Pomoćnici ministra

  • Igor Čižmek, pomoćnik ministra za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja
  • Elizabeta Kos, pomoćnica ministra za vodno gospodarstvo i zaštitu mora
  • Igor Kreitmeyer, pomoćnik ministra za zaštitu prirode
  • Anamarija Matak, pomoćnica ministra za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom
  • Zvonimir Novak, pomoćnik ministra za investicije, industriju i inovacije
  • Damir Juzbašić, pomoćnik ministra pri Ravnateljstvu za robne zalihe
  • Marko Markić, p.o. ravnatelj Uprave za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove
  • Aljoša Duplić, p.o. ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode