Uprava za inspekcijske poslove u gospodarstvu

U Upravi za inspekcijske poslove u gospodarstvu ustrojavaju se: