Kontakti

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

tel.: 01/ 6106 111


OIB: 22413472900

 

Kabinet ministra

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta
ministar@mingo.hr  
Tel. 01/6106 111; Fax. 01/6109 110

Marijana Šundov, tajnica Kabineta ministra
marijana.sundov@mingo.hr
Tel. 01/6106 111; Fax. 01/6109 110

Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica
natasa.MikusZigman@mingo.hr 
Tel. 01/6106 994; Fax. 01/6109 140

Mario Antonić, državni tajnik
mario.antonic@mingo.hr 

Sanja Autischer, administrativna tajnica
sanja.autischer@mingo.hr 
Tel. 01/6106 548; Fax. o1/6106 921

Zdenko Lucić, državni tajnik
zdenko.lucic@mingo.hr

Nada Gregl, administrativna tajnica
nada.gregl@mingo.hr

Tel. 6286 800, Fax. 6286 829

Zvonimir Novak, pomoćnik ministra 
zvonimir.novak@mingo.hr  

Katarina Madunić Cukon, administrativna tajnica
katarina.maduniccukon@mingo.hr
Tel. 01/6106 120; Fax. 01/ 6109 120

 
Damir Juzbašić, pomoćnik ministra za inspekcijske poslove u gospodarstvu
Damir.Juzbasic@mingo.hr
Donatela Leko, administrativna tajnica
Donatela.Leko@mingo.hr   
Tel: 01/6106 937
 
Glavno tajništvo

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

Damir Kaufman, glavni tajnik

Tel: 01/ 610 64 23
 

Uprava za inspekcijske poslove u gospodarstvu

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

SEKTOR TRŽIŠNE INSPEKCIJE

Stupanjem na snagu Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“ br. 115/18.), s danom 1. travnja 2019. godine, inspekcijski poslovi u području zaštite potrošača i sigurnosti neprehrambenih proizvoda prelaze u djelokrug Državnog inspektorata.

Vezano za podnošenje prijava u području zaštite potrošača i sigurnosti neprehrambenih proizvoda potrošači se i dalje mogu obratiti tržišnoj inspekciji na niže navedene kontakte.”
 

PODNOŠENJE PRIJAVE U PODRUČJU ZAŠTITE POTROŠAČA

PRIJAVA TRŽIŠNOJ INSPEKCIJI

Sukladno članku 135. Zakona o zaštiti potrošača (“Narodne novine “br. 41/14, 110/15 i 14/19.) tržišni inspektor će uzeti u obzir prijavu potrošača tek nakon što je potrošač iscrpio postupke podnošenja pisanih prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, odnosno podnošenja reklamacije povjerenstvu u slučaju nezadovoljstva odgovorom pružatelja javne usluge na pisani prigovor.

Prijava se može podnijeti:

DRŽAVNI INSPEKTORAT
Šubićeva 29, 10 000 Zagreb

  • osobno u Pisarnici Državnog inspektorata

Informacije o podnošenju prijava:

Telefon: 01/2375 276

NAPOMENA POTROŠAČIMA

  • Ukoliko trebate tumačenja ili mišljenja vezana za primjenu određenih materijalnih odredbi Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" br. 41/14, 110/15 i 14/19.) obratite se pisanim putem na adresu: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprava za trgovinu i unutarnje tržište, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb.

_________________________________________________________________________________________________

 

SEKTOR TRŽIŠNE INSPEKCIJE

 

PODRUČNA JEDINICA - SLUŽBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U ZAGREBU

Šubićeva 29

10 000 Zagreb

Tel: 01/2375 303

E-mail: infopjzg@mingo.hr

 

PODRUČNA JEDINICA - SLUŽBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U RIJECI

Osječka 50

51 000 Rijeka

Tel: 051/500-642

E-mail: infopjri@mingo.hr

 

PODRUČNA JEDINICA - SLUŽBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U VARAŽDINU

Stanka Vraza 4

42 000 Varaždin

Tel: 042/301-701

E-mail: infopjvz@mingo.hr

 

PODRUČNA JEDINICA - SLUŽBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U OSIJEKU

Šetalište kardinala Franje Šepera 1d

31 000 Osijek

Tel: 031/285-680

E-mail: infopjos@mingo.hr

 

PODRUČNA JEDINICA - SLUŽBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U SPLITU

Mike Tripala 6

21 000 Split

Tel: 021/203-700

E-mail: infopjst@mingo.hr

 

SEKTOR NADZORA U PODRUČJU RUDARSTVA, ELEKTROENERGETIKE I OPREME POD TLAKOM

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Tel: 01/6109-770

Fax: 01/6109-749

E-mail: donata.takac@mingo.hr

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

Uprava trgovinu i unutarnje tržište – kontakti prema području rada

Sektor za robe, usluge i zaštitu potrošača

Djelokrug

E-mail

Telefon

www

Pravila za proizvode, stavljanje proizvoda na tržište, EU i nacionalno zakonodavstvo za proizvode

pcp@mingo.hr

01/6109762

01/6106825

01/6106304

www.mingo.hr/robe

(usklađena EU pravila za proizvode)

www.mingo.hr/pcp

(nacionalna pravila za proizvode)

https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods_en (stranice EK za jedinstveno tržište roba)

Obavješćivanje o propisima za proizvode i e-usluge koji se ne usklađuju s EU pravilima 

tris@mingo.hr

01/6109762

01/6106914

01/6106304

www.mingo.hr/tris

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/hr/

(javna baza TRIS)

Rješavanje problema s administracijom u drugim državama EU-a

solvit@mingo.hr

01/6109762

01/6106108

01/6106304

www.solvit.eu

(online obrazac za pritužbe)

www.mingo.hr/solvit

Zaštita potrošača u RH

prava.potrosaca@mingo.hr

 

01/6106304

postrosac.mingo.hr

 

Europski potrošački centar

ecc-croatia@mingo.hr

odr@mingo.hr

savjeti-ecc@mingo.hr

 

01/6109744

www.ecc-croatia.hr 

Centar unutarnjeg tržišta EU - sve informacije o poslovanju, zapošljavanju, obrazovanju i kretanju na unutarnjem tržištu Europske unije

cut@mingo.hr

 

 

 

 

www.cut.hr

 

Sektor za trgovinu i tržište

Odjel za oružje i dozvole

info-oruzje@mingo.hr

 

01/6106794

01/6106975

01/6106811

01/6106153

 

https://www.mingo.hr/page/kategorija/kontrola-izvoza-i-uvoza-strateskih-roba-i-dozvole Oružje/dozvole

Posredovanje u prometu nekretnina

Naftni derivati i biogoriva

info@mingo.hr

01/6106154

01/6106829

https://www.mingo.hr/page/kategorija/trgovina-posebnim-vrstama-roba

Posredovanje u prometu nekretnina

Naftni derivati

 

Drvne sirovine

Minimalni tehnički i drugi uvjeti

info@mingo.hr

01/6109575

https://www.mingo.hr/page/kategorija/trgovina-posebnim-vrstama-roba

Drvna sirovina

 

https://www.mingo.hr/page/kategorija/trgovina-1

Minimalni tehnički uvjeti

 

Predstavništva stranih osoba Isprave i službeni obrasci

info@mingo.hr

01/6106829

https://www.mingo.hr/page/kategorija/trgovina-posebnim-vrstama-roba

Predstavništva stranih osoba u Republici Hrvatskoj

Isprave i službeni obrasci

 

Služba za digitalno gospodarstvo

e-poslovanje@mingo.hr

01/6106998

01/6109626

01/6106810

01/6109761

 

https://www.mingo.hr/page/kategorija/e-poslovanje

E-poslovanje

Uprava za investicije, industriju i inovacije

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

SEKTOR ZA INVESTICIJE I PODUZETNIČKU INFRASTRUKTURU

Sani Ljubunčić, načelnik
Adresa: Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

Tel: +385 1 6106 826 ;  fax: +385 1 6109 120

e-mail: sani.ljubuncic@@mingo.hr

 

SEKTOR ZA INDUSTRIJSKU POLITIKU

Robert Blažinović, načelnik
Adresa:Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
Tel: +385 1 6106 116; +385 1 6106 320

Fax: +385 1 6109116

e-mail: robert.blazinovic@mingo.hr

 

SEKTOR ZA RUDARSTVO

Dragan Krasić, načelnik

Adresa: Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

Tel: +035 1 6106940; fax: +035 1 6106315

e-mail: dragan.krasic@mingo.hr

 

SEKTOR ZA INOVACIJSKU POLITIKU

Antonija Mršić, načelnica

Adresa: Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

e-email: antonija.mrsic@mingo.hr

Uprava za poduzetništvo i obrt

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

Administrativna tajnica
maja.ruzic@mingo.hr 
Tel.+385(0)1 6106567; fax. +385(0)1 6109128
Uprava za politiku javne nabave

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

SEKTOR ZA UNAPRJEĐENJE SUSTAVA I MEĐUNARODNU SURADNJU

e-mail: nina.culina@mingo.hr
 

SEKTOR ZA NADZOR I STRUČNU POMOĆ

e-mail: vesna.bilandzija@mingo.hr

 

Administrativna tajnica:
Lea Drvar Galeković, administrativna tajnica
e-mail: lea.drvargalekovic@mingo.hr
Tel. 01/6106 644;
Fax. 01/ 6106 604

Uprava za programe i projekte Europske unije

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

Tel: +385 1 6109 214; fax:+3851 6106 498

Ravnateljstvo za robne zalihe

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

POMOĆNIK MINISTRA
Damir Juzbašić, dipl. iur
tel. 01/6106-937
tel. 01/6106-130
fax. 01/6109-132
e-mail: damir.juzbasic@mingo.hr

Snježana Pintar – tajnica
tel. 01/6106-937
tel. 01/6106-130
fax. 01/6109-132
mob. 098/496-440
e-mail: snjezana.pintar@mingo.hr

Samostalna služba za europske i međunarodne poslove

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

 

e-mail: eimp@mingo.hr

tel: 01/6106-155

Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

tel:  01/6106-792

e-mail za upite građana: info@mingo.hr
e-mail za upite novinara: javnost@mingo.hr

 

Samostalna služba za unapređenje poslovne klime

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

Jasminka Barić,  voditeljica Službe

Tel.+385(0)1 6109328

Samostalna služba za unutarnju reviziju

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

Tel.+385(0)1 6106131

renata.puljak@mingo.hr

 

Unutarnja revizija je neovisna aktivnost koja procjenjuje sustav unutarnjih kontrola, daje neovisno i objektivno stručno mišljenje i savjete za unapređenje poslovanja; pomaže instituciji u ostvarenju poslovnih ciljeva primjenom sustavnog i na struci utemeljenog pristupa procjenjivanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, odnosno korporativnog upravljanja.

Samostalna služba za unutarnju reviziju obavlja poslove unutarnje revizije u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta te institucijama iz nadležnosti, a koje uključuju proračunske, izvanproračunske korisnike, trgovačka društva i druge pravne osobe obveznike podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Ostali kontakti

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

 

e-mail za upite građana: info@mingo.hr

 

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave

pisarnica@mingo.hr


Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave - za Ravnateljstvo za robne zalihepisarnica.rrz@mingo.hr 
 

Koordinatorica za ravnopravnost spolova: Božena Gajica Uzelac 

e-mail: bozena.uzelac@mingo.hr
 

Službenica za zaštitu osobnih podataka: Andreja Šelendić

Odluka o imenovanju

e-mail: andreja.selendic@mingo.hr

tel: 01/ 6106-134
 

Službenik za informiranje: Damir Janković
Zamjenica službenika za informiranje:  Ana Vraneša

e-mail: ppi@mingo.hr

 

Povjerenik za etiku: Jelena Samac Injić

Zamjenica: Ana Vraneša

e-mail: jelena.samac@mingo.hr
            ana.vranesa@mingo.hr

tel: 01/6106-569
 

Povjerljiva savjetnica:  Paulina Tomašković

e-mail: paulina.tomaskovic@mingo.hr

tel: 01/ 6109-467

 

Osoba za nepravilnosti Ministarstva gospodarstva: Martina Horvatić

e-mail: martina.horvatic@mingo.hr 
 

ETIČKI KODEKS DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ( NN 40/11, 13/12 )

 

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku

Dnevno radno vrijeme državnih službenika i namještenika  traje od 8,30 do 16,30 sati.
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama traje od 9 do 16 sati.
Uredovno vrijeme blagajne Ministarstva je od 13 do 16 sati. 


Smatrate li da je neko pravo građana ugroženo nezakonitim ili nemarnim radom tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima, molimo, obratite se pučkom pravobranitelju:
 

Adresa

Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

Tel: +3851 4851 855
Tel: +3851 4851 853

info@ombudsman.hr

Fax: +3851 6431 628

http://www.ombudsman.hr/index.php/hr/

Pravne napomene

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

Svako korištenje Internet stranice Ministarstva gospodarstva podložno je uvjetima i pravilima opisanim u ovom članku.

Ministarstvo gospodarstva poštuje privatnost posjetitelja na ovoj Internet stranici i prikupljat će osobne podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa kad nam se dobrovoljno dostave on-line obrascima.

Prikupljene podatke ćemo koristiti kako bi udovoljili pojedinačnim zahtjevima korisnika te mogli pružiti on-line usluge koje je korisnik zatražio.
Ministarstva gospodarstva neće prenositi prikupljene podatke trećoj strani bez pristanka korisnika.

Svaka promjena u politici privatnosti bit će objavljena na ovoj Internet stranici.

Izvor fotografija:

  • Shutterstock
  • Linda Poščić Borovac
  • Hyper dizajn d.o.o.
  • Končar d.d.

Republika Hrvatska Ministarstvo gospodarstva

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Telefon 01-6106-111