Ministar i suradnici

Darko Horvat, Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta

 

e-mail: ministar@mingo.hr
  

 • Rođen 28. rujna 1970. godine u Čakovcu

Obrazovanje

 • 2006. 
  poslijediplomski znanstveni studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, magistar znanosti
 • 1996.
  Fakultet za elektrotehniko, računalništvo in informatiko na Univerzi v Mariboru, smjer energetska elektronika


Radno iskustvo

 • 2017. – Zastupnik u Hrvatskom saboru
 • 2016. – Ministar poduzetništva i obrta
 • 1.2.2012. – EnergyPlus d.o.o. iz Ludbrega, član Uprave
 • 4.6.2010. – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, ravnatelj Uprave za energetiku
 • 1.6.2008. – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, ravnatelj Uprave za obrt
 • 1.7.2006. – HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., „Elektra“ Čakovec, direktor
 • 2.12.1996. – HEP-Distribucija d.o.o., Distribucijsko područje „Elektra“ Koprivnica

Profesionalna karijera

 • 2010.-2011. – predsjednik Stučnog povjerenstva za praćenje redovne opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata
 • 2010.-2011. – voditelj Radne skupine za prilagodbu hrvatskog energetskog zakonodavstva III. energetskom paketu EU
 • 2010.-2011. – voditelj radnih skupina za izradu podzakonskih akata zemeljenih na Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
 • 2010.- zamjenik predsjednice Stručne radne skupine za izradu podloga o tehničkim pitanjima vezanim uz izgradnju, režim rada i ostale paramere bitne za rad hidroelektrana na rijeci Savi
 • 2009.-2011. – predsjednik Nadzornog odbora Hrvatske elektroprivrede d.d.
 • 2009.-2011.- predsjednik Nadzornog odbora Plinacro d.o.o.
 • Član međunarodnog udruženja CIGRE
 • Član međunarodnog udruženja CIRED
 • Član Međuresorne radne skupine za pripremu dokumenata i aktivnosti za sudjelovanje RH na Konferenciji Ujedinjenih naroda o održivom razvoju (RIO + 20)
 • Koordinator provedbe projekata „Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama“ te „Dovesti svoju kuću u red“

Politička karijera

 • Predsjednik Županijske organizacije HDZ-a u Međimurskoj županiji
 • Član nacionalnog predsjedništva HDZ-a i predsjednik Odbora za energetiku, rudarstvo i zaštitu
 • Mandat u Hrvatskom saboru

Strani jezici

 • engleski jezik 
 • njemački jezik

Ostalo:

 • Nositelj certifikata/licenci Končar d.d. za rad sa SCADA sustavom, operacijskim sustavima RSX i QNX te programskim aplikacijama PROZA 11D/R, PROZA R/F ,PROZA – Open te MicroSCADA
 • Nositelj certifikata/licenci Siemens d.d. za rad na generaciji uređaja Surpass hiT, FMX R2, TNMS i ACI Integrator
 • Nositelj certifikata po programu „Korporativno upravljanje za članove nadzornih i upravnih odbora“ te član Hrvatske udruge certificiranih članova nadzornih odbora – HUCNO
 • Nositelj certifikata po programu „Cirkular Economy and Sustainable Development for Developing Countries“ (Beijing, NR Kina)

 

 

Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica

 

Datum rođenja: 16. srpnja 1971.

 

Obrazovanje:

 • 2012. – sveučilišna specijalistica ekonomike Europske unije, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2000. – magistra suvremenih europskih studija, Sussex European Institute, Sveučilište u Brightonu, Velika Britanija
 • 1998. – profesorica engleskog i njemačkog jezika, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo:

 • Studeni 2016. - državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta
 • Travanj-studeni 2016. - zamjenica ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
 • 2012.-2016. - ravnateljica Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
 • 2006.–2011. - zamjenica državne tajnice Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju programa Europske unije
 • Travanj-studeni 2005. - Business development manager, Britanski savjet za kulturne veze, Zagreb
 • 2000.-2005. - stručna suradnica, zatim načelnica odjela u Ministarstvu europskih integracija (od 2005. Ministarstvo za vanjske poslove i europske integracije)
 • 1997.-1999. - rad na projektima financiranim iz sredstava Europske unije i Svjetske banke, BCEOM – Societe Francaise d’Ingenierie
 • 1994.-1996. – prevoditeljica i tumač, Hrvatski tim za podršku Promatračkoj misiji Europske zajednice, Zagreb

Strani jezici:

 • Engleski jezik
 • Njemački jezik

Ostalo:

 • 2007.-2009. - članica Savjetodavne skupine UN-a za financiranje mirovnih operacija Ujedinjenih naroda
 • 2010.-2011. - predstavnica Republike Hrvatske u Stručnoj skupini Europske komisije za kohezijsku politiku 2014.-2020.
 • 2008.-2011. - voditeljica radne skupine za poglavlje 22 u okviru pregovora za članstvo u Europskoj uniji – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata
 • Predavač na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Priprema i provedba EU projekata“
 • Završen državni stručni ispit


 


 

Zdenko Lucić, državni tajnik

 •  
 • Datum rođenja: 08. lipnja 1982.

zdenko.lucic@mingo.hr
  

Obrazovanje:

 • 2017. – sveučilišni specijalist poslovnog upravljanja (univ.spec.oec./MBA), Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 2005. – diplomirani ekonomist managementa (magna cum laude), Rochester Institute of Technology Croatia


Radno iskustvo:

 • 2019. - Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, državni tajnik
 • 2017. - 2019. – Agencija za investicije i konkurentnost; ravnatelj
 • 2013. – 2017. – Agencija za investicije i konkurentnost, pomoćnik ravnatelja za investicije
 • 2012. - 2013. – Agencija za investicije i konkurentnost, direktor Sektora za investicije
 • 2012. - privremeni ravnatelj Agencije za investicije i konkurentnost odgovoran za osnivanje Agencije
 • 2011. - 2012. – Ministarstvo gospodarstva; voditelj Odjela za potpore investitorima, Uprava za konkurentnost i investicije
 • 2006. - 2011. – Agencija za promicanje izvoza i ulaganje; stariji savjetnik, Sektor za podršku ulagačima
 • 2005. – vježbenik, Fresh Meadow Country Club, New York

Profesionalna karijera:

 • 2014. - 2017. – član Nadzornog odbora, Hrvatski operator tržišne energije d.o.o. (HROTE)

Profesionalno usavršavanje:

 • 2013. – Izravna strana ulaganja, Joint Vienna Institute, Beč, Austrija
 • 2010. – Promicanje ulaganja i suradnje za zemlje u razvoju, Academy for International Business Officials, Peking, Kina
 • 2007. – Komuniciranje poruke direktnih stranih ulaganja, Institut Svjetske Banke, Beč, Austrija

Strani jezici:

 • Engleski jezik
 • Njemački jezik

Ostalo:

 • Za vrijeme njegovog rada u Agenciji za investicije i konkurentnost, Agencija je tri godine za redom (2014.-2016.) osvojila nagradu za najbolje izravno ulaganje u istočnoj Europi na Annual Investment Meeting (AIM), Dubai

 


 

 Mario Antonić, državni tajnik

Datum rođenja: 14. siječnja 1970.


Obrazovanje:

 • 2004. – magistar ekonomskih znanosti MBA, Univerzitet u Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor
 • 1996. – diplomirani inženjer strojarstva, Univerzitet u Mariboru, Fakultet za strojarstvo, nostrificirano na Fakultetu za strojarstvo i brodogradnju u Zagrebu


Radno iskustvo:

 • Studeni 2016. - državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta
 • Veljača-studeni 2016. – pomoćnik ministra u Ministarstvu poduzetništva i obrta; voditelj Uprave za Investicije, Inovacije i međunarodnu suradnju
 • 2004.-2016. – privatni poduzetnik, najveća poslovna škola u životu
 • 2002.–2004. – regionalni voditelj prodaje, MDS IT d.d.
 • 2001. – 2002. – regionalni voditelj prodaje, Kiwi telekomunikacije d.d.
 • 1997. - 2001. – prodajni savjetnik u KOPA informacijske tehnologije d.d., konzultant na implementaciji Asset management sustava
 • 1996.-1997. – pripravnički staž u Vetropack Straža d.d., odjel Konstrukcije alata
 • 1996. – Stručna praksa na Westsächsische Hochschule Zwickau, Njemačka
 • 1988. – 1997. – aktivno sudjelovanje u radu obiteljskog obrta, strojna obrada metala i izrada alata


Strani jezici:

 • Engleski jezik
 • Slovenski jezik
 • Njemački jezik (osnovno)


Ostalo:

 • Predsjednik Općinske organizacije HDZ Hum na Sutli

 

Damir Kaufman, glavni tajnik

 

Obrazovanje:

 • 2016., magistar javnog upravljanja, Harvard University, J.F. Kennedy School of Government
 • 2003.,Fulbrightova stipendija za preddoktorsko istraživanje u području tržišnoga natjecanja i državnih potpora, Fordham University School of Law, New York
 • 2001.,magistar prava iz područja trgovačkog prava i prava društava, University of London, University College London
 • 1999.,diplomirani pravnik, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet u Zagrebu, rektorova nagrada iz područja međunarodnog privatnog prava
 • - državni stručni ispit, pravosudni ispit, program za rukovodeće državne službenike, MBTI primijenjena psihologija, PDIA jačanje javnih kapaciteta 


Radno iskustvo:

 • 2017. - glavni tajnik, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
 • 2015.-2017. savjetnik za javno upravljanje u regijama Europa i srednja Azija te Bliski istok i sjeverna Afrika, Svjetska banka, Washington DZ
 • 2011.-2015. glavni tajnik, Ministarstvo pravosuđa
 • 2010.-2011. zamjenik predsjedatelja i izvjestitelj te predsjedatelj, ISAR 27-28, UNCTAD, UN, Ženeva
 • 2008.-2011. ravnatelj, Uprava za financijski sustav, Ministarstvo financija
 • 2007.-2008. pomoćnik ministra, Uprava za projekte i zakonodavstvo, Ministarstvo financija
 • 2006.-2007. pomoćnik ravnatelja, Služba za međunarodnu suradnju i europske integracije, Središnji ured Porezne uprave
 • 2004.-2005. načelnik, Odjel za europske integracije, Uprava za europske integracije i međunarodne financijske odnose, Ministarstvo financija
 • 2000.-2004. stručni suradnik, Uprava za europske integracije i međunarodne financijske odnose, Ministarstvo financija
 • 1998.-1999. suradnik, KPMG Croatia
 • - član Radnih skupina za poglavlja 4., 6., 9., 16. i 23. Pregovaračkog tima Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji   

Strani jezici:

 • Engleski jezik (C2)
 • Francuski jezik (B1)

 

 

Zvonimir Novak, pomoćnik ministra

Obrazovanje

 • 1990. - 1994. XV. gimnazija, Zagreb
 • 1996. - 2005. Ekonomski fakultet, Zagreb
 • 2006. Državni stručni ispit


Radno iskustvo

 • 2015. - 2016. Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d. – pomoćnik direktora sektora
 • 2012. - 2015. Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d. – savjetnik direktora
 • 2011. - 2012. Brodogradilište Kraljevica d.d. – predsjednik uprave
 • 2010. - 2011. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva – savjetnik ministra
 • 2008. - 2010. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva – tajnik kabineta
 • 2006. - 2008. Vlada Republike Hrvatske – stručni suradnik u Kabinetu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske
 • 2005. - 2006. Vlada Republike Hrvatske – stručni suradnik u Koordinaciji za gospodarstvo Vlade Republike Hrvatske
 • 1996. - 2005. Vlada Republike Hrvatske –Opći poslovi Vlade Republike Hrvatske

Veći projekti:

 • 2012. - 2016. Sudjelovao u pregovorima i izradi programa restrukturiranja i privatizacijskih ugovora hrvatskih brodogradilišta, u procesu same privatizacije, te u nadzoru provedbe restrukturiranja
 • 2011. - 2012. Redovno poslovanje i organizacija rada Brodogradilišta Kraljevica d.d.
 • 2009. - 2011. Organizacija rada i djelovanja Ministarstva gospodarstva, priprema prijedloga odluka Vlade Republike Hrvatske, između ostalog sudjelovao u izradi energetske strategije i radnog zakonodavstva Republike Hrvatske
 • 2006. - 2009. Stručni suradnik, sudjelovao u nekoliko značajnih projekata Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva gospodarstva:

      - 2006. - 2007. Privatizacija INA d.d. inicijalnom javnom ponudom
      - 2006. - 2007. Povrat duga umirovljenicima
      - 2006. – 2007. Privatizacija INA d.d. prodajom dionica
        zaposlenicima i ranije zaposlenima
      - 2007. Privatizacija HT – Hrvatske telekomunikacije d.d.
        inicijalnom javnom ponudom
      - 2007. - 2008. Privatizacija HT – Hrvatske telekomunikacije d.d.  
        prodajom dionica zaposlenicima i ranije zaposlenicima
      - 2007. - 2010. Privatizacija Željezare Split d.d. prodajom    
        većinskog udjela
      - 2008. - 2010. Restrukturiranje i privatizacija Hrvatskih    
        brodogradilišta u državnom vlasništvu
      - 2009. Izdvajanje plinskog poslovanja iz sustava INA d.d.

 • 1996. – 2006. Suradnik u pripremi Dnevnog reda sjednica Vlade Republike Hrvatske u nadležnosti Ministarstva gospodarstva

Članstvo u organizacijama:

 • 2009. - 2011. Borovo d.d., Vukovar – Predsjednik Nadzornog odbora
 • 2006. - 2009. Liburnija Riviera Hoteli d.d., Opatija – Član Nadzornog odbora 

Strani jezici:

 • Engleski jezik

 

Damir Juzbašić, pomoćnik ministra

 

e-mail: Damir.Juzbasic@mingo.hr 
  

 • Rođen 26. rujna 1977. godine

Obrazovanje

 • 1996.-2003.
  Diplomirani pravnik, Pravni fakultet u Osijeku
 • 1992.-1996.
  Gimnazija Županja


Radno iskustvo
 

 • lipanj 2006. - veljača 2016.
  Izvršni direktor za kadrovske i pravne poslove,
  Voditelj općih, kadrovskih i pravnih poslova Slavonija Županja d.d., Županja, J. J. Strossmayera 65
 • 1. lipnja 2005. - 30. svibnja 2006.
  Pravnik pripravnik, Slavonija Županja d.d., Županja
 • 2003. - 2004.
  Referent u ovršnoj referadi, Općinski sud u Županji

Strani jezici

 • engleski jezik 
 • njemački jezik -pasivno

Vještine:

 • Uža stručnost u radnom pravu, trgovačkom pravu te poslovima restrukturiranja društva stečena kroz prolazak društva od stečaja sa preustrojem, restrukturiranja do uspješnog poslovanja
 • Organizacijske vještine i upravljanje (rukovođenje većim brojem ljudi)
 • Vladanje alatima Microsoft Office

Ostalo:

 • Aktivno sviranje harmonike, gitare i klavira
 • Član zbora Kulturno umjetničkog društva Kristal Sladorana u Županji