Pomoćnici ministra

 • Igor Čižmek, pomoćnik ministra za klimatske aktivnosti
 • Elizabeta Kos, pomoćnica ministra za vodno gospodarstvo i zaštitu mora
 • Igor Kreitmeyer, pomoćnik ministra za zaštitu prirode
 • Anamarija Matak, pomoćnica ministra za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom
 • Zvonimir Novak, pomoćnik ministra za industriju, poduzetništvo i obrt
 • Damir Juzbašić, pomoćnik ministra pri Ravnateljstvu za robne zalihe
 • Bojan Batinić, p.o. ravnatelj Uprave za internacionalizaciju
 • dr.sc. Kristina Čelić, p.o. ravnateljica Uprave za energetiku
 • Marko Markić, p.o. ravnatelj Uprave za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove
 • Nina Čulina, p.o. ravnateljica Uprave za trgovinu i politiku javne nabave
 • Aljoša Duplić, p.o. ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode