Etički kodeks državnih službenika

ETIČKI KODEKS DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (NN 41/11)

IZMJENA ETIČKOG KODEKSA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (NN 13/12)

Povjerenik za etiku: Sanja Zdolec Križaić i Snježana Brunčić

Zamjenica: Jelena Samac

Odluka o imenovanju zamjenice

e-mail: jelena.samac@mingo.hr

sanja.zdoleckrizaic@mingo.hr

snjezana.bruncic@mingo.hr

tel: 01/ 6106-569

 

Povjerljiva savjetnica:  Paulina Tomašković

e-mail: paulina.tomaskovic@mingo.hr

tel: 01/ 6109-467

 

Osoba za nepravilnosti Ministarstva gospodarstva: Martina Horvatić

e-mail: martina.horvatic@mingo.hr 

ETIČKI KODEKS DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ( NN 40/11, 13/12 )

 

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku

Dnevno radno vrijeme državnih službenika i namještenika  traje od 8,30 do 16,30 sati.
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama traje od 9 do 16 sati.
Uredovno vrijeme blagajne Ministarstva je od 13 do 16 sati. 


Smatrate li da je neko pravo građana ugroženo nezakonitim ili nemarnim radom tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima, molimo, obratite se pučkom pravobranitelju:

Adresa

Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

Tel: +3851 4851 855
Tel: +3851 4851 853

info@ombudsman.hr

Fax: +3851 6431 628

http://www.ombudsman.hr/index.php/hr/