na temu objave poziva „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća“. Cjelokupan sadržaj radionice koja je održana u dva termina Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta OVDJE.

Kako bismo potencijalnim prijaviteljima omogućili lakše snalaženje kroz sadržaj informativne radionice, isti je podijeljen na sljedeće module: 

Uvod + Prezentacija UzP + Provedba
Uvjeti korištenja sustava eFondovi
Ispunjavanje Prijavnog obrasca
Investicijska studija
Horizontalna pitanja
Pitanja i odgovori (oba dana)

 

 • Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

Dana 13. travnja 2018.  godine Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.14 namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima.

Ovim Pozivom sufinancirat će se uvođenje priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, koje će pridonijeti olakšanom pristupu tržištima i povećanju konkurentnosti MSP-ova.

Uz sve veću globalizaciju tržišta, međunarodno prihvaćene norme i/ili priznate certifikacijske sheme te s njima povezane oznake, postale su ključne za međunarodnu trgovinu jer podrazumijevaju ispunjavanje standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 14. svibnja 2018. godine do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 38 milijuna kuna.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 50.000,00 kuna, a ukupna potpora ne može prijeći prag od 380.000,00 kuna.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

 

VAŽNA OBAVIJEST! (11. svibnja 2018.)

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)", referentna oznaka KK.03.2.1.14, kojom se, između ostalog, mijenja početak zaprimanja projektnih prijedloga sa 14. svibnja 2018. u 09:00 sati na 11. lipnja 2018. godine u 11:00 sati.

Osim manjih tehničkih izmjena u Prilogu 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava,  izmijenjene su odredbe Kriterija  za ocjenjivanje kvalitete u dijelu "Doprinos projekta rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom teritoriju". Odgovarajuće izmjene unesene su u Upute za Prijavitelje, dopunjen je Prilog 13. Upute za popunjavanje Prijavnog obrasca  te je izmijenjen Sažetak Poziva.

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća.

Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna ovdje.

 

 • Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.08

Poziv „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ je trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava koji će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Cilj ovog Poziva je pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000,00 kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.000.000,00 kuna.

Ukupna raspoloživa sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj predviđena za ovaj Poziv iznose 38.000.000,00 kuna.

Prijave na natječaj primaju se od 22. svibnja 2017. godine. Krajnji rok za zaprimanje projektnih prijava je 31. prosinca 2018. godine.

Više o natječaju, kao i natječajnu dokumentaciju, možete pronaći ovdje

 

Važno!!! OBAVIJEST O ZATVARANJU POZIVA „CERTIFIKACIJOM PROIZVODA DO TRŽIŠTA", referentna oznaka: KK.03.2.1.07.

(30. ožujak 2018.)

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta obavještava sve zainteresirane da s danom 31. ožujka 2018. zatvara Poziv „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, referentna oznaka: KK.03.2.1.07. Poziv se zatvara kako bi se budućim prijaviteljima osigurala mogućnost podnošenja elektroničke prijave projektnog prijedloga putem sustava eFondovi, čime će se smanjiti administrativno opterećenje prijavitelja i korisnika u fazi prijave i provedbe projekata.

Ujedno najavljujemo otvaranje novog poziva namijenjenog certifikaciji proizvoda planirano sredinom svibnja 2018. godine, za što su osigurana sredstva. Planirane izmjene poziva uglavnom su tehničke naravi radi prilagodbe sustavu eFondovi te će se prijavitelji koji već pripremaju projektne prijedloge moći javiti na novi Poziv. Također, Ministarstvo će prije objave poziva provesti i savjetovanje sa zainteresiranom javnosti.

  

 • Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.09

Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit će se  u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“.

Prijave na poziv zaprimaju se od 16.8. do 31.12.2017. godine.

Cilj ovog poziva je potaknuti organizacije za poslovnu podršku da organizacijom nastupa poduzetnika iz Republike Hrvatske na međunarodnom tržištu u povećanom opsegu razviju kapacitete poduzeća i time unaprijede sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2017. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 38.000.000,00 kuna.

Poziv je namijenjen organizacijama za poslovnu podršku.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti iznosi 760.000,00HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 7.600.000,00 HRK.

VAŽNA OBAVIJEST – Obustava poziva „Internacionalizacija poslovanja „MSP-ova“ (Referentna oznaka: KK.03.2.1.07)

Slijedom velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga koji su premašili ukupnu vrijednost raspoloživih bespovratnih sredstava na poziv „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“ (Referentna oznaka: KK.03.2.1.07), Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta obustavlja zaprimanje projektnih prijedloga na određeno vrijeme. Ova obustava nastupa 20. prosinca 2017. godine u 24.00 sata, a traje do 31. prosinca 2017. u 24.00 sata, kada se Poziv i zatvara kako je i predviđeno. Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uzeti u razmatranje te će se neotvoreni vratiti prijaviteljima.

Navedenu obavijest, kao i natječajnu dokumentaciju, možete pronaći ovdje.

 

 • Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)“, Referentna oznaka: KK.03.1.2.05

Poziv „Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)“ je otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava koji će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Cilj ovog Poziva je osiguravanje učinkovite pomoći s ciljem učvršćivanja položaja MSP-ova na tržištu, kako bi se smanjila asimetrija informacija među MSP-ovima te olakšao pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja, te kako bi se unaprijedila gospodarska uspješnost, i stopa preživljavanja MSP-ova.

Prihvatljivi PPI-jevi su oni koji su do 31.12. 2016. godine upisani u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture (u daljnjem tekstu: JRPI): http://reg.minpo.hr/pi/public/.

Prihvatljivi prijavitelji po ovome Pozivu su PPI-jevi u privatnom ili javnom vlasništvu, koji su sukladno definiciji iz čl. 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine, br. 93/13, 114/13 i 41/14) definirani kao:

•razvojne agencije,

•poduzetnički centri,

•poslovni parkovi,

•poslovni inkubatori,

•poduzetnički akceleratori.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti iznosi 100.000,00 kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 600.000,00 kuna. Temeljem OPKK-a iz EFRR za ovaj Poziv osigurano je 3.000.000,00 eura, što se prikazuje u Državnom proračunu Republike Hrvatske u iznosu od 22.800.000,00 kuna.

 

Prijave na natječaj primaju se od 15. srpnja 2017. Krajnji rok za zaprimanje projektnih prijava je 01. listopada 2017. godine.

Više o Pozivu možete pronaći na poveznici: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1422

 

 • Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“, Referentna oznaka: KK.03.1.2.03.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je privremeno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit će se  u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3a „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3a2 „Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća“ OPKK-a, financiranog sredstvima EFRR-a.

Prijave na poziv zaprimaju se od 22.5. do 22.9.2017. godine.

Cilj ovog Poziva je razvoj i