Sektor nadzora u području rudarstva, elektroenergetike i opreme pod tlakom

Stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 93/16 i 104/16), upravne i inspekcijske poslove iz područja elektroenergetskog sektora, te istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe, obavlja Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a koje poslove je do stupanja na snagu ovog Zakona obavljalo Ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

Navedenim izmjenama inspekcijske poslove u području elektroenergetike, te istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe, preuzelo je  Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, dok Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, obavlja inspekcijske poslove u području rudarstva osim istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe i opreme pod tlakom.

Sektor nadzora u području rudarstva, elektroenergetike i opreme pod tlakom obavlja inspekcijske i druge poslove koji se odnose na; rudarsku gospodarsku djelatnost, odnosno  istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, osim istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, zaštitu na radu, tehničke normative, sigurnost ljudi i imovine pri izvođenju rudarskih radova, gradnju i uporabu rudarskih objekata i postrojenja, sanaciju istraživanjem i eksploatacijom mineralnih sirovina devastiranog prostora, osim istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u rudarstvu, zaštitu od požara pri podzemnim rudarskim radovima, obveze u vezi s rudarskim planovima i rudarskim mjerenjima, postupanje s mineralnim sirovinama kod izvođenja građevinskih radova;

uporabu opreme pod tlakom i pokretne tlačne opreme, ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u području opreme pod tlakom, ispunjavanje propisanih uvjeta pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti u području opreme pod tlakom i pokretne tlačne opreme, tehničke zahtjeve i ocjenu sukladnosti za opremu pod tlakom i pokretnu tlačnu opremu u uporabi. 

U Sektoru nadzora u području rudarstva, elektroenergetike i opreme pod tlakom, ustrojene su slijedeće službe:

  • Služba nadzora u području rudarstva
  • Služba nadzora u području opreme pod tlakom.

 

NAČELNIK

Krunoslav Bašić, dipl.ing.rud.