CEF Telekom otvoreni javni pozivi

Slika /public/images/cef.png

Instrument za povezivanje Europe (CEF) Telekom: 19,2 milijuna EUR za potporu transeuropskim digitalnim mrežamaIzvršna agencija za inovacije i mreže (INEA) i Europska komisija 14. veljače raspisale su prvi poziv za CEF Telekom u 2019. godini. Ukupni okvirni proračun poziva u iznosu od 19,2 mil. EUR namijenjen je potpori i implementaciji Europske infrastrukture digitalnih usluga (DSIs).

Zainteresirane stranke iz svih Država članica te Islanda i Norveške mogu podnijeti svoje prijave u područjima eID i ePotpis, Europeana i Sigurniji Internet. Rok za podnošenje prijava je 14 svibnja 2018.

CEF Telekom sredstva uključuju potporu za projekte od javnog interesa koji će doprinijeti povećanju interoperabilnosti, povezivosti i implementaciji transeuropske digitalne infrastrukture. Također podupire usmjeravanje javnih i privatnih investicija prema razvijenim rješenjima, unapređenju svakodnevnog života građana, poduzeća i javnih uprava, te doprinosu razvoja Jedinstvenog digitalnog tržišta.

Kako bi se dodijelila bespovratna sredstva, projekti moraju biti spremni za implementaciju, moraju doprinositi ciljevima Jedinstvenog digitalnog tržišta EU te moraju imati strategiju za dugotrajnu održivost. Bespovratna sredstva biti će dodijeljena projektima koji najbolje zadovoljavaju kriterije definirane u Programu rada CEF Telekom 2019-2020. te kriterije sadržane u opisu pet područja navedena niže.

Pokrivena područja

Zainteresirane stranke pozvane su da predaju svoje prijave najkasnije do 15. svibnja 2018., za aktivnost koje doprinose implementaciji sljedećih pet područja, s indikativnim najvećim iznosom sredstava kako je navedeno:

Automatizirani prijevod – 4 mil. EUR

eID i ePotpis – 5 mil. EUR

Elektronička preporučena pošta – 1 mil. EUR

eRačun – 6.2 mil. EUR

Europeana – 2 mil. EUR

EU studentska eKartica – 1 mil. EUR

Virtual Info Day webinar na temu poziva održati će se 7. ožujka 2018. prilikom kojeg će biti dostupno više informacija o sva tri područja DSI te o procesu prijave

Kako se prijaviti?

Podnositelji projektnih prijedloga svoje prijave na pojedinačne CEF pozive podnose u sustav namijenjen prijavama na internet stranicama 2019 CEF Telecom Calls. Dokumentacija povezana s odgovarajućim pozivima kao i sve ostale informacije također su dostupne na istim Internet stranicama. Krajnji rok za prijavu je 14. svibnja 2018. u 17:00 sati po briselskom vremenu.

Dodjela bespovratnih sredstava.

Očekuje se da će procjena prijedloga započeti u lipnju 2019. godine. Rezultati procjene i objava odluke o dodjeli bespovratnih sredstava predviđa se za studeni 2018. godine.

Tko je kontaktna točka za ovaj poziv?

Izvr

2018 CEF Telecom Work Programme (PDF)

CEF Telecom brošura (PDF) šna agencija za inovacije i mreže (INEA) kao provedbeno tijelo upravlja pozivom na dostavu prijedloga projekata i prati tehničku i financijsku provedbu projekata s korisnicima te pruža tehničku stručnost i visoku kvalitetu provedbe programa.

Pratite INEA-u na Twitteru @inea_eu i LinkedIn kako biste ostali upoznati s najnovijim informacijama o pozivu.

Na raspolaganju vam je i helpdesk koji će vam odgovoriti na pitanja o pozivu.

Za više informacija:

CEF Telecom

2018 CEF Telecom call