Ekonomski čimbenici za poticanje investicija

Punopravno članstvo u EU - 28. Članica Europske Unije – pristup tržištu s više od 650 milijuna potrošača

Republika Hrvatska ima malo lokalno tržište i može ga povećati samo integracijom u regionalna udruženja. Hrvatska je u Europsku uniju ušla 01. srpnja 2013. godine, čime je i završen proces pregovora o pristupanju. Hrvatska je postala dijelom najvećeg svjetskog gospodarstva koje omogućava domaćim poduzetnicima, ali i stranim investitorima  konkurentnije uvjete poslovanja i mogućnost niže cijene izvoznih proizvoda. Članstvom u EU povećava se međunarodni image Hrvatske, što izravno utječe na povećanje izravnih stranih ulaganja i na ubrzanje gospodarskog razvoja zemlje. Također, korištenje sredstava iz EU fondova pridonijet će ravnomjernom razvoju hrvatskih regija i daljnjem razvoju hrvatskog gospodarstva. Zakonodavstvo RH u potpunosti je usklađeno s pravnom stečevinom EU.

 

 

Globalna i regionalna politička i ekonomska integracija

Članica EU od 1. Srpnja 2013. godine

Članica NATO saveza od travnja 2009. godine

Nestalna članica Vijeća sigurnosti UN-a u periodu od 1.1.2008. do 1.1.2010.

Izvrsna lokacija

Smještena u samom srcu Europe Hrvatska je zemlja s izvrsnim geostrateškim položajem. Izuzetno povoljan geostrateški položaj jedan je od glavnih čimbenika za odabir Hrvatske kao lokacije za investicije. Prostorna konstitucija hrvatskog teritorija izravno potvrđuje izuzetno značenje veza između srednjeg Podunavlja i Sredozemlja te važnost njenog prometnog položaja. Od Republike Hrvatske se u budućnosti očekuje da postane transverzalna vrata Europe prema Jugo-istočnoj Europi i Mediteranu. Od vitalnog je značenja kreiranje prometne politike koja će valorizirati položaj RH.

  • Stabilno gospodarstvo

Gospodarska politika Republike Hrvatske temelji se na nastavku izgradnje stabilnog i snažnog gospodarstva, konkurentnog na svjetskom tržištu. Nastavak strukturnih reformi u svrhu osiguranja stabilnog i održivoga gospodarskog razvitka, jačanje makroekonomske stabilnosti, povećanje proizvodnje i zaposlenosti prioriteti su u izgradnji konkurentnog poslovnog okruženja. Također, poseban naglasak stavljen je na usklađivanje gospodarskih mogućnosti i politike s gospodarskom politikom i poslovnim okvirima Europske unije, na privlačenje i poticanje investicija privatnog sektora. Hrvatsko makroekonomsko okruženje je stabilno što se, u prvom redu, očituje kroz nisku stopu inflacije. Uvjete poslovanja u Hrvatskoj u posljednjih nekoliko godina karakterizira znatno poboljšanje u javnim financijama, stabilni monetarni sustav i relativno niska inflacija. Bankarski sektor dokazao je da je stabilan, jer niti jednoj komercijalnoj banci nije bila potrebna pomoć države ili Hrvatske narodne banke (HNB) zbog negativnog učinka uzrokovanog globalnom krizom. Prosječne oscilacije tečaja Kuna/Euro vrlo su male.

  • Moderna prometna infrastruktura

Hrvatska ima jednu od najrazvijenijih mreža autocesta. Tri međunarodna PAN EUROPSKA koridora prolaze Hrvatskom omogućavajući time brz i jednostavan pristup tržištu. 

  • Razvijanje ključnih sektora
  • Energetika
  • Turizam
  • Industrija
  • Infrastruktura
  • Vodno gospodarstvo