Uprava za trgovinu i politiku javne nabave

Kontakt Uprave:
 • Nina Čulina, p.o. ravnateljica Uprave

     Tel: 01/6106-304
     Vjekoslav Gačar, stručni referent
     E-pošta: vjekoslav.gacar@mingor.hr
 • Sektor za trgovinu i tržište

     Marija Kulaš, načelnica Sektora

     Tel: 01/6106-920
     E-pošta: marija.kulas@mingor.hr

     
 • Služba za digitalno gospodarstvo

     Maja Radišić Žuvanić, voditeljica Službe

     Tel: 01/6106-998
     E-pošta: maja.radisic-zuvanic@mingor.hr
                   e-poslovanje@mingor.hr
 
 • Služba za unapređenje trgovine i tržišta

     Milica Nakić, voditeljica Službe

     Tel: 01/6109-575
     E-pošta: milica.nakic@mingor.hr
 • Odjel za oružje i dozvole

     Tomislav Curman, voditelj Odjela

     Tel: 01/6106-794
     E-pošta: tomislav.curman@mingor.hr 

 • Odjel za trgovinu, tržište i drugostupanjski postupak

     Sanja Popović, voditeljica Odjela

     Tel: 01/6106-829
     E-pošta: sanja.popovic@mingor.hr 


 • Sektor za robe i usluge
     Tel: 01/6106-304
 • Služba za robe na unutarnjem tržištu i centar SOLVIT
     
     Tajana Vrban, voditeljica službe


     Tel: 01/ 6106 825
     E-pošta: tajana.vrban@mingor.hr 
 • Odjel za notifikaciju i centar SOLVIT

     Dubravka Drinovac, voditeljica odjela

     Tel: 01/ 6106 914
     E-pošta: dubravka.drinovac@mingor.hr 

 • Odjel za usklađivanje tehničkog zakonodavstva

     Dinka Vorel, voditeljica odjela
 
     Tel: 01/ 610 6356
     E-pošta: dinka.vorel@mingor.hr 


 • Služba za usluge i Centar unutarnjeg tržišta EU
     
     Daniel Hinšt, voditelj službe


     Tel: 01/6109-370
     E-pošta: daniel.hinst@mingor.hr  
 • Odjel za Centar unutarnjeg tržišta EU

     Irena Harmina Kranjec, voditeljica odjela

     Tel: 01/6109-672
     E-pošta: Irena.HarminaKranjec@mingor.hr 
 
 • Odjel za usklađivanje zakonodavstva i IMI sustav
     
     Tel: 01/6109-370
 • Sektor za zaštitu prava potrošača
     Tel: 01/6106-304
 • Služba za normativne aktivnosti iz područja zaštita prava potrošača
   
     Ivana Radan


     Tel: 01/6106-125
     E-pošta: ivana.radan@mingor.hr
 
 • Služba za provedbu politike zaštite prava potrošača

 • Odjel za Europski potrošački centar (ECC)

     Danijela Marković Krstić

     Tel: 01/6109-744
     E-pošta: danijela.markovickrstic@mingor.hr
 
 • Odjel za izobrazbu i informiranje o pravima potrošača

     Tel: 01/6109-535, 01/6106-919, 01/6109-125, 01/6106-923
     E-pošta: prava.potrosaca@mingo.hr
 
 • Sektor za politiku javne nabave

      Administrativni poslovi: Lea Drvar Galeković
      Tel: 01/6106-644

      Vesna Bilandžija, načelnica Sektora (nadležna za poslove iz djelokruga stručne pomoći i nadzora)

      Tel: 01/6106-566
      E-pošta: vesna.bilandzija@mingor.hr

      Nina Čulina, načelnica Sektora (nadležna za poslove iz djelokruga unaprjeđenja sustava i
      međunarodne suradnje)

      Tel: 01/6106-493
      E-pošta: nina.culina@mingor.hr