Uprava za investicije, industriju i inovacije

SEKTOR ZA INVESTICIJE I PODUZETNIČKU INFRASTRUKTURU

Sani Ljubunčić, načelnik
Adresa: Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

Tel: +385 1 6106 826 ;  fax: +385 1 6109 120

e-mail: sani.ljubuncic@@mingo.hr

 

SEKTOR ZA INDUSTRIJSKU POLITIKU

Robert Blažinović, načelnik
Adresa:Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
Tel: +385 1 6106 116; +385 1 6106 320

Fax: +385 1 6109116

e-mail: robert.blazinovic@mingo.hr

 

SEKTOR ZA RUDARSTVO

Dragan Krasić, načelnik

Adresa: Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

Tel: +035 1 6106940; fax: +035 1 6106315

e-mail: dragan.krasic@mingo.hr

 

SEKTOR ZA INOVACIJSKU POLITIKU

Antonija Mršić, načelnica

Adresa: Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

e-email: antonija.mrsic@mingo.hr