Propisi

  1. Zakon o strateškim robnim zalihama 87/2002
  2. Zakon o izmjeni Zakona o strateškim robnim zalihama NN br. 14/2014
  3. Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine broj 150/2011, 93/2016, 104/2016)
  4. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine broj 150/2011, 22/2012, 93/2016, 104/2016)
  5. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Narodne novine broj 14/2017)