Kontakti

Ovim putem Vas obavještavamo kako je sukladno statusnim promjenama definiranim člankom 34. i člankom 35. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20) od 22. srpnja 2020. godine započelo s radom Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

S obzirom na različite lokacije ustrojstvenih jedinica Ministarstva molimo da poštu koja se tiče djelokruga gospodarstva dostavljate na adresu Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, a poštu koja se odnosi na djelokrug održivog razvoja na adresu Radnička cesta 80, Zagreb.

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

RADNIČKA CESTA 80

10 000 ZAGREB

OIB: 19370100881

MB: 2831309

Kabinet ministra

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

 • dr.sc. Tomislav Ćorić, ministar

            Tel: 01/3717-175
            Faks: 01/3717-149
            E-pošta: ministar@mzoe.hr

 • Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica

            Tel:01/6106 994
            Faks:01/6109 140
            E-pošta: natasa.MikusZigman@mingor.hr 

 • Mario Antonić, državni tajnik

            Tel: 01/6106 548
            Faks: 01/6106 921

            E-pošta: mario.antonic@mingo.hr 

 • Zdenko Lucić, državni tajnik

            Tel: 01/6106 444
            E-pošta: zdenko.lucic@mingo.hr

 • Anja Bagarić, glavna savjetnica

            Tel: 01/3717-175

 • Marin Vuković, tajnik Kabineta ministra

            Tel: 01/3717-175
            E-pošta: marin.vukovic@mzoe.hr

 • Kristina Posilović, savjetnica ministra

            Tel: 01/3717-219
            E-pošta: kristina.posilovic@mzoe.hr

 • Katarina Ljubos, savjetnica u Kabinetu ministra

           Tel: 01/3717-175
             E-pošta: katarina.ljubos@mzoe.hr

            

 

Glavno tajništvo

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

IVANA ŠUMAN, ovlaštena za obavljanje poslova glavne tajnice ministarstva

Tel: 01/ 610 64 23

Mihaela Žalac, administrativna tajnica

Tel: 01/610 64 23
e-mail: mihaela.zalac@mingo.hr 
 

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

Uprava trgovinu i unutarnje tržište – kontakti prema području rada

Sektor za robe, usluge i zaštitu potrošača

Djelokrug

E-mail

Telefon

www

Pravila za proizvode, stavljanje proizvoda na tržište, EU i nacionalno zakonodavstvo za proizvode

pcp@mingo.hr

 

01/6106825

01/6106304

www.mingo.hr/robe

(usklađena EU pravila za proizvode)

www.mingo.hr/pcp

(nacionalna pravila za proizvode)

https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods_en (stranice EK za jedinstveno tržište roba)

Obavješćivanje o propisima za proizvode i e-usluge koji se ne usklađuju s EU pravilima 

tris@mingo.hr

 

01/6106914

01/6106304

www.mingo.hr/tris

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/hr/

(javna baza TRIS)

Rješavanje problema s administracijom u drugim državama EU-a

solvit@mingo.hr

01/6109762

01/6106108

01/6106304

www.solvit.eu

(online obrazac za pritužbe)

www.mingo.hr/solvit

Zaštita potrošača u RH

prava.potrosaca@mingo.hr

 

01/6106304

postrosac.mingo.hr

 

Europski potrošački centar

ecc-croatia@mingo.hr

odr@mingo.hr

savjeti-ecc@mingo.hr

 

01/6109744

www.ecc-croatia.hr 

Centar unutarnjeg tržišta EU - sve informacije o poslovanju, zapošljavanju, obrazovanju i kretanju na unutarnjem tržištu Europske unije

cut@mingo.hr

 

 

 

 

www.cut.hr

 

Sektor za trgovinu i tržište

Odjel za oružje i dozvole

info-oruzje@mingo.hr

 

01/6106794

01/6106975

01/6106811

01/6106153

 

https://www.mingo.hr/page/kategorija/kontrola-izvoza-i-uvoza-strateskih-roba-i-dozvole Oružje/dozvole

Posredovanje u prometu nekretnina

Naftni derivati i biogoriva

info@mingo.hr

01/6106154

01/6106829

https://www.mingo.hr/page/kategorija/trgovina-posebnim-vrstama-roba

Posredovanje u prometu nekretnina

Naftni derivati

 

Drvne sirovine

Minimalni tehnički i drugi uvjeti

info@mingo.hr

01/6109575

https://www.mingo.hr/page/kategorija/trgovina-posebnim-vrstama-roba

Drvna sirovina

 

https://www.mingo.hr/page/kategorija/trgovina-1

Minimalni tehnički uvjeti

 

Predstavništva stranih osoba Isprave i službeni obrasci

info@mingo.hr

01/6106829

https://www.mingo.hr/page/kategorija/trgovina-posebnim-vrstama-roba

Predstavništva stranih osoba u Republici Hrvatskoj

Isprave i službeni obrasci

 

Služba za digitalno gospodarstvo

e-poslovanje@mingo.hr

01/6106998

01/6109626

01/6106810

01/6109761

 

https://www.mingo.hr/page/kategorija/e-poslovanje

E-poslovanje

Uprava za investicije, industriju i inovacije

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

Zvonimir Novak, pomoćnik ministra 
zvonimir.novak@mingo.hr  

Katarina Madunić Cukon, administrativna tajnica
katarina.maduniccukon@mingo.hr
Tel. 01/6106 120; Fax. 01/ 6109 120SEKTOR ZA INVESTICIJE I PODUZETNIČKU INFRASTRUKTURU

Sani Ljubunčić, načelnik
Adresa: Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

Tel: +385 1 6106 826 ;  fax: +385 1 6109 120

e-mail: sani.ljubuncic@@mingo.hr

 

SEKTOR ZA INDUSTRIJSKU POLITIKU

Robert Blažinović, načelnik
Adresa:Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
Tel: +385 1 6106 116; +385 1 6106 320

Fax: +385 1 6109116

e-mail: robert.blazinovic@mingo.hr

 

SEKTOR ZA RUDARSTVO

Dragan Krasić, načelnik

Adresa: Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

Tel: +035 1 6106940; fax: +035 1 6106315

e-mail: dragan.krasic@mingo.hr

 

SEKTOR ZA INOVACIJSKU POLITIKU

Antonija Mršić, načelnica

Adresa: Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

e-email: antonija.mrsic@mingo.hr

Uprava za poduzetništvo i obrt

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

Administrativna tajnica
maja.ruzic@mingo.hr 
Tel.+385(0)1 6106567; fax. +385(0)1 6109128
Uprava za politiku javne nabave

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

SEKTOR ZA UNAPRJEĐENJE SUSTAVA I MEĐUNARODNU SURADNJU

e-mail: nina.culina@mingo.hr
 

SEKTOR ZA NADZOR I STRUČNU POMOĆ

e-mail: vesna.bilandzija@mingo.hr

 

Administrativna tajnica:
Lea Drvar Galeković, administrativna tajnica
e-mail: lea.drvargalekovic@mingo.hr
Tel. 01/6106 644;
Fax. 01/ 6106 604

Uprava za programe i projekte Europske unije

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

Tel: +385 1 6109 214; fax:+3851 6106 498

Ravnateljstvo za robne zalihe

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

POMOĆNIK MINISTRA
Damir Juzbašić, dipl. iur
tel. 01/6106-937
tel. 01/6106-130
fax. 01/6109-132
e-mail: damir.juzbasic@mingo.hr

Snježana Pintar – tajnica
tel. 01/6106-937
tel. 01/6106-130
fax. 01/6109-132
mob. 098/496-440
e-mail: snjezana.pintar@mingo.hr

Samostalna služba za europske i međunarodne poslove

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

 

e-mail: eimp@mingo.hr

tel: 01/6106-155

Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

tel:  01/6610 943

e-mail za upite građana: info@mingo.hr
e-mail za upite novinara: press@mingor.hr

 

Samostalna služba za unapređenje poslovne klime

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

Jasminka Barić,  voditeljica Službe

Tel.+385(0)1 6109328

Samostalna služba za unutarnju reviziju

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

Tel.+385(0)1 6106131

renata.puljak@mingo.hr

 

Unutarnja revizija je neovisna aktivnost koja procjenjuje sustav unutarnjih kontrola, daje neovisno i objektivno stručno mišljenje i savjete za unapređenje poslovanja; pomaže instituciji u ostvarenju poslovnih ciljeva primjenom sustavnog i na struci utemeljenog pristupa procjenjivanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, odnosno korporativnog upravljanja.

Samostalna služba za unutarnju reviziju obavlja poslove unutarnje revizije u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta te institucijama iz nadležnosti, a koje uključuju proračunske, izvanproračunske korisnike, trgovačka društva i druge pravne osobe obveznike podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Ostali kontakti

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

 

e-mail za upite građana: info@mingo.hr

 

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave

pisarnica@mingo.hr


Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave - za Ravnateljstvo za robne zalihepisarnica.rrz@mingo.hr 
 

Koordinatorica za ravnopravnost spolova: Božena Gajica Uzelac 

e-mail: bozena.uzelac@mingo.hr
 

Službenica za zaštitu osobnih podataka: Andreja Šelendić

Odluka o imenovanju

e-mail: andreja.selendic@mingo.hr

tel: 01/ 6106-134
 

Službenik za informiranje: Damir Janković
Zamjenica službenika za informiranje:  Ana Vraneša

e-mail: ppi@mingo.hr

 

Povjerenik za etiku: Jelena Samac Injić

Zamjenica: Ana Vraneša

e-mail: jelena.samac@mingo.hr
            ana.vranesa@mingo.hr

tel: 01/6106-569
 

Povjerljiva savjetnica:  Paulina Tomašković

e-mail: paulina.tomaskovic@mingo.hr

tel: 01/ 6109-467

 

Osoba za nepravilnosti Ministarstva: Martina Horvatić

e-mail: martina.horvatic@mingo.hr 
 

ETIČKI KODEKS DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ( NN 40/11, 13/12 )

 

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku

Dnevno radno vrijeme državnih službenika i namještenika  traje od 8,30 do 16,30 sati.
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama traje od 9 do 16 sati.
Uredovno vrijeme blagajne Ministarstva je od 13 do 16 sati. 


Smatrate li da je neko pravo građana ugroženo nezakonitim ili nemarnim radom tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima, molimo, obratite se pučkom pravobranitelju:
 

Adresa

Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

Tel: +3851 4851 855
Tel: +3851 4851 853

info@ombudsman.hr

Fax: +3851 6431 628

http://www.ombudsman.hr/index.php/hr/

Pravne napomene

Objavljeno: 25.1.2018. 10:00:00

Svako korištenje Internet stranice Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja podložno je uvjetima i pravilima opisanim u ovom članku.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poštuje privatnost posjetitelja na ovoj Internet stranici i prikupljat će osobne podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa kad nam se dobrovoljno dostave on-line obrascima.

Prikupljene podatke ćemo koristiti kako bi udovoljili pojedinačnim zahtjevima korisnika te mogli pružiti on-line usluge koje je korisnik zatražio.
Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja neće prenositi prikupljene podatke trećoj strani bez pristanka korisnika.

Svaka promjena u politici privatnosti bit će objavljena na ovoj Internet stranici.

Izvor fotografija:

 • Shutterstock
 • Linda Poščić Borovac
 • Hyper dizajn d.o.o.
 • Končar d.d.

Republika Hrvatska Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Telefon 01-6106-111