Zapošljavanje

05.01.2021. – Djelomična obustava Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

Objavljeno: 7.1.2021. 10:58:57

Na temelju članka 50. b stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi

 

ODLUKU

 

o djelomičnoj obustavi postupka provedbe Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

 

05.01.2021. – Djelomična obustava Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (pdf)

 

23.12.2020. - POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) vezan uz Oglas za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja na određeno vrijeme

Objavljeno: 23.12.2020. 13:48:36

KLASA: 011-01/20-01/434
URBROJ: 517-10-20-4

 
Komisija za provedbu Oglasa za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja na određeno vrijeme, objavljuje
 
POZIV NA INTERVJU
 
Vezan uz Oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 134/20 dana 4. prosinca 2020. i na mrežnim stranicama Ministarstva za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja na određeno vrijeme a najdulje dok traje mandat ministra gospodarstva i održivog razvoja na radno mjesto - posebni savjetnik u kabinetu ministra -1 izvršitelj/ ica.
 
Razgovor (intervju) s kandidatima održat će se 29. prosinca 2020. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

23.12.2020. - POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) (pdf.)
23.12.2020.- POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) vezan uz Javni natječaj za imenovanje glavnog/e tajnika/ce Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

Objavljeno: 23.12.2020. 13:47:03

KLASA: 112-07/20-02/01
URBROJ: 517-10-20-6

Komisija za provedbu Javnog natječaja za imenovanje glavnog/e tajnika/ce Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, radno mjesto - glavni/a tajnik/ca Ministarstva, objavljuje
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

vezano uz Javni natječaj objavljen u "Narodnim novinama" broj 134/20 dana 4. prosinca 2020. i na mrežnim stranicama Ministarstva za imenovanje glavnog/e tajnika/ce Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, radno mjesto - glavni/a tajnik/ca Ministarstva, 1 izvršitelj na razdoblje od 4 godine.

Razgovor (intervju) s kandidatom, održat će se 29. prosinca 2020. u prostorijama Ministarstva gospdarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

23.12.2020. - POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) (pdf.)
04.12.2020. - Oglas za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja na određeno vrijeme

Objavljeno: 4.12.2020. 15:24:32

KLASA: 011-01/20-01/434
URBROJ: 517-10-2-20-1


Na temelju članka 47. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine broj 66/19), ministar gospodarstva i održivog razvoja raspisuje

OGLAS

za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja na određeno vrijeme, a najdulje dok traje mandat ministra gospodarstva i održivog razvoja, na radno mjesto:
  • posebni savjetnik u kabinetu ministra – 1 izvršitelj/ica

Rok prijave: 05.12.2020. do 14.12.2020.

Oglas - posebni savjetnik (pdf.)
Obrazac prijave - posebni savjetnik (pdf.)
04.12.2020. - Javni natječaj za imenovanje glavnog/e tajnika/ce Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

Objavljeno: 4.12.2020. 15:27:42

KLASA:112-07/20-02/01
URBROJ:517-02-1-1-20-3

Na temelju članaka 45. i 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) te članka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 112-02/20-01/460, URBROJ: 514-U-03-01-02/6-20-2 od dana 11. studenoga 2020. godine i Ministarstva financija, KLASA: 100-01/20-01/84, URBROJ: 513-05/1-20-2, od dana 11. studenoga 2020. godine, ministar gospodarstva i održivog razvoja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje glavnog/e tajnika/ce
Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
 
GLAVNO TAJNIŠTVO
radno mjesto - glavni/a tajnik/ca Ministarstva, 1 izvršitelj/ica na razdoblje od 4 godine
Rok prijave: 05.12.2020. do 14.12.2020.


Obrazac prijave (pdf.)
GDPR Obavijest podnositeljima prijave na javni natječaj (pdf.)
Tekst javnog natječaja (pdf.)
Opis poslova i podaci o plaći (pdf.)
 
13.11.2020. JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

Objavljeno: 13.11.2020. 15:27:21

Klasa: 011-01/20-01/310

Urbroj: 517-10-1-20-1 

 

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (Narodne novine, br. 120/12, 68/18), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije (u daljnjem tekstu: Agencija)

 

Člana Upravnog vijeća Agencije imenuje Hrvatski sabor na vrijeme od sedam godina. Postupak imenovanja započinje objavljivanjem javnog poziva za predlaganje kandidata. Prikupljanje kandidatura provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.


13.11.2020. - Javni poziv HERA (pdf.)

12.11.2020. – Poziv na razgovor (intervju) u postupku Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

Objavljeno: 12.11.2020. 14:02:35

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 

Pozivaju se kandidati/kinje prijavljeni na Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 115/20 od 21. listopada 2020. godine, na web-stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na razgovor (intervju) za imenovanje ravnatelja/ice upravnih organizacija u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kako slijede:
 
-           Uprava za internacionalizaciju, Uprava za klimatske aktivnosti, Uprava za industriju, poduzetništvo i obrt, Uprava za energetiku, Uprava za trgovinu i politiku javne nabave, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Uprava za zaštitu prirode, Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove, Zavod za zaštitu okoliša i prirode i  Ravnateljstvo za robne zalihe  – razgovor (intervju) će se održati:
 
  dana 17. studenoga 2020. godine u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80/XXII kat (Velika dvorana)
 
Poziv na razgovor (intervju) kandidatima koji su podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja biti će upućen osobno putem elektroničke pošte s točnom naznakom vremena održavanja intervjua.


Poziv na razgovor (intervju)
21.10.2020.- Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

Objavljeno: 21.10.2020. 16:00:04

KLASA: 112-01/20-01/49
URBROJ: 517-02-1-1-20-1


Na temelju članka 45. stavka 1. i članka 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), ministar gospodarstva i održivog razvoja raspisuje
 
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine
 
 
 

   

 
Rok prijave: 21.10.2020. do 29.10.2020.
21.10.2020. - POZIV NA RAZGOVOR vezan uz Oglas za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja na određeno vrijeme

Objavljeno: 21.10.2020. 13:00:50

KLASA: 112-03/20-01/01
URBROJ: 517-02-1-1-20-25
Zagreb, 21. listopada 2020.
 
Komisija za provedbu Oglasa za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja na određeno vrijeme, a najdulje dok traje mandat ministra gospodarstva i održivog razvoja na radno mjesto - posebni savjetnik u kabinetu ministra -1 izvršitelj/ ica, objavljuje
 
 
POZIV NA INTERVJU
 
 
Vezan uz Oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 107/20 dana 2. listopada 2020. i na mrežnim stranicama Ministarstva za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja na određeno vrijeme a najdulje dok traje mandat ministra gospodarstva i održivog razvoja na radno mjesto - posebni savjetnik u kabinetu ministra -1 izvršitelj/ ica.
 
Razgovor (intervju) s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz Oglasa za posebnog savjetnika u kabinetu ministra, održat će se u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

21.10.2020. - POZIV NA RAZGOVOR (pdf)
09.10.2020. - Obustava Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

Objavljeno: 12.10.2020. 12:58:17

Na temelju članka 50. b stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/17 i 89/19), te sukladno čl. 35. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20) ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi
 
ODLUKU
o obustavi postupka imenovanja ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva
gospodarstva, poduzetništva i obrta

  

 
 
 
02.10.2020. - Oglas za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja na određeno vrijeme

Objavljeno: 2.10.2020. 11:19:12

KLASA:112-03/20-01/01
URBROJ:517-02-1-1-20-1

Zagreb, 2. listopada 2020.
Narodne novine

Na temelju članka 47. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/19) ministar gospodarstva i održivog razvoja raspisuje
 
O G L A S
 
za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja na određeno vrijeme, a najdulje dok traje mandat ministra gospodarstva i održivog razvoja, na radno mjesto:
 
  • posebni savjetnik u kabinetu ministra - 1 izvršitelj/ica


 Rok prijave: 02.10.2020. do 12.10.2020.
 
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Objavljeno: 11.12.2019. 12:11:05

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice upravnih organizacija

Objavljeno: 22.10.2019. 10:14:19

OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Objavljeno: 3.10.2019. 12:50:02

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Objavljeno: 19.6.2019. 10:45:11

Rješenja o prijmu

Objavljeno: 24.5.2019. 14:00:35

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Objavljeno: 24.5.2019. 15:00:00

Odluke o izboru kandidata

Objavljeno: 15.3.2019. 16:04:55

OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Objavljeno: 20.12.2018. 16:30:14

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme.

Zadnji rok za prijavu na oglas je 31.12.2018. do ponoći.

OGLAS za prijam namještenika na neodređeno vrijeme

Objavljeno: 20.12.2018. 16:36:25

Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme.

Zadnji rok za prijavu na oglas je 28.12.2018. do ponoći.

JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Objavljeno: 21.12.2018. 16:42:00

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.

Zadnji dan roka za prijavu na javni natječaj je 31.12.2018. do ponoći.

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Objavljeno: 1.8.2018. 16:23:01

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave Javnog poziva na adresu:

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

s naznakom "Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje - redni broj radnog mjesta"

 

Dokumenti

Odluke o djelomičnoj obustavi postupaka Javnih natječaja za prijam u državnu službu

Objavljeno: 27.7.2018.

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta za 2018. godinu

Objavljeno: 10.7.2018. 14:31:53

Rješenje o prijmu po raspisanom Oglasu na odredeno vrijeme

Objavljeno: 4.6.2018.

Rješenje o prijmu po raspisanom javnom natječaju na neodredeno vrijeme

Objavljeno: 10.5.2018. 10:05:02

Rješenja o prijmu po raspisanom javnom natječaju na neodređeno vrijeme  KLASA: 112-02/18-01/11, URBROJ: 526-02-02-02-/1-18-01, objavljen u Narodnim novinama broj 19/2018 od 28. veljace 2018. godine.

 

Rješenja o prijmu po raspisanom javnom natječaju na neodredeno vrijeme

Objavljeno: 9.5.2018. 17:08:10

Rješenja o prijmu po raspisanom javnom natječaju na neodređeno vrijeme  KLASA: 112-02/17-01/69, URBROJ: 526-02-02-02-/1-17-01, objavljen u Narodnim novinama broj 128/17 od 21. prosinca 2017. godine.

 

Ponovljeni poziv na testiranje za radno mjesto br. 10

Objavljeno: 1.3.2018. 16:57:09

Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 128/17, od 21. prosinca 2017. godine, za prijam u državnu službu u Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, na neodređeno vrijeme objavljuje POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA zbog pogreške u definiranju pitanja u 1. fazi testiranja (neujednacenost s pravnim izvorima objavljenim uz javni natječaj broj 128/17 od 21. prosinca 2017. godine na web stranici www.mingo.hr) samo za radno mjesto broj 10:

viši strucni savjetnik - 1 izvršitelj/ica

RAVNATELJSTVO ZA ROBNE ZALIHE

SLUŽBA ZA FINANCIJSKO-RACUNOVODSTVENE, ANALITICKO-PLANSKE I PRAVNE POSLOVE

JAVNI natječaj za prijam u državnu službu na neodredeno vrijeme (Uprava za programe i projekte Europske unije)

Objavljeno: 28.2.2018. 9:30:58

 

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - Uprava za programe i projekte Europske unije.

Rok za podnošenje prijava za natječaj je 8. ožujka 2018.

 

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu (Uprava za programe i projekte Europske Unije)

Objavljeno: 23.2.2018. 14:25:19

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta donosi Odluku o djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u dijelu koji se odnosi na radno mjesto voditelja odjela u Upravi za programe i projekte Europse unije, Sektoru za kontrolu kvalitete i podršku sustavu, Služba za kontrolu kvalitete, Odjelu za kontrolu kvalitete natječajne dokumentacije.

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu (Uprava za programe i projekte Europske Unije)

Objavljeno: 21.2.2018. 13:56:36

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta donosi Odluku o djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u dijelu koji se odnosi na radno mjesto stručnog savjetnika u Upravi za programe i projekte Europse unije, Sektoru za kontrolu kvalitete i podršku sustavu, Odjelu za horizontalna pitanja. 

 

 

PONOVLJENI POZIV NA TESTIRANJE EU radno mjesto broj 2

Objavljeno: 31.1.2018. 16:21:40

Oglas za prijam u državnu službu na odredeno vrijeme

Objavljeno: 29.12.2017. 9:59:32

 

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - 4 izvršitelja

Rok za prijavu na oglas je 8. sijecnja 2018. godine do ponoći.

 

 

JAVNI natječaj za prijam u državnu službu na neodredeno vrijeme

Objavljeno: 21.12.2017.

JAVNI natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - 14 izvršitelja. 

Rok za podnošenje prijava za natječaj je 29.12.2017. u ponoc.

 

JAVNI natječaj za prijam u državnu službu na neodredeno vrijeme (Uprava za programe i projekte Europske unije)

Objavljeno: 8.12.2017.

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - Uprava za programe i projekte Europske unije.

 

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodredeno vrijeme (natječaj od 04. sijecnja 2017. godine)

Objavljeno: 7.7.2017. 14:23:33

Odluke o djelomičnoj obustavi natječaja i oglasa za prijam u državnu službu na neodredeno i odredeno vrijeme (Oglas i natječaj od 30. prosinca 2016.)

Objavljeno: 19.5.2017. 14:15:29

Odluka o djelomičnoj obustavi natječaja za prijam u državnu službu na neodredeno vrijeme (Oglas od 30. prosinca 2016.)

Objavljeno: 3.2.2017.

Odluka o djelomičnoj obustavi natječaja za prijam u državnu službu na neodredeno vrijeme (od 30. prosinca 2016. godine)

Objavljeno: 12.1.2017.

Ispravak javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodredeno vrijeme koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 123/16 od 30. prosinca 2016. godine

Objavljeno: 4.1.2017.

Dokumenti

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodredeno vrijeme (30.12.2016.)

Objavljeno: 30.12.2016.

Dokumenti

Oglas za prijam u državnu službu na odredeno vrijeme zbog povecanog opsega posla (30.12.2016.)

Objavljeno: 30.12.2016.

Odluka o obustavi postupka prijma u državnu službu na odredeno vrijeme temeljem oglasa Ministarstva poduzetništva i obrta od 10. listopada 2016. godine.

Objavljeno: 8.11.2016.

Poziv na testiranje (Javni natječaj od 19.10.2016. - Ravnateljstvo za robne zalihe)

Objavljeno: 7.11.2016.

Dokumenti

Opis poslova radnog mjesta, podaci o placi, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje (Javni natječaj od 19.10.2016. - Ravnateljstvo za robne zalihe)

Objavljeno: 4.11.2016.

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodredeno vrijeme (Ravnateljstvo za robne zalihe)

Objavljeno: 19.10.2016.

Dokumenti

Poziv na testiranje - Oglas za prijam u državnu službu na odredeno vrijeme (Uprava za sustav javne nabave)

Objavljeno: 7.10.2016.

Dokumenti

Oglas za prijam u državnu službu na odredeno vrijeme (Uprava za sustav javne nabave)

Objavljeno: 27.9.2016. 9:41:59

Poziv na testiranje i opis poslova radnog mjesta, podaci o placi, način testiranja i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje (natječaj objavljen u NN br. 105/15)

Objavljeno: 9.11.2015.

Poziv na testiranje kandidatima koji su podnijeli pravovremene prijave te ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenom u „Narodnim novinama“ broj 105/15 od 2. listopada 2015., web stranicama Ministarstva gospodarstva i Ministarstva uprave.

Testiranje ce se održati u ponedjeljak 16. studenoga  2015. godine u prostorijama Ministarstva gospodarstva (Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb) prema slijedecem rasporedu:

  • radna mjesta 3. i 4.  u   9 sati 
  • radna mjesta 1. i 2.  u 10.30 sati
Poziv na testiranje i opis poslova radnog mjesta, podaci o placi, način testiranja i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje

Objavljeno: 30.10.2015.

Poziv na testiranje kandidatima koji su podnijeli pravovremene prijave te ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenom u „Narodnim novinama“ broj 102/15 od 25.09.2015., web stranicama Ministarstva gospodarstva i Ministarstva uprave

 

 Testiranje ce se održati

5. studenoga 2015. godine u 14 sati u prostorijama Ministarstva gospodarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

 

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodredeno vrijeme (Uprava za sustav javne nabave)

Objavljeno: 2.10.2015. 8:00:00

Dokumenti

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodredeno vrijeme (Uprava za sustav javne nabave - vježbenici)

Objavljeno: 25.9.2015.

Dokumenti

Testiranje i intervju radi provjere kompetencija službenika na raspolaganju (Uprava za sustav javne nabave)

Objavljeno: 23.9.2015.

Testiranje radi provjere kompetencija službenika na raspolaganju održat ce se u utorak 29. rujna 2015. godine u 10 sati u Maloj dvorani Ministarstva gospodarstva, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.

Odluka o djelomičnoj obustavi javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodredeno vrijeme - Narodne novine 88/2015 od 12.8.2015.godine

Objavljeno: 22.9.2015.

Poziv na testiranje, opis poslova i podaci o placi za radna mjesta prema raspisanom javnom natječaju NN 88/15 od 12. kolovoza 2015.

Objavljeno: 31.8.2015.

Poziv na testiranje i Opis poslova i podaci o placi za radna mjesta prema raspisanom javnom natječaju NN 88/15 od 12. kolovoza 2015.

Testiranje ce se održati u utorak 8.9.2015. u 10 i 11.30 sati prema rasporedu u dolje objavljenim dokumentima.

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo gospodarstva

Objavljeno: 28.8.2015.

Dokumenti

Poziv na testiranje, opis poslova i podaci o placi za radna mjesta prema raspisanom javnom natječaju - Narodne novine 74/15 od 3. srpnja 2015.godine

Objavljeno: 20.8.2015.

Poziv na testiranje

kandidatima koji su podnijeli pravovremene prijave te ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenom u „Narodnim novinama“ broj 74/15 od 3. srpnja 2015. godine, web stranicama Ministarstva gospodarstva i Ministarstva uprave.

Testiranje ce se održati 25. kolovoza 2015. godine, u prostorijama Ministarstva gospodarstva,na adresi - Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb. Raspored testiranja, opis poslova i podaci o placi objavljeni su u niže vidljivim dokumentima.

Odluka o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodredeno vrijeme - objavljen u Narodnim novinama 61/2015 od 3.6.2015.

Objavljeno: 20.8.2015.

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodredeno vrijeme - tržišna i rudarska inspekcija

Objavljeno: 12.8.2015. 13:25:00

Odluka o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodredeno vrijeme u Ministarstvo gospodarstva od 3.srpnja 2015.

Objavljeno: 10.8.2015.

Poziv na testiranje, opis poslova i podaci o placi za radna mjesta prema raspisanom javnom natječaju od 3. lipnja 2015. NN 61/15

Objavljeno: 10.7.2015.

Pozivaju se svi kandidati ciji su inicijali navedeni u Pozivu na testiranje da pristupe testiranju u cetvrtak, 16. srpnja 2015. godine u 8.30 sati.

Sve potrebne informacije o daljnjem tijeku i rasporedu testiranja  dobit ce isti dan na porti Ministarstva gospodarstva.

Odluka o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodredeno vrijeme u Ministarstvo gospodarstva od 3. lipnja 2015. godine

Objavljeno: 7.7.2015.

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodredeno vrijeme (Uprava za sustav javne nabave; Ravnateljstvo za robne zalihe)

Objavljeno: 3.7.2015.

Poziv na testiranje i intervju radi provjere kompetencija službenika na raspolaganju (Uprava za inspekcijske poslove u gospodarstvu)

Objavljeno: 1.7.2015.

Poziv na testiranje i intervju radi provjere kompetencija službenika na raspolaganju (Uprava za sustav javne nabave; Ravnateljstvo za robne zalihe)

Objavljeno: 12.6.2015.

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodredeno vrijeme

Objavljeno: 3.6.2015.

Poziv na testiranje i intervju radi provjere kompetencija službenika na raspolaganju (Glavno tajništvo ministarstva; Samostalni odjel za odnose s javnošcu)

Objavljeno: 20.5.2015.

Poziv na testiranje i intervju radi provjere kompetencija službenika na raspolaganju (Uprava za industriju, investicije, programe i projekte EU; Uprava za sustav javne nabave)

Objavljeno: 20.5.2015.

Poziv na testiranje za radno mjesto - strucni suradnik u Odjelu za Europski potrošacki centar ( ECC), Uprava za trgovinu i unutarnje tržište, dana 30.travnja 2015.godine

Objavljeno: 24.4.2015.

Oglas za prijam u državnu službu na odredeno vrijeme (Uprava za trgovinu i unutarnje tržište) – strucni suradnik – 1 izvršitelj/ica

Objavljeno: 9.4.2015.

Poziv na testiranje za radno mjesto - viši inspektor za nadzor davatelja usluga certificiranja (Uprava za trgovinu i unutarnje tržište)

Objavljeno: 19.3.2015.

Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva

Objavljeno: 19.3.2015.

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodredeno vrijeme (Uprava za trgovinu i unutarnje tržište) - viši inspektor za nadzor davatelja usluga certificiranja – 1 izvršitelj/ica

Objavljeno: 4.3.2015.

Testiranje i intervju radi provjere kompetencija službenika na raspolaganju (opis poslova radnog mjesta, podaci o placi, način testiranja i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje)

Objavljeno: 6.2.2015.

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“ broj 112/14 od 24. rujna 2014. godine

Objavljeno: 22.10.2014.

Dokumenti

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“ broj 85/14 od 16. srpnja 2014. godine

Objavljeno: 25.7.2014.

Dokumenti

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodredeno vrijeme

Objavljeno: 24.9.2014.

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo gospodarstva

Objavljeno: 6.8.2014.

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodredeno vrijeme (Glavno tajništvo)

Objavljeno: 16.7.2014.

Testiranje i intervju radi provjere kompetencija službenika na raspolaganju

Objavljeno: 1.7.2014.

Poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“ broj 150/13 od 13. prosinca 2013. godine.

Objavljeno: 3.1.2014.

Dokumenti

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo gospodarstva u 2013. godini

Objavljeno: 1.1.2014. 17:45:21

Testiranje i intervju radi provjere kompetencija službenika na raspolaganju

Objavljeno: 3.12.2013.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o placi, nacin testiranja i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje

Dokumenti

Obavijest kandidatima prijavljenim na javni natječaj za imenovanje glavnog/e tajnika/ce u Ministarstvu gospodarstva

Objavljeno: 30.10.2013.

Dokumenti

Javni natječaj za imenovanje glavnog/e tajnika/ce u Ministarstvu gospodarstva

Objavljeno: 17.10.2013.