Sektor tržišne inspekcije

Stupanjem na snagu Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“ br. 115/18.), s danom 1. travnja 2019. godine, inspekcijski poslovi u području zaštite potrošača i sigurnosti neprehrambenih proizvoda prelaze u djelokrug Državnog inspektorata.

Vezano za podnošenje prijava u području zaštite potrošača i sigurnosti neprehrambenih proizvoda potrošači se i dalje mogu obratiti tržišnoj inspekciji na kontakte dostupne na poveznici  KONTAKTI

Sektor tržišne inspekcije obavlja inspekcijske i druge poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa u području zaštite potrošača; javnih usluga koje se obračunavaju i naplaćuju potrošačima; inspekcijske poslove koji se odnose na provjeru tehničkih i sigurnosnih zahtjeva proizvoda stavljenih na tržište, postupak provjere ocjenjivanja sukladnosti s propisanim zahtjevima, isprave koje moraju imati proizvodi na tržištu, označavanje, obilježavanje i prezentiranje proizvoda.

U Sektoru tržišne inspekcije ustrojene su:

Služba zaštite ekonomskih interesa potrošača i Služba sigurnosti proizvoda u sjedištu, te za potrebe obavljanja inspekcijskih nadzora u prvom stupnju koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području zaštite potrošača i sigurnosti proizvoda ustrojene su Područne jedinice - Službe inspekcijskog nadzora u Rijeci, Splitu, Osijeku, Varaždinu i Zagrebu.

 

NAČELNICA:
Vedrana Filipović-Grčić, dipl.iur., dipl.ing.