Uprava za poduzetništvo i obrt

Slika slike/posld.jpg


Baze podataka

HGK – Baza poslovnih subjekata - pretraživanje

Elektronički servisi


Klikom na fotografiju pogledajte video medijske kampanje "Gdje su ruke ima i struke"


 

 

OBJAVLJENI JAVNI POZIVI U 2020. GODINI
 

 • Javni poziv za projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2020. godinu


Javni poziv
Projekt
Prijavni obrazac
Skupna izjava
Ugovor
Obrazac 1
Obrazac 2
Pitanja i odgovori

 
 • Program " Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta" za 2020. godinu

Program TUO 2020

Otvoreni javni poziv TUO 2020

Prijavni obrazac TUO 2020

Skupna izjava TUO 2020

Izjava o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini TUO 2020

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti TUO 2020

Obrazac Izvještaja o korištenju sredstava TUO 2020

Ugovor TUO 2020

 
 • Program "Razvoja zadružnog poduzetništva" za 2020. godinu

Izmjena Programa RZP20

Izmjena Javnog poziva RZP20

Program RZP20

Javni poziv RZP20

Prijavni obrazac RZP20

Skupna izjava RZP20

Izjava o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti RZP20

Izvještaj RZP20

Ugovor RZP20

 
 • Program " Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina" za 2020. godinu


Odluka o poništenju Otvorenog javnog poziva

Program PNM 2020.

Otvoreni Javni poziv PNM 2020.

Prijavni obrazac PNM 2020.

Popis prihvatljivih područja provedbe Programa prema vrijednosti indeksa razvijesnosti

Skupna izjava PNM 2020.

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti PNM 2020.

Obrazac Izvještaja o korištenju sredstava PNM 2020.

Ugovor PNM 2020.

 

 • Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu

Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo za 2020. godinu

Javni poziv Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo za 2020. godinu

Prijavni obrazac COO 2020. - fizičke osobe

Prijavni obrazac COO 2020. - gospodarski subjekti

Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore 2020.

Izjava o korištenju potpore po drugoj osnovi


OBJAVLJENI JAVNI POZIVI ZA 2019. GODINU
 
 • Projekt „Naukovanje u obrtničkim zanimanjima“ za 2019. godinu

Izmjena Progama Naukovanje u obrtničkim zanimanjima za 2019. godinu

Izmjena Javnog poziva Naukovanje u obrtničkim zanimanjima

Program Naukovanje u obrtničkim zanimanjima za 2019. godinu

Javni poziv Naukovanje za obrtnička zanimanja

Prijavni obrazac

Prilog 1. Tablica procijenjeni troškovi

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Obrazac Privremenog izvještaja o provedbi

Obrazac Završnog izvještaja o provedbi

Ugovor

Skupna izjava

Oznaka vidljivosti

 
 • Projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2019. godinu

OBAVIJEST (7.2.2020.)

Administrativni procesi obrade pristiglih prijava na Projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2019. godinu su završeni te je u tijeku provedba propisanih procedura vezanih uz postupak dodjele stipendija korisnicima. Obzirom na iznimno veliki interes za sudjelovanje u Projektu (zaprimljeno preko 5300 prijava) te planiranu dodjelu više od 3000 stipendija, od sredine veljače započinje dostava ugovora korisnicima stipendija.

Prijavitelji se o statusu svoje prijave mogu informirati putem poveznice: http://poticaji.mingo.hr, a popis korisnika stipendija biti će dostupan putem poveznice:http://poticaji.mingo.hr/objava.aspx?godina=2019.

Svi korisnici stipendija kontaktiraju se isključivo pisanim putem, dostavom dopisa koji sadrži odgovarajuću uputu, te stoga informacije o trenutnom statusu pojedinačnih prijava zbog velikog broja prijavitelja nismo u mogućnosti pružati.

Sukladno odredbama Projekta isplata bespovratnih sredstava planirana je u slijedećim rokovima:

- I obrok tijekom I kvartala 2020. godine

- II obrok tijekom II kvartala 2020. godine.OBAVIJEST:

Danom 31. listopada 2019. godine zatvoren je Otvoreni Javni poziv za Projekt „Stipendiranje učenika za obrtnička zanimanja“ za 2019. godinu.

Administrativni procesi obrade svih prijava su u tijeku.

Imajući u vidu činjenicu kako je Projekt izazvao izniman interes učenika (zaprimljeno je ukupno 5360 prijava), potrebno je odgovarajuće vrijeme da bi se sve prijave administrativno obradile.

U svrhu daljnjeg informiranja o procesima vezanim uz provedbu Projekta „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“, molimo da pratite informacije koje će biti pravovremeno objavljene na ovoj mrežnoj stranici.

Prijavitelji se o statusu svoje prijave mogu informirati putem poveznice: http://poticaji.mingo.hr/.
Izmjene Projekta
 

Izmjene Javnog poziva

Projekt Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima

Javni poziv Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima

Prijavni obrazac

Skupna izjava

Obrazac OP STIPENDIRANJE 2019

​Ugovor 

Obrazac 1

​Obrazac 2

Pitanja i odgovori 
 • Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2019. godinu.

Izmjena Javnog poziva

Izmjena Programa

Program

Otvoreni javni poziv

Popis područja

Prijavni obrazac

Skupna izjava

Izjava o potporama male vrijednosti

Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore povezanih osoba

Obrazac Izvještaja o korištenju sredstava

Ugovor o dodjeli bespovratne potpore

Oznaka vidljivosti


 
 • Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2019. godinu


Izmjena Programa II

Izmjena Javnog poziva

Izmjena Programa

Program

Javni poziv

Prijavni obrazac

Skupna izjava

Izjava o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore povezanih osoba

Ugovor

Izvještaj 

Oznaka vidljivosti
 

 • Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2019. godinu

Program

Otvoreni javni poziv

Prijavni obrazac

Obrazac Izvještaja o korištenju sredstava

Izjava o potporama male vrijednosti

Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore povezanih osoba

Ugovor

Skupna izjava

 

 •  Aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta za 2019. godinu​
Javni poziv
Odluka
Obrazac

 
 • Javni poziv i Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2019. godinu​
Javni poziv

Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2019. godinu 

Prijavni obrazac za gospodarske subjekte

Prijavni obrazac za fizičke osobe

Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore

Izjava o korištenju potpore po drugoj osnoviObjavljeni Javni pozivi u 2018. god. 

 

 • Program "Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina" za 2018. godinu

 

Program " Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina za 2018. godinu"

Javni poziv

Popis područja

Prijavni obrazac

Izjava o potporama male vrijednosti povezanih osoba

Izjava o potporama male vrijednosti

Skupna izjava

Ugovor

Obrazac izvještaja o korištenju sredstava

Oznaka vidljivosti

 

 •  Program "Razvoj zadružnog poduzetništva" za 2018. godinu 

 

Izmjene Programa „Razvoj zadružnog poduzetništva“

Javni poziv

Program RZP

Prijavni obrazac

Skupna izjava

Ugovor

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore povezanih osoba

Izjava o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini

Izvještaj

Oznaka vidljivosti
 

 • Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2018. god.
 

Izmjene Programa „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“

Otvoreni javni poziv za projekt "Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta"

Program "Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta"

Prijavni obrazac

Skupna izjava

Izjava o potporama male vrijednosti

Izjava o potporama male vrijednosti povezanih osoba

Ugovor o dodjeli bespovratne potpore

Obrazac Izvještaja o korištenju sredstava

Oznaka vidljivosti

 

 • Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2018. god.

Javni poziv "Naukovanje za obrtnička zanimanja"

Program "Naukovanje za obrtnička zanimanja"

Prijavni obrazac

Skupna izjava

Izjava o korištenim potporama male vrijednost

Obrazac Ugovora o dodjeli bespovratne potpore

Obrazac Privremenog izvještaja o provedbi

Obrazac Završnog izvještaja o provedbi

Uputa za isplatu minimalnih nagrada učenicima

 

 • Projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2018.


28.2.2019. - OBAVIJEST 

Administrativna obrada zaprimljenih prijava po Projektu „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ je završena, u tijeku je dostava ugovora korisnicima stipendija nakon čega slijedi isplata bespovratnih sredstava.
 

Javni poziv "Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima"

Projekt "Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima"

Prijavni obrazac

Skupna izjava

Obrazac ugovora o dodjeli bespovratne potpore

Obrazac 1 - podaci o sudionicima

Obrazac 2 - podaci nakon završetka aktivnosti
 

 •  Program "Cjeloživotnog obrazovanja za obrtništvo" 

Otvoreni javni poziv "Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo"

Program "Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo"

Prijavni obrazac COO Fizičke osobe

Prijavni obrazac COO Gospodarski subjekti

Izjava o korištenju potpora male vrijednosti

Izjava o korištenju potpore po drugoj osnovi

 

Objavljeni Javni pozivi u 2017. god.

 • Projekt  "Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima" za 2017. god. 

 

 

 

Informirajte se

          

Minivodiči za poslovnu zajednicu:

Izvještaj opservatorija MSP 2012.

Izvještaj opservatorija MSP 2013.