Glavno tajništvo

  • Ivana Šuman, p.o. Glavna tajnica

      Tel: 01/3717-109
      Faks: 01/3717-181

      Mihaela Žalac, stručna referentica
      E-pošta: glavno.tajnistvo@mingor.hr


  • Sektor za ljudske potencijale i opće poslove
   
     mr.sc. Lidija Soldo Stanarević
          
     Tel: 01/3717-935
     E-pošta: lidija.soldostanarevic@mingor.hr 
  • Sektor za planiranje, financije i proračun
   
     Romana Domijan

     Tel: 01/3717-177
     E-pošta: romana.domijan@mingor.hr 
  • Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove

     Dario Matanović

     Tel: 01/3717-937
     E-pošta: dario.matanovic@mingor.hr
  • Služba za odnose s javnošću i protokol
     
     Odjel za odnose s javnošću
    
     Tel: 01/3717-103
     Upiti medija: press@mingor.hr  
    
     Upiti građana: javnost@mingor.hr
     Upiti građana iz područja otpada: okolis.otpad@mingor.hr

     Odjel za protokol

     Tel: 01/3717-221
     E-pošta: protokol@mingor.hr  
  • Pisarnica (Radnička 80, Zagreb)
 
     Tel: 01/3717-240
     Tel: 01/3717-111
     Faks: 01/3717-149
     E-pošta: pisarnica@mingor.hr
  • Pisarnica (Vukovarska ulica 78, Zagreb)

     Tel: 01/6106-841
     Tel: 01/6106-111
     E-pošta: pisarnica@mingo.hr