Kabinet ministra

Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta
ministar@mingo.hr  
Tel. 01/6106 111; Fax. 01/6109 110

Marijana Šundov, tajnica Kabineta ministra
marijana.sundov@mingo.hr
Tel. 01/6106 111; Fax. 01/6109 110

Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica
natasa.MikusZigman@mingo.hr 
Tel. 01/6106 994; Fax. 01/6109 140

Mario Antonić, državni tajnik
mario.antonic@mingo.hr 

Sanja Autischer, administrativna tajnica
sanja.autischer@mingo.hr 
Tel. 01/6106 548; Fax. o1/6106 921

Zdenko Lucić, državni tajnik
zdenko.lucic@mingo.hr

Danijela Vodopija, administrativna tajnica
danijela.vodopija@mingo.hr
Tel. 6286 800, Fax. 6286 829

Zvonimir Novak, pomoćnik ministra 
zvonimir.novak@mingo.hr  

Katarina Madunić Cukon, administrativna tajnica
katarina.maduniccukon@mingo.hr
Tel. 01/6106 120; Fax. 01/ 6109 120
 
mr. sc. Ivana Soić, pomoćnica ministra za trgovinu i unutarnje tržište
Tel. +385 (0) 1 6106 304; fax. +385 (0) 1 6109 150
 
Ana Mandac, pomoćnica ministra za poduzetništvo i obrt
Tel.+385(0)1 6106567; fax. +385(0)1 6109128
 
Damir Juzbašić, pomoćnik ministra za inspekcijske poslove u gospodarstvu
Damir.Juzbasic@mingo.hr
Donatela Leko, administrativna tajnica
Donatela.Leko@mingo.hr   
Tel: 01/6106 937