Trgovina, nekretnine i oružje

Trgovina stvara oko desetine gospodarske dodane vrijednosti i barem petinu ukupnog broja zaposlenih. U trgovini posluje više od četvrtine gospodarskih subjekata. Rast maloprodaje jedan je od pokazatelja osobne potrošnje koja bitno utječe na trenutni rast gospodarstva. O trgovini i prodaji ovisi i profitabilnost drugih gospodarskih sektora.

Regulatorni okvir za trgovinu je prema europskom indeksu restriktivnosti trgovine (Retail Restrictiveness Index) na nižoj razini reguliranosti od EU prosjeka. To znači da je liberalizacija djelatnosti trgovine već potaknula visoku razinu tržišne konkurencije i dostupnost u svim dijelovima zemlje. U području trgovine su temeljem mjerenja administrativnih troškova SCM metodologijom već provedena rasterećenja od oko 33%, što je iznad izvornog plana. Navedene mjere su potaknule i liberalizaciju tržišta usluga u djelatnosti trgovine. Trgovcima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora je horizontalno zajamčena sloboda poslovnog nastana, kao i sloboda prekograničnog pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana. Trgovci više nisu obvezni svake godine atestirati vagu, već svake druge godine. Naknada za podnošenje zahtjeva snižena je za 25%. Omogućen je nastavak obavljanja djelatnosti trgovine bez izdavanja novog rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta, čime se omogućava jednostavnije otvaranje novih prodavaonica, bez dodatnog financijskog opterećenja. Dopušteno je da površina skladišta za trgovanje robom na veliko može biti manja od 50 m2 (ali ne manja od 25 m2). Omogućeno je da više prodajnih objekata istog trgovca na različitim lokacijama može koristiti zajedničko skladište. Nema nacionalne regulacije satnica otvaranja i zatvaranja trgovina. Nema neopravdanih nacionalnih restrikcija na otvaranje trgovina kroz prostorno planiranje.

Jedinstvena kontaktna točka za usluge nudi cjelovite regulatorne informacije za sljedeća područja: trgovina (općenito), internet trgovina te trgovina posebnim vrstama roba (drvnom sirovinom, naftnim derivatima, robom vojne namjene i nevojnim ubojnim sredstvima (dozvole za izvoz oružja).
 
Jedinstvena kontaktna točka za usluge daje i izravni pristup e-usluzi za podnošenje zahtjeva za pokretanje djelatnosti trgovine, dok se rješenje može dobiti e-poštom.
 

Ministarstvo vodi Registar predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo objavljuje i ažurira Popis isprava i službenih obrazaca čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonom i drugim propisima.
 

Odluka o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima donijeta sa svrhom zadovoljavanja javnih potreba Republike Hrvatske kada je riječ o izradi zaštićenih isprava i izdavanju, tiskanju i prodaji zaštićenih službenih obrazaca, čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i dugim propisima, a koji se objavljuju u službenom glasilu Republike Hrvatske – „Narodnim novinama“.

Zakonska regulativa

Posredovanje u prometu nekretnina

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

Jedinstvena kontaktna točka za usluge daje cjelovite regulatorne informacije za područje posredovanja u prometu nekretnina, kao i izravni pristup e-usluzi za podnošenje zahtjeva za pokretanje navedene djelatnosti, dok se rješenje može dobiti e-poštom.

Regulatorni okvir u području posredovanja u prometu nekretnina je ocijenjen kao razmjeran jer sadrži minimalnu razinu zahtjeva. U području posredovanja u prometu nekretnina su temeljem mjerenja administrativnih troškova SCM metodologijom već provedena rasterećenja od oko 20%. Navedene mjere su potaknule liberalizaciju tržišta usluga u ovoj djelatnosti. Agentima i posrednicima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora je zajamčena sloboda poslovnog nastana, kao i sloboda prekograničnog pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana. U slučaju slobodnog prekograničnog pružanja usluga dovoljno je slanje obavijesti e-poštom prema Jedinstvenoj kontaktnoj točki. Naknada za podnošenje zahtjeva snižena je za 50%.Snižena je cijena ispita za agente za posredovanje u prometu nekretnina za 25%.Deregulirano je propisivanje fiksne minimalne i maksimalne posredničke provizije te je određivanje iste prepušteno slobodnom tržištu.

Dozvole za izvoz oružja

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

Kontakti:
info-oruzje@mingo.hr 
telefoni: 01/6106-153, 01/6106-975, 01/6106-811, 01/6106-794
fax: 01/6109-150

OBRASCI ZAHTJEVA:

zahtjev za globalnu izvoznu dozvolu mg-zgid
zahtjev za pojedinačnu dozvolu za izvoz mg-zpdi
zahtjev za pojedinačnu dozvolu za uvoz mg-zpdu
zahtjev za dozvolu za pružanje usluge mg-zdpu
zahtjev za potvrdu o krajnjem korisniku mg-zeucp
zahtjev za globalnu dozvolu za prijenos mg-zgdp
zahtjev za pojedinačnu dozvolu za prijenos mg-zpdp
zahtjev za potvrdu o krajnjem korisniku mg-zeucp
specifikacija streljiva specifikacija oružja

​ZAKONSKA REGULATIVA:

Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (NN 80/13)
The Act on the Trade Control of Military Goods and Non-military Lethal Goods
Odluka o donošenju Popisa robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava NN 101/13
Odluka o donošenju Popisa robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava NN 59/14
Odluka o izmjeni Odluke o donošenju popisa robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava NN 23/15
Odluka o izmjenama Odluke o donošenju popisa robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava NN 83/16

Odluka o izmjenama Odluke o donošenju popisa robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava NN 70/17
Uredba o popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava NN 26/18 
Uredba o izmjeni Uredbe o popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava NN 37/18
Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nejovnih ubojnih sredstava NN63/19
Pravilnik o prometu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava NN 104/13
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prometu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava NN 53/18
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva NN 56/15

ZAJEDNIČKO STAJALIŠTE VIJEĆA 2008/944/ZVSP o definiranju zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza vojne tehnologije i opreme
 
Sankcije i mjere ograničavanja
Program unutarnje usklađenosti
Popis certificiranih tvrtki u Hrvatskoj

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

ŠESTAN BUSCH D.O.O. PRELOG
Industrijska zona 3
MB: 1063103
OIB 03410818430
MG-CERT Certificate No.HR001
 

ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA D.D. 
MB: 050005778
OIB: 68807280553
MG-CERT CERTIFICATE No. HR 002

Opće dozvole

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

Godišnja izvješća

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

Godišnje izvješće o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojitih sredstava za komercijalne svrhe za 2019. godinu možete pogledati ovdje.
Godišnje izvješće o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojitih sredstava za komercijalne svrhe za 2018. godinu možete pogledati ovdje.
Godišnje izvješće o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojitih sredstava za komercijalne svrhe za 2017. godinu možete pogledati ovdje.
Godišnje izvješće o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojitih sredstava za komercijalne svrhe za 2016. godinu možete pogledati ovdje.
Godišnje izvješće o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojitih sredstava za komercijalne svrhe za 2015. godinu možete pogledati ovdje. 
Godišnje izvješće o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojitih sredstava za komercijalne svrhe za 2014. godinu možete pogledati ovdje.
Godišnje izvješće o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe za 2013. godinu možete pregledati ovdje.
Godišnje izvješće o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe za 2012. godinu možete pregledati ovdje.
  • Prilog 20. Izvješća - Popis tvrtki upisanih u Očevidnik izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava
  • Prilog 21. - Popis tvrtki upisanih u Očevidnik pružatelja usluga za robu vojne namjene
Godišnje izvješće o izdanim dozvolama za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za 2011. godinu možete pregledati ovdje.
  • Prilog 19. Izvješća - Popis tvrtki upisanih u Očevidnik izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava
  • Prilog 20. - Popis tvrtki upisanih u Očevidnik pružatelja usluga za robu vojne namjene
Godišnje izvješće o izdanim dozvolama za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za 2010. godinu možete pregledati ovdje.
  • Prilog 12. Izvješća - Popis tvrtki upisanih u Očevidnik izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava
  • Prilog 13. - Popis tvrtki upisanih u Očevidnik pružatelja usluga za robu vojne namjene
Godišnje izvješće o izdanim dozvolama za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za 2009. godinu možete pregledati ovdje.
  • Prilog 8. Izvješća - Popis tvrtki upisanih u Očevidnik izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava
  • Prilog 9. - Popis tvrtki upisanih u Očevidnik pružatelja usluga za robu vojne namjene
Zaštita potrošača

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

Glavni cilj politike zaštite potrošača je unaprjeđenje kvalitete života građana na način da građani u svakodnevnom životu u potpunosti mogu uživati visoke standarde zaštite prava potrošača u svim sektorskim politikama. Potrošaču se osigurava sloboda odabira proizvoda i usluga, pravo na sigurne proizvode i usluge, pravo na točne i istinite informacije o sadržaju i kvaliteti proizvoda, pravo na jasne i transparentne ugovorne odredbe, pravo na zaštitu od nepoštene (zavaravajuće i agresivne) poslovne prakse te mogućnost učinkovitog rješavanja (domaćih i prekograničnih) pritužbi i sporova.

Naš cilj je informirati i educirati potrošača za donošenje racionalnih odluka pri kupnji proizvoda i usluga te korištenje alata koje ima na raspolaganju kada mu je neko od potrošačkih prava uskraćeno. Na mrežnoj stranici “zaštita potrošača” na dohvat ruke su vam savjeti, informacije, kontakti, koraci koje kao potrošač trebate znati kako biste riješili potrošački problem. Dostupne su vam informativne brošure, najave, propisi, najčešća pitanja, odgovori za vaša potrošačka pitanja i pojašnjenja ključnih pojmova.

Kako bi se građanima omogućilo objedinjeni pristup informacijama i dionicima iz svih područja zaštite potrošača, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je projekt uspostave središnjeg portala za potrošače, pod nazivom „Sve za potrošače“. Time će na transparentan pružiti informacije o potrošačkim pravima, ponuditi konkretna rješenja za razne situacije i ciljano upućivati na odgovarajuća nadležna tijela. Boljim informiranjem građana će se ojačati povjerenje u tržište, što je važno za gospodarski rast. Portal će biti uspostavljen početkom 2019. godine.

Europski potrošački centar Hrvatska dio je Mreže Europskih potrošačkih centara (ECC-Net) koji daje savjete, osigurava informacije te pruža pomoć potrošačima u rješavanju njihovih pritužbi u slučajevima prekogranične kupovine roba i usluga na području Europske unije, Norveške i Islanda. Pri rješavanju prekograničnih pritužbi Europski potrošački centar surađuje s drugim Europskim potrošačkim centrima unutar Mreže, a centri pritom razmjenjuju pritužbe,informacije,te dokumentaciju koja se odnosi na pritužbu i nastoje zajedno pronaći zadovoljavajuće rješenje za obje strane, potrošača i trgovca. Ukoliko potrošač i trgovac ne mogu postići sporazumno rješenje, Europski potrošački centar može pružiti savjet o budućim koracima, uputiti na sklapanje izvansudske nagodbe ili poduzimanje druge odgovarajuće radnju. Također može savjetovati kome treba uputiti žalbu ili pomoći u pronalasku odgovarajućeg nadležnog tijela, ako je riječ o slučaju izvan nadležnosti Europskog potrošačkog centra. Europski potrošački centar nije u mogućnosti preuzeti ulogu pravnog zastupnika potrošača, niti može prisiliti trgovce na poduzimanje odgovarajućih mjera u vidu rješavanja problema potrošača.