Uprava za internacionalizaciju

Kontakt Uprave:

 • Bojan Batinić, p.o. ravnatelja Uprave


     Tel: 01/6106 444
     Nada Gregl, tajnica
     E-pošta: nada.gregl@mingor.hr


 • Sektor za investicije

     Tel: 01/6106 444
     E-pošta: invest@mingor.hr


 • Služba za operativnu podršku

     Tel: 01/6106 444
     E-pošta: invest@mingor.hr 


 • Odjel za podršku investitorima

     Tel: 01/6106 444
     E-pošta: invest@mingor.hr 
 

 • Odjel za post-investicijsku podršku

     Tel: 01/6106 444
     E-pošta: invest@mingor.hr


 • Služba za investicijsku politiku

     Tel: 01/6106 444
     E-pošta: invest@mingor.hr 


 • Odjel za promociju odgovornog poslovanja

     Tel: 01/6106 444
     E-pošta: invest@mingor.hr 

 • Odjel za provjeru izravnih stranih ulaganja

     Tel: 01/6106 444
     E-pošta: invest@mingor.hr 


 • Služba za promociju investicija

     Tel: 01/6106 444
     E-pošta: invest@mingor.hr
 

 • Služba za javno-privatno partnerstvo

     Tel: 01/6106 444
     E-pošta: invest@mingor.hr 


 • Sektor za inovacijsku politiku

     Diana Krčmar, načelnica sektora

     Tel: 01/6106-809
     E-pošta: diana.krcmar@mingor.hr
 

 • Služba za pripremu i praćenje poticanja istraživanja, razvoja i inovacija

      Bruno Radojica, voditelj službe
      Tel: 01/6106-350
      E-pošta: bruno.radojica@mingor.hr

 
 • Odjel za europske i međunarodne inovacijske programe

       Marija Kožić, voditeljica odjela
       Tel: 01/6106-565
       E-pošta: marija.kozic@mingor.hr  

 
 • Odjel za financijsku podršku inovacijskim procesima
       Željka Skočilić, voditeljica odjela
       Tel: 01/6109-767
       E-pošta: zeljka.skocilic@mingor.hr
 
 • Služba za unapređenje inovacijskog sustava

     Dr. sc. Zrinka Banić Tomišić, voditeljica službe

     Tel: 01/6109-776
     E-pošta: zrinka.banictomisic@mingor.hr 


 • Odjel za inovacijsku infrastrukturu i nefinancijske instrumente za poticanje inovacija

     Željka Mrkša, voditeljica odjela

     Tel: 01/6106-897
     E-pošta: zeljka.mrksa@mingor.hr 

 • Odjel za analize, izradu i praćenje strategija za poticanje istraživanja, razvoja i inovacija

     Darinka Vedrina, voditeljica odjela

     Tel: 01/6106-734
     E-pošta: darinka.vedrina@mingor.hr 

 • Odjel za provedbu EU projekata

     Mirna Obradović, voditeljica odjela

     Tel: 01/6106-799
     E-pošta: mirna.obradovic@mingor.hr 


 • Sektor za konkurentnost

     Tel: 01/6106-444
     E-pošta: invest@mingor.hr


 • Služba za unapređenje poslovne klime

     Jasminka Barić, voditeljice službe

     Tel: 01/6109-328
     E-pošta: jasminka.baric@mingor.hr 


 • Odjel za analitičku i metodološku podršku

     Tel: 01/6106-823
     E-pošta: snjezana.sala@mingor.hr 
     Dostava MSP obrazaca: analitika@mingor.hr

 • Odjel za podršku poslovnom sektoru i europsku suradnju
      Filip Kočiš, voditelj odjela

     Tel: 01/6106-267
     E-pošta: filip.kocis@mingor.hr


 • Sektor za potpore i poduzetničku infrastrukturu

     Sani Ljubunčić, načelnik sektora

     Tel: 01/6106-826
     E-pošta: sani.ljubuncic@mingor.hr


 • Služba za poticanje investicija

     Ljiljana Zajc, voditeljica službe

     Tel: 01/6109-751
     E-pošta: ljiljana.zajc@mingor.hr 


 • Odjel za sustav potpora investitorima

     Željka Sarađen, voditeljica odjela

     Tel: 01/6109-129
     E-pošta: zeljka.saraden@mingor.hr 

 • Odjel za nadzor sustava potpora investitorima

     Helena Macan, voditeljica odjela

     Tel: 01/6106-421
     E-pošta: helena.macan@mingor.hr 


 • Služba za poduzetničku infrastrukturu

     Božena Gajica Uzelac, voditeljica službe

     Tel: 01/6106-932
     E-pošta: bozena.gajicauzelac@mingor.hr


 • Odjel za poduzetničke zone

     Suzana Radanović, voditeljica odjela

     Tel: 01/6106-756
     E-pošta: suzana.radanovic@mingor.hr

 • Odjel za poduzetničke potporne institucije

     Branka Bedek Vitanović, voditeljica odjela
        
     Tel: 01/6106-736
     E-pošta: branka.bedekvitanovic@mingor.hr