Samostalna služba za unutarnju reviziju

Renata Puljak, voditeljica Službe

Tel.+385(0)1 6106131

renata.puljak@mingor.hr

 

Unutarnja revizija je neovisna aktivnost koja procjenjuje sustav unutarnjih kontrola, daje neovisno i objektivno stručno mišljenje i savjete za unapređenje poslovanja; pomaže instituciji u ostvarenju poslovnih ciljeva primjenom sustavnog i na struci utemeljenog pristupa procjenjivanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, odnosno korporativnog upravljanja.

Samostalna služba za unutarnju reviziju obavlja poslove unutarnje revizije u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta te institucijama iz nadležnosti, a koje uključuju proračunske, izvanproračunske korisnike, trgovačka društva i druge pravne osobe obveznike podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti.