Uprava za politiku javne nabave

SEKTOR ZA UNAPRJEĐENJE SUSTAVA I MEĐUNARODNU SURADNJU

e-mail: nina.culina@mingo.hr
 

SEKTOR ZA NADZOR I STRUČNU POMOĆ

e-mail: vesna.bilandzija@mingo.hr

 

Administrativna tajnica:
Lea Drvar Galeković, administrativna tajnica
e-mail: lea.drvargalekovic@mingo.hr
Tel. 01/6106 644;
Fax. 01/ 6106 604