Područje opreme pod tlakom

Sukladno odredbama članka 4. stavak 6. Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN, broj 27/2017), ministarstvo nadležno za gospodarstvo vodi i obnavlja popis ovlaštenih inspekcijskih tijela te ga objavljuje na svojoj službenoj stranici.

Za provedbu inspekcije opreme pod tlakom visoke razine opasnosti  Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ovlastilo je ova inspekcijska tijela:

 

PP-01-2017                   Oprema pod tlakom d.o.o., Ulica grada Vukovara 237, 10000 Zagreb  (inspekcijsko tijelo A vrste)

PP-02-2017                   TÜV CROATIA d.o.o., Savska 41, 10144 Zagreb  (inspekcijsko tijelo A vrste)

PP-03-2017                   TPK – Zavod za energetsku i procesnu opremu d.d., Slavonska avenija 20, 10 000 Zagreb  (inspekcijsko tijelo A vrste)

PP-04-2017                   STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb  (inspekcijsko tijelo B vrste)

PP-05-2017                   OPT Sjever d.o.o., Krapinska 25, 42000 Varaždin  (inspekcijsko tijelo A vrste)

PP-06-2017                   CROATIAINSPECT d.o.o., Tkalčićeva 7/IV, 10000  Zagreb  (inspekcijsko tijelo A vrste)

PP-07-2017                   ALFA INSPEKT d.o.o., Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod  (inspekcijsko tijelo A vrste)

PP-08-2017                   IPPT-KIM d.o.o., Davora Zbiljskog 2, 10000 Zagreb  (inspekcijsko tijelo A vrste)

PP-09-2017                   ATESTI I PROCJENE d.o.o., Uskočka 1, 21217 Kaštel Novi  (inspekcijsko tijelo A vrste)

PP-10-2018                   ESE PROJEKT d.o.o., Savska cesta 2b, 10360 Sesvete   (inspekcijsko tijelo A vrste) 

PP-11-2018                   HRVATSKI REGISTAR BRODOVA (HRB), Marasovićeva 67, 21000 Split  (inspekcijsko tijelo A vrste)

PP-12-2019                   DIV Laboratorij d.o.o., Davora Zbiljskog 30, 10000 Zagreb (inspekcijsko tijelo A vrste)

Služba nadzora u području opreme pod tlakom

Objavljeno: 11.2.2019. 14:22:06

Služba nadzora u području opreme pod tlakom obavlja inspekcijske i druge poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje uporaba opreme pod tlakom i pokretne tlačne opreme, ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u području opreme pod tlakom, ispunjavanje propisanih uvjeta pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti u području opreme pod tlakom i pokretne tlačne opreme, tehničke zahtjeve i ocjenu sukladnosti za opremu pod tlakom i pokretnu tlačnu opremu u uporabi, predlaže izmjene i dopune zakona i drugih propisa, izrađuje prijedlog programa rada, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, predlaže i izrađuje upute za rad inspektora, za Povjerenstvo za žalbe izrađuje nacrte drugostupanjskih rješenja povodom žalbe na prvostupanjska rješenja inspektora, izrađuje prijedloge odgovara na tužbu protiv rješenja Povjerenstva za žalbe, brine o provođenju metode rada; pruža stručnu pomoć pri obavljanju inspekcijskih poslova inspektorima opreme pod tlakom, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe u prvom stupnju određuju se samostalni izvršitelji u područnim jedinicama, i to:

 • u Područnoj jedinici Rijeka
 • u Područnoj jedinici Split
 • u Područnoj jedinici Osijek
 • u Područnoj jedinici Varaždin
 • u Područnoj jedinici Zagreb
Pravni izvori iz područja opreme pod tlakom

Objavljeno: 11.2.2019. 14:23:36

 1. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti („Narodne novine“, broj 80/13 i 14/14),
 2. Zakon o općoj sigurnosti proizvoda („Narodne Novine“, broj 30/09 i 139/10),
 3. Zakon o energiji („Narodne novine“, broj 120/12, 14/14, 102/15),
 4. Zakon o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/14),
 5. Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13),
 6. Pravilnik o tlačnoj opremi („Narodne novine“, broj 79/16),
 7. Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama („Narodne novine“, broj 27/16),
 8. Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi („Narodne novine“, broj 91/13),
 9. Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom („Narodne novine“, broj 27/2017),
 10. Popis hrvatskih normi za primjenu Pravilnika o tlačnoj opremi („Narodne novine“, broj 27/13),
 11. Popis hrvatskih normi za primjenu Pravilnika o jednostavnim tlačnim posudama („Narodne novine“, broj 27/13),
 12. Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima („Narodne novine“, broj 88/14 i 20/15).

 U postupku obavljanja inspekcijskih nadzora inspektori opreme pod tlakom postupaju po odredbama:

 • Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09)
 • Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj 150/11, 93/16 i 104/16)
 • Zakona o ustroju ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16),
 • Zakona o Inspekcijama u gospodarstvu ("Narodne novine", broj 14/14,  56/16),
 • Prekršajnog  Zakona („Narodne novine“, broj 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15),
 • Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", broj 152/08,  76/09, 80/11, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14),
 • Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 125/11, 79/12, 144/12, 56/15 i 16/15)
Novosti

Objavljeno: 11.2.2019. 14:24:51

5. 12. 2019. 

Nove Tehničke upute i preporuke za provođenje aktivnosti periodičkih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom

Primjena Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (Narodne novine, broj 27/2017) u praksi ukazala je na potrebu dodatnih objašnjenja kod provedbe postupaka pregleda i ispitivanja radi ujednačenog pristupa ovlaštenih inspekcijskih tijela, kao i potrebu za uspostavom jasnih kriterija za dokazivanje kompetentnosti ovlaštenih inspekcijskih tijela.

Iz tog razloga izmijenjene su i dopunjene Tehničke upute i preporuke za provođenje aktivnosti periodičkih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom prema Pravilniku o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (Narodne novine, broj 27/2017). Novo izdanje Tehničkih uputa (3. izdanje, studeni 2019.) izradila je skupine stručnjaka iz Sekcije za tlačnu opremu Udruge energetičara Zagreb, a Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta iste podržava.

Tehničke upute sada dodatno sadrže priloge u kojima se posebno opisuju postupci kod pregleda i ispitivanja svake grupe tlačne opreme (spremnici za UNP/stlačeni zrak, kotlovi, cjevovodi, boce, ventili sigurnosti). Također, posebno su obrazloženi uvjeti i kriteriji za potrebno osoblje i opremu koje moraju ispuniti ovlaštena inspekcijska tijela kako bi dobila ovlaštenje za obavljanje pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom, a što će se provjeravati prilikom akreditacijskog ocjenjivanja. 

 
Tekst Tehničkih uputa dostupan je OVDJE.

 

Ove Tehničke upute primjenjuju se od dana kada su iste objavljene na službenim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.16. 11. 2017. 

Nove Tehničke upute i preporuke za provođenje aktivnosti periodičkih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom

Primjena Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (Narodne novine, broj 27/2017) u praksi ukazala je na potrebu dodatnih objašnjenja kod provedbe postupaka pregleda i ispitivanja radi ujednačenog pristupa ovlaštenih inspekcijskih tijela, kao i potrebu za uspostavom jasnih kriterija za dokazivanje kompetentnosti ovlaštenih inspekcijskih tijela.

Iz tog razloga izmijenjene su i dopunjene Tehničke upute i preporuke za provođenje aktivnosti periodičkih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom prema Pravilniku o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (Narodne novine, broj 27/2017). Novo izdanje Tehničkih uputa (2. izdanje, listopad 2017.) izradila je skupine stručnjaka iz Sekcije za tlačnu opremu Udruge energetičara Zagreb, a Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta iste podržava.

Tehničke upute sada dodatno sadrže priloge u kojima se posebno opisuju postupci kod pregleda i ispitivanja svake grupe tlačne opreme (spremnici za UNP/stlačeni zrak, kotlovi, cjevovodi, boce, ventili sigurnosti). Također, posebno su obrazloženi uvjeti i kriteriji za potrebno osoblje i opremu koje moraju ispuniti ovlaštena inspekcijska tijela kako bi dobila ovlaštenje za obavljanje pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom, a što će se provjeravati prilikom akreditacijskog ocjenjivanja. 

Tekst Tehničkih uputa dostupan je OVDJE. 

Ove Tehničke upute primjenjuju se od dana kada su iste objavljene na službenim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

 

14. Hrvatski seminar o tlačnoj opremi

 

14. seminar o tlacnoj opremi

 

14.  Hrvatski seminar o tlačnoj opremi održan je 25. svibnja 2017. godine u Kongresnom centru ‘Antunović’ u Zagrebu.

Hrvatski seminari o tlačnoj opremi su središnje mjesto za raspravu i razmjenu znanja, iskustava i mišljenja o temama iz područja opreme pod tlakom, a najčešće o brojnim problemima koje u području tlačne opreme i dalje postoje. Tako se na Seminarima okupljaju svi oni koji na bilo koji način u svojem svakodnevnom poslu dolaze u vezu s opremom pod tlakom (raznim spremnicima, bocama za plinove, procesnom opremom, plinovodima, naftovodima i svim drugim cjevovodima i sl).

Središnja tema ovogodišnjeg Seminara bila je novi Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (Narodne novine, broj 27/2017), koji su svi koji na bilo koji način dolaze u doticaj s takvom opremom dugo očekivali.

Velikom zanimanju stručne javnosti za sudjelovanje doprinijela je dugo najavljivana 'liberalizacija' u području opreme pod tlakom visoke razine opasnosti. Na Seminaru su prezentirane Tehničke upute i preporuke za provođenje aktivnosti periodičkih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom prema Pravilniku o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom. Tehničke upute izradila je skupine stručnjaka iz Sekcije za tlačnu opremu Udruge energetičara Zagreb, a Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta iste je podržalo.

 

Tekst Tehničkih uputa dostupan je na linku:

 http://www.em.com.hr/media/downloads/2017/to_prilog.pdf

 

Ovogodišnji Seminar okupio je više od 200 stručnjaka koji na bilo koji način u svojem svakodnevnom radu dolaze u doticaj s opremom pod tlakom (tj. raznim spremnicima, posudama, cjevovodima). Kao što je to već uobičajeno, Seminar su organizirali tvrtka ENERGETIKA MARKETING i Hrvatske stručno-znanstvene udruge za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO), dok su pokrovitelji bili najvažnija državna tijela i ustanove koje pokrivaju važno područje opreme pod tlakom.