Kontakt

 

POMOĆNIK MINISTRA
Damir Juzbašić, dipl. iur
tel. 01/6106-937
tel. 01/6106-130
fax. 01/6109-132
e-mail: damir.juzbasic@mingo.hr

Snježana Pintar – tajnica
tel. 01/6106-937
tel. 01/6106-130
fax. 01/6109-132
mob. 098/496-440
e-mail: snjezana.pintar@mingo.hr
 
Služba za kontrolu i popunu Bilance
Sreten Jurić, dr.vet.med. – voditelj Službe
tel. 01/6106-758
fax. 01/6109-132
mob. 091/346 64 56
e-mail: sreten.juric@mingo.hr

 
Služba za financijsko-računovodstvene, analitičko-planske i pravne poslove
Štefica Knezović, dipl.iur. – voditeljica Službe
tel. 01/6106-770
fax. 01/6109-132
mob. 091/6106-770
e-mail: stefica.knezovic@mingo.hr

 

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave  - za Ravnateljstvo za robne zalihe:

pisarnica.rrz@mingo.hr