Samostalna služba za europske i međunarodne poslove

 

e-mail: eimp@mingo.hr

tel: 01/6106-155