Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje

tel:  01/6106-792

e-mail za upite građana: info@mingo.hr
e-mail za upite novinara: javnost@mingo.hr