Investicija i opravdani trošak investicije

Investicija se definira kao ulaganje u dugotrajnu imovinu (materijalnu i nematerijalnu) unesenu u vlasništvo nositelja poticajnih mjera (min. iznos 150.000 eura odnosno 50.000 eura za mikro poduzetnike) a odnosi se na osnivanje novog poduzeća, proširenje postojećeg ili modernizaciju ili poboljšanje poslovnog procesa.

A. Vrijednost nekretnina/zgrada i opreme/strojeva (standardna osnovica).

U sektoru prometa troškovi kupnje transportne opreme (pokretna imovina) ne mogu biti uključeni u opravdane troškove investicije (standardnu osnovicu). U opravdane troškove investicije neće se uračunavati zemljište, ranije izgrađene zgrade/građevine i ranije korištena oprema/strojevi.

B. Mogu uključivati određene kategorije nematerijalnih investicija (patenti, licencije, know-how) do graničnog iznosa od 50% standardne osnovice. Nematerijalna imovina koja predstavlja opravdane troškove investicije mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

- mora se koristiti isključivo u nositelju poticajnih mjera,

- mora se smatrati imovinom s mogućnošću otpisa (amortizirajuća imovina),

- mora biti kupljena od trećih strana po tržišnim uvjetima, isključujući povezane poduzetnike,

-       mora biti uključena u imovinu nositelja poticajnih mjera, odnosno mora biti iskazana u bilanci nositelja poticajnih mjera najmanje pet godina.

C. Otvaranje novih radnih mjesta povezanih s investicijom izračunava se kao bruto plaće u dvogodišnjem razdoblju.