Javni pozivi Ministarstva

Otvoreni javni poziv za Program"Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta" za 2020. godinu

Objavljeno: 13.5.2020. 15:47:18

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2020. godinu.

Prijave se zaprimaju isključivo od 14.05.- 28.05.2020. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do 28.05.2020. godine.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“, broj 112/07).
 
Namjena sredstava je za:

SKUPINA A

- ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,
- ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,
- prilagodba, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora,
- uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
- upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva

SKUPINA B

- marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta,
- edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.
 
Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 14.05.2020. godine na adresu:
 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program “Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2020. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB


Izmjena Programa TUO 2020

Izmjena Javnog Poziva TUO 2020

Program TUO 2020

Otvoreni javni poziv TUO 2020

Prijavni obrazac TUO 2020

Skupna izjava TUO 2020

Izjava o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini TUO 2020

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti TUO 2020

Obrazac Izvještaja o korištenju sredstava TUO 2020

Ugovor TUO 2020
 
Otvoreni javni poziv za Program "Razvoj zadružnog produzetništva" za 2020. godinu

Objavljeno: 12.5.2020. 18:29:51

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2020. godinu.

Prijave se zaprimaju isključivo od 13. svibnja 2020. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do 27. svibnja 2020. godine.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo zadruge).
 
Namjena sredstava je za:
 
- ulaganja u unaprjeđenje poslovanja,
- ulaganja u unaprjeđenje proizvodnje te ulaganja u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju,
- ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga,
- unapređenje i primjenu novih znanja u proizvodnim i uslužnim procesima zadruga,
- prilagodbu, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,
- uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
- upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva,
- stručno osposobljavanje i obrazovanje,
- usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda
- marketinške aktivnosti u cilju povećanja konkurentnosti i prepoznatljivosti zadružnog proizvoda i zadružne usluge te izlazak na nova tržišta.
 
Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 13.05.2020. godine na adresu:
 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2020. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB
Program RZP20

Javni poziv RZP20

Prijavni obrazac RZP20

Skupna izjava RZP20

Izjava o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti RZP20

Izvještaj RZP20

Ugovor RZP20
 
Otvoreni javni poziv za Program "Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina" za 2020.

Objavljeno: 11.5.2020. 17:00:41

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2020. godinu.

Prijave se zaprimaju isključivo od 12. svibnja 2020. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do 26. svibnja 2020. godine.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge).
 
Namjena sredstava je za:
 
- ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,
- ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,
- prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,
- usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda,
- marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta,
- edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.
 
Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 12.05.2020. godine na adresu:
 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2020. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB


Program PNM 2020.

Otvoreni Javni poziv PNM 2020.

Prijavni obrazac PNM 2020.

Popis prihvatljivih područja provedbe Programa prema vrijednosti indeksa razvijesnosti

Skupna izjava PNM 2020.

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti PNM 2020.

Obrazac Izvještaja o korištenju sredstava PNM 2020.

Ugovor PNM 2020. 
Otvoreni javni poziv "Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo za 2020. godinu

Objavljeno: 8.5.2020. 15:56:54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu.
Prijave se zaprimaju isključivo od 11.05.- 30.10.2020. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 30.10.2020. godine.
Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičkim osobama.
 
Namjena sredstava je za:
 
•         obrazovanje u 2019. i 2020. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15)
 
•         ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2019. i 2020. godini.
 
 
Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:
 
•         Polaganje majstorskog ispita - 2.600,00 kuna
 
•         Pripremu za polaganje majstorskog ispita - najviše 5.400,00 kuna
 
•         Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik - 1.200,00/1.500,00 kuna
 
•         Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti - najviše 3.200,00 kuna
 
•         Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) - stvarni troškovi školarine
 
•         Polaganje pomoćničkog ispita - 1.200,00 kuna
 
•         Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja - stvarni troškovi
 
Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 11.05.2020. godine na adresu:
 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB
 
Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo za 2020. godinu

Javni poziv Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo za 2020. godinu

Prijavni obrazac COO 2020. - fizičke osobe

Prijavni obrazac COO 2020. - gospodarski subjekti

Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore 2020.

Izjava o korištenju potpore po drugoj osnovi
 
Otvoreni javni poziv za projekt „Stipendiranje ucenika u obrtnickim zanimanjima“ za 2019. godinu

Objavljeno: 10.9.2019. 14:51:48

OBAVIJEST:
 

Danom 31. listopada 2019. godine zatvoren je Otvoreni Javni poziv za Projekt „Stipendiranje učenika za obrtnička zanimanja“ za 2019. godinu.

 

Administrativni procesi obrade svih prijava su u tijeku.

Imajući u vidu činjenicu kako je Projekt izazvao izniman interes učenika (zaprimljeno je ukupno 5360 prijava), potrebno je odgovarajuće vrijeme da bi se sve prijave administrativno obradile.

 

U svrhu daljnjeg informiranja o procesima vezanim uz provedbu Projekta „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“, molimo da pratite informacije koje će biti pravovremeno objavljene na ovoj mrežnoj stranici.

 

Prijavitelji se o statusu svoje prijave mogu informirati putem poveznice: http://poticaji.mingo.hr/.

 

 

 


Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2019. godinu.
Prijave se zaprimaju isključivo od 10.9.2019. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do 31.10.2019. godine.
Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je učenicima srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za zanimanja iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08) .
 
Namjena sredstava je za:
 
Sufinanciranje troškova školovanja učenicima koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima iz sustava vezanih obrta koja se izvode po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO).
 
Iznos potpore koji se može dodijeliti je 1.500,00 kuna po učeniku mjesečno, za školsku godinu 2019./2020. (rujan 2019. godine - kolovoz 2020. godine).
Intenzitet potpore je 100%, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima u dva obroka:
 • I razdoblje: rujan 2019. godine - veljača 2020. godine, isplata u I kvartalu 2020. godine,
 • II razdoblje: ožujak 2020. - kolovoz 2020. godine, isplata u II kvartalu 2020. godine.
 
 
Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 10.9.2019. godine na adresu:
 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA Prijava na Otvoreni javni poziv za projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2019. Godinu, Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB
 
Sve informacije o projektu  „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“  za 2019. godinu te popis tražene dokumentacije, mogu se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta: https://gospodarstvo.gov.hr/uprava-za-poduzetnistvo-i-obrt-11197/11197
 
Upiti u svezi prijava na ovaj Projekt dostavljaju se isključivo u razdoblju zaprimanja prijava, odnosno od 10. rujna do 31. listopada 2019. godine putem elektroničke pošte na adresu: stipendije2019@mingo.hr ili putem telefona: 01/610-6152, radnim danom od 9 do 12 sati.
 
Otvoreni javni poziv za projekt „Naukovanje u obrtničkim zanimanjima“ za 2019. godinu

Objavljeno: 10.9.2019. 15:26:04

OBAVIJEST 20.3.2020.

II. izmjena Programa dodjele potpora male vrijednosti za poticanje naukovanja za obrtnička zanimanja u razdoblju 2019. - 2020. godina
II. izmjena Otvorenog javnog poziva za Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2019. godinu


Produžen rok za podnošenje prijava po projektu "Naukovanje u obrtničkim zanimanjima" za 2019. godinu (14.11.2019.)
 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje izmjene Programa dodjele potpora male vrijednosti za poticanje naukovanja za obrtnička zanimanja u razdoblju 2019. - 2020. godina i Otvorenog javnog poziva za Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2019. godinu. Ovim izmjenama trajanje Otvorenog javnog poziva za Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ produljuje se do 30. studenog 2019. godine, a ostale izmjene navedenog Otvorenog javnog poziva i Programa dodjele potpora male vrijednosti za poticanje naukovanja za obrtnička zanimanja odnose se na poboljšanje teksta s ciljem preciziranja njegovog sadržaja i preveniranja različitog tumačenja istog te nemaju utjecaj na status prijava koje su već zaprimljene.


Izmjena Programa     
Izmjena Javnog poziva


Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za projekt „Naukovanje u obrtničkim zanimanjima“ za 2019. godinu.
Prijave se zaprimaju isključivo od 10.9.2019. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 15. studenog 2019. godine.
 
Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je za poticanje gospodarskih subjekata na sudjelovanje u obrazovanju učenika koji stječu zanimanja iz sustava vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) čime se doprinosi stjecanju vještina za samostalan rad u zanimanju te razvoju socijalnih i poduzetničkih kompetencija učenika.
 
Namjena sredstava je za:
 • troškovi vezani uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za vrijeme provedeno na naukovanju
 • naknada mentoru koja se utvrđuje prema prosječnoj vrijednosti sata rada temeljem bruto II plaće mentora koji provodi naukovanje
 • nabava opreme, strojeva, sitnog inventara i potrošnog materijala povezano s izvođenjem naukovanja.
 
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000,00 kuna, a najviši 500.000,00 kuna.
 
Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 10.9.2019. godine na adresu:
 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA Prijava na Otvoreni javni poziv za projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2019. godinu, Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB
 
Sve informacije o projektu  „Naukovanje za obrtnička zanimanja“  za 2019. godinu te popis tražene dokumentacije, mogu se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta: https://gospodarstvo.gov.hr/uprava-za-poduzetnistvo-i-obrt-11197/11197 .
 
Upiti u svezi prijava na ovaj Otvoreni javni poziv dostavljaju se isključivo u razdoblju zaprimanja prijava, odnosno od 10. rujna do 15. studenoga 2019. godine putem elektroničke pošte na adresu: naukovanje@mingo.hr.
 
 
Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2019.

Objavljeno: 29.8.2019. 15:48:01


Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2019. godinu.
Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.
 
Ciljevi ovog Otvorenog javnog poziva su:
 • rast i razvoj poduzetništva
 • tehnološko unapređenje i jačanje konkurentnosti
 • uravnotežen regionalni razvoj.
 
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva je 7.500.000,00 kuna, a raspodijeliti će se gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti i to:
- 40% sredstava (3.000.000,00 kuna) za područje vrijednosti indeksa razvijenosti razvrstane u prvu skupinu
- 30% sredstava (2.250.000,00 kuna) za područje vrijednosti indeksa razvijenosti razvrstane u drugu skupinu
- 20% sredstava (1.500.000,00 kuna) za područje vrijednosti indeksa razvijenosti razvrstane u treću skupinu
- 10% sredstava (750.000,00 kuna) za područje vrijednosti indeksa razvijenosti razvrstane u četvrtu skupinu
 
Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 29.08.2019. godine na adresu:
 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednje poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2019. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB
 
Sve informacije o Programu „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2019. godinu te popis tražene dokumentacije, mogu se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta putem poveznice: https://gospodarstvo.gov.hr/uprava-za-poduzetnistvo-i-obrt-11197/11197
 
Javni poziv za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača

Objavljeno: 1.7.2019. 9:03:59

Na temelju točke VII. a u svezi s točkom IV. stavkom 2. Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača („Narodne novine“, br. 57/19), ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU ISKAZA INTERESA I PODNOŠENJA PRIJEDLOGA ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA U  NACIONALNO VIJEĆE ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

 

1. ŠTO JE NACIONALNO VIJEĆE ZA ZAŠTITU POTROŠAČA I NJEGOVE ZADAĆE?

Vlada Republike Hrvatske donijela je u lipnju 2019. godine Odluku o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača.

Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske. Vijeće čine predstavnici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva financija, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva zdravstva, Ministarstva turizma, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Državnog inspektorata, Hrvatske narodne banke, Agencije za elektroničke medije, Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Hrvatske energetske regulatorne agencije, Vijeća za vodne usluge, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca, Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, akademske zajednice i udruga za zaštitu potrošača.

Zadaće Nacionalnog Vijeća za zaštitu potrošača jesu: sudjelovanje u izradi Nacionalnog programa zaštite potrošača i Izvješća o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača, kreiranju politike zaštite potrošača, te poticanje izmjena propisa iz područja zaštite potrošača.

Nacionalno Vijeće svake godine podnosi Izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske.

Rad Vijeća je javan, a Vijeće se sastaje sukladno potrebama i problematici koju je nužno rješavati, a koja se odnosi na područje zaštite potrošača.

2. TKO SE MOŽE PRIJAVITI ZA ISKAZ INTERESA?

Na Javni poziv za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u  Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača (u daljnjem tekstu: Javni poziv) može se prijaviti udruga, savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja iz područja zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj.  Svaka udruga ili neki od oblika udruživanja može prijaviti po jednog predstavnika/predstavnicu.

Ovaj Javni poziv ne odnosi se na udruge - članice nekog od oblika udruživanja koji prijavljuje predstavnika u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača.

Ukupno se odabiru 3 člana/članice iz reda udruga za zaštitu potrošača.

3. POSTUPAK PRIJAVE I IZBORA PREDSTAVNIKA UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA U NACIONALNOM VIJEĆU ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

3.1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Prijavi je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju u jednom primjerku:

 1. Akt tijela Udruge kojim se predlaže predstavnik iste kao član Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača
 2. Motivacijsko pismo predstavnika udruge, saveza, zajednice, mreže, koordinacije ili drugog oblika udruživanja uključujući reprezentativnost (broj članova koje predstavlja), mogućnost diseminacije informacija prema što većem broju članova civilnog društva u području zaštite potrošača, kao i tekuće i planirane aktivnosti.
 3. Potpisani životopis predloženog predstavnika koji sadrži među ostalim i popis projekata iz područja zaštite potrošača koje je predloženi predstavnik vodio ili je u njima sudjelovao s naznakom o nazivu i svrsi, razdoblju provedbe, te ulozi u provedbi projekata 
 4. Izjavu da je Statut udruge usklađen sa Zakonom o udrugama i vidljiv u Registru udruga u Republici Hrvatskoj,  odnosno dokaz da je Statut udruge predan na ovjeru Uredu državne uprave nadležnom prema sjedištu udruge radi usklađivanja sa Zakonom o udrugama (samo za udruge koje su predale zahtjev za usklađivanjem statuta sa Zakonom o udrugama, a zahtjev im je još u obradi)
 5. Izjavu da je udruga neovisna u svom djelovanju od trgovaca
 6. Izjavu da udruga nije u postupku ukidanja, zabrane djelovanja sukladno razlozima za prestanak djelovanja udruge temeljem članka 48. Zakona o udrugama («Narodne novine», br. 74/14. i 70/17.)
 7. Izjavu da će izabrani predstavnik udruga za zaštitu potrošača redovito izvršavati diseminaciju informaciju prema ostalim udrugama za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj

3.2. DOKUMENTACIJA KOJA SE PREDAJE PRIJE DONOŠENJA ODLUKE O ODABIRU PREDSTAVNIKA UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA U NACIONALNO VIJEĆE ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

 1. Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (za osobu ovlaštenu za zastupanje udruge i predloženog člana), ne starije od 3 mjeseca od dana prijave na Javni poziv

3.3. PODNOŠENJE PRIJAVE

Ovaj Javni poziv objavit će se na mrežnim stranicamaMinistarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (https://www.mingo.hr/) i Središnjeg portala za potrošače (www.szp.hr). 

Dokumentaciju za iskaz interesa za članstvo u Nacionalnom vijeću za zaštitu potrošača iz točke 3.1. i 3.2. ovog Javnog poziva potrebno je dostaviti potpisano, ovjereno, ukoliko udruga koristi pečat i skenirano elektroničkom poštom na adresu nvzp@mingo.hr s naznakom „Javni poziv za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača“ najkasnije do 16. srpnja 2019. godine.

Nepotpune prijave i prijave zaprimljene izvan roka neće se uzimati u obzir.

3.4.PREGLED I PROCJENA PRIJAVA, TE OBJAVA ODLUKE

Ministar osniva Povjerenstvo za procjenu prijava na Javni poziv za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u  Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje će procijeniti sve zaprimljene prijave. U svrhu osiguravanja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Ministarstvo ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja.

Odluka o odabiru predstavnika udruga za zaštitu potrošača u  Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, www.mingo.hr i www.szp.hr 

Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2019. godini

Objavljeno: 7.6.2019. 10:15:47

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji s Ministarstvom kulture, s ciljem jačanja malog i srednjeg poduzetništva u kulturi, objavljuje Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2019. godinu.
 
Poziv je otvoren za gospodarske subjekte koji djeluju u područjima:
• izvedbenih umjetnosti,
• vizualnih umjetnosti,
• književno-nakladničke i knjižarske,
• audiovizualne djelatnosti (koja obuhvaća i djelatnost razvoja i proizvodnje videoigara umjetničkog i kulturnog značaja).
 
Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2019. godinu rezultat je uspješne višegodišnje suradnje Ministarstva kulture i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.
 
Cilj programa je potaknuti aktivnosti usmjerene na razvijanje novih poslovnih modela temeljenih na prepoznavanju kreativnih kompetencija kao strateških vrijednosti društva te potaknuti zapošljavanje unutar navedenih područja. Podržat će se aktivnosti koje doprinose razvoju i jačanju kapaciteta i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, povećavaju njihovu vidljivost i potiču daljnje umrežavanje, ali i aktivnosti koje naglašavaju potencijal kulturnih i kreativnih industrija za razvoj, unaprjeđenje i povećanje konkurentnosti te obogaćivanje hrvatske turističke ponude.
 
Programom se potiče:
 • zapošljavanje (sufinanciranje 50% troškova bruto plaće novozaposlene osobe kao dijela troška projekta) i uključivanje vanjskih suradnika,
 • otvaranje i opremanje prostora i nabava opreme,
 • promidžbene aktivnosti,
 • distribucija,
 • stručno usavršavanje namijenjeno isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti.
Javni poziv bit će otvoren do 8. srpnja 2019. godine, a tekst Javnog poziva dostupan je na sljedećoj poveznici: https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=23230
 
Upiti se mogu slati na adresu elektroničke pošte: poduzetnistvo@min-kulture.hr zaključno s 28. lipnja 2019. godine.
 
 
Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2019. godinu

Objavljeno: 5.6.2019. 15:37:29


Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2019. godinu.

Prijave se zaprimaju isključivo od 6. lipnja 2019. godine, a Otvoreni javni poziv je otvoren do 4. kolovoza 2019. godine.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen subjektima malog gospodarstva koji su registrirani kao zadruge, osim radno-socijalnih i braniteljskih zadruga koje nisu prihvatljivi korisnici.

Sredstva su namijenjena za:

 • ulaganja u unaprjeđenje poslovanja,
 • ulaganja u unaprjeđenje proizvodnje te ulaganja u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju,
 • ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga,
 • unapređenje i primjenu novih znanja u proizvodnim i uslužnim procesima zadruga,
 • stručno osposobljavanje i obrazovanje zadrugara i zaposlenika u zadruzi,
 • prilagodbu, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,
 • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
 • upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva,
 • marketinške aktivnosti u cilju povećanja konkurentnosti i prepoznatljivosti zadružnog proizvoda i zadružne usluge te izlazak na nova tržišta.

Najniži iznos potpore je 20.000,00 kuna, a najviši 150.000,00 kuna.

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 6. lipnja 2019. godine na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2019. godinu

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

Druga izmjena Javnog poziva

Druga izmjena Programa

Izmjena Javnog poziva

Izmjena Programa
 

Program

Javni poziv

Prijavni obrazac

Skupna izjava

Izjava o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore povezanih osoba

Ugovor

Izvještaj

Oznaka vidljivosti

  
Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2019. godinu

Objavljeno: 2.5.2019. 12:02:12

Prijave se zaprimaju isključivo od 02.05.2019. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do 15.06.2019. godine.
Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen za mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koja obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“, broj 112/07).
Sredstva su namijenjena za:
 • ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,
 • ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,
 • prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,
 • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
 • upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,
 • marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta.
Sredstva se odobravaju u 100% iznosu prihvatljivih troškova.
Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 02.05.2019. godine na adresu:
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2019. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Dokumenti:

Izmjena Programa
Izmjena Javnog poziva
Program
Otvoreni javni poziv
Prijavni obrazac
Obrazac izvještaja o korištenju sredstava
Izjava o potporama male vrijednosti
Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore povezanih osoba
Ugovor
Skupna izjava
Oznaka vidljivosti
Javni poziv za dostavu projektnih prijava za sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata za poduzetnike kroz Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta - PoC8

Objavljeno: 25.4.2019. 18:00:00Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske (MGPO) i
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

upućuju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJAVA

za sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata za poduzetnike kroz Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta - PoC8

Osmim pozivom za sufinanciranje projekata kroz Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta pozivaju se zainteresirani koji zadovoljavaju uvjete javnog poziva da prijave svoje projekte preko Prepoznatih centara zaduženih za pružanje podrške natjecateljima kroz postupak prijavljivanja i implementaciju projekata. Detaljne informacije o Programu i uvjetima sufinanciranja nalaze se u «Priručniku za operativne postupke Programa provjere inovativnog koncepta». Priručnik, popis Prepoznatih centara i ostala dokumentacija nalaze se niže u nastavku teksta.

Cilj Programa je podrška inovacijama u ranoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta te jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije.

Poziv je namijenjen pravnim ili fizičkim osobama koje su:

 • fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo i koje nisu vlasnici više od 50% udjela u poduzećima koja imaju status velikog poduzetnika koji se bavi istom djelatnosti kao i PoC8 natjecatelj
 • poduzetnici (trgovačka društva) koja spadaju u jedno od tri kategorije: mikro, mali i srednji poduzetnici

Projekti koji će se financirati iz Programa moraju spadati, minimalno, u jednu od prve dvije kategorije s time da se kod tih kategorija naglasak stavlja na izradu u laboratorijskom okruženju:

 

1)    Izrada prototipa

 

2)    Demonstracija tehničke izvedivosti

 

3)    Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva

 

Uz ove tri osnovne aktivnosti, sredstva se mogu iskoristiti i za dodatne prihvatljive projektne aktivnosti:

 

1)      Analiza tržišta ili izrada studije isplativosti (engl. feasibility study)

 

2)      Izrada koncepta i strategije za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju)

Prihvatljivi projekti sufinancirat će se u iznosu od minimalno 100.000 kn do najviše 500.000 kn i u trajanju do najviše 12 mjeseci.

Intenzitet potpore:

 1. Mikro i mala poduzeća:

Program financira do 70 % ukupnih prihvatljivih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih prihvatljivih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 30 % vlastitih ili drugih izvora sredstava.

 1. Srednja poduzeća:

Program financira do 60 % ukupnih prihvatljivih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih prihvatljivih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 40 % vlastitih ili drugih izvora sredstava.

Financijska sredstva u ukupnom iznosu 21.968.750,00  kuna raspoloživa za odobrene projekte temeljem ovog Javnog poziva osigurana su iz Proračuna Republike Hrvatske, posredstvom Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta  i provođeno od Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO.

Rokovi:

 • Projektne prijave zaprimat će se od 25. travnja 2019. do 2. rujna 2019. u 23:59:59 sati. Prijava se podnosi na način, da se zajedno sa popratnom dokumentacijom, pošalje na jednu od e-mail adresa prepoznatog centra kojeg ste izabrali. Sve prijave zaprimljene nakon isteka roka za dostavu neće biti razmatrane.
 • Rok za administrativnu provjeru prihvatljivosti od strane prepoznatih centara je 5 radnih dana od dana zatvaranja poziva, odnosno do 9. rujna 2019. Prepoznati centar e-mailom obavještava natjecatelje o ishodu administrativne provjere.
 • Rok za dostavu rezultata administrativne provjere prihvatljivosti od strane prepoznatih centara u HAMAGBICRO je do 10. rujna 2019. u 23:59:59 sati. Rezultati provjere dostavljaju se na e-mail adresu: poc@hamagbicro.hr 

HAMAG-BICRO će vrednovati zaprimljene prijave projekata u osmom krugu Programa provjere inovativnog koncepta te o ishodu obavijestiti svakog pojedinog natjecatelja putem odabranog Prepoznatog centra.

Rang lista pozitivno ocjenjenih prijava biti će javno dostupna na mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Ugovaranje se planira 1. prosinca 2019.

Ugovori o sufinanciranju projekata odabranih u osmom krugu potpisivati će se ovisno o dostupnim sredstvima financiranja.

Dodijeljena potpora iz ovog Javnog poziva ne ulazi kategoriju “de minimis” potpore, koja je definirana Uredbom Europske komisije.

Za više informacija o natječaju i savjetima vezanim uz prijavu molimo sve potencijalne natjecatelje da se obrate odabranom Prepoznatom centru. Sva upućena pitanja i odgovori biti će objavljeni na web stranicama HAMAG-BICRO-a.

Dokumentacija vezana uz javni poziv, biti će dostupna na  web stranici Ministarstva i HAMAG-BICRO-a.

 

VAŽNO – 1. ISPRAVAK POZIVA !!!
Dana 18. srpnja 2019. godine objavljena je prva izmjena pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije. Navedena izmjena stupa na snagu odnosno primjenjuje se od 18. srpnja 2019.

Priručnik-PoC8_v.2

Službena elektronska pošta Programa: poc@hamagbicro.hr


Prijavna dokumentacija :

Evaluacijska dokumentacija :

Dokumentacija ugovaranja :

Provedbena dokumentacija :

Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta
PoC8-pitanja i odgovori v.2
Originalna dokumentacija
 
Javni poziv za Aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta za 2019. godinu

Objavljeno: 16.4.2019. 12:09:52

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija, znanstveno – stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u 2019. godini.
 

Prijave se zaprimaju od 15.4.2019. godine, a rok za podnošenje prijava je 60 dana od dana objave.
 

Predmet Javnog poziva je dodjela pokroviteljstva/sufinanciranja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu Ministarstva) za organizaciju gospodarskih događanja, znanstveno-stručnih skupova i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva.
 

Prihvatljivi korisnici su organizatori  gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta, organizatori događaja s ciljem promidžbe malog i srednjeg poduzetništva kroz nacionalno vidljive projektne aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta (elektronski, tiskani i digitalni mediji), organizatori gospodarskih i izložbi inovatora te sličnih oblika promocije, znanstveno – stručnih skupova te  lokalno – tradicijskih manifestacija, a sve vezano uz promidžbu poduzetništva, zadrugarstva i obrta,  kao i promidžbu tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda,  sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu Korisnici) i to:
 

1. Obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske razvojne agencije, udruge, zadruge, savezi zadruga, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska   udruga poslodavaca i Hrvatska obrtnička komora, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika (za znanstveno – stručne skupove)
 

2. Općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, razvojne agencije, trgovačka društva, udruge,   zadruge, zadružni savezi, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska obrtnička komora, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika, turističke zajednice gradova, općina i županija (za gospodarske manifestacije, izložbe, sajmove).

 

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) podnosi se Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 15.4.2019. godine na adresu:

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Prijava – Javni poziv Promidžba poduzetništva

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

Javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

Objavljeno: 11.4.2019. 12:11:26

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“.
Prijave se zaprimaju isključivo od 10.4.2019. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2019. godine.
Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičkim osobama.
Sredstva su namijenjena za:
 • obrazovanje u 2018. i 2019. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15)
 • ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2018. i 2019. godini.
Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:
 • Polaganje majstorskog ispita - 2.600,00 kuna
 • Pripremu za polaganje majstorskog ispita - najviše 5.400,00 kuna
 • Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik - 1.200,00/1.500,00 kuna
 • Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti - najviše 3.200,00 kuna
 • Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) - stvarni troškovi školarine
 • Polaganje pomoćničkog ispita - 1.200,00 kuna
 • Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja - stvarni troškovi
Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 10.4.2019. godine na adresu:
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB
 
Javni poziv
Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2019. godinu 
Prijavni obrazac za gospodarske subjekte
Prijavni obrazac za fizičke osobe
Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore
Izjava o korištenju potpore po drugoj osnovi
 
Otvoren natječaj „Europska nagrada za promicanje poduzetništva 2019“

Objavljeno: 22.3.2019. 12:15:40

„Europska nagrada za promicanje poduzetništva 2019“ (European Enterprise Promotion Awards – EEPA 2019) je priznanje kojim Europska komisija svake godine nagrađuje projekte/inicijative koje s ciljem poticanja poduzetništva i razvoja malog gospodarstva provode javna tijela samostalno ili u javno-privatnom partnerstvu s poduzetnicima.
 
Ova nagrada lansirana je kako bi se kroz primjere najboljih politika i praksi otvorile nove mogućnosti za lokalnu i regionalnu razinu s ciljem razvoja poduzetništva, zapošljavanja i zadržavanja stanovništva u njihovim sredinama.
 
U natječaju za dodjelu EEPA 2019 nagrade sudjeluje 28 zemalja članica Europske unije, Island, Norveška, Srbija i Turska.
 
Natječaj je otvoren za:
·         nacionalne organizacije
·         gradove i općine
·         regije i zajednice
·         javno-privatna partnerstva tijela javne vlasti i poduzetnika
·         obrazovne programe i poslovne organizacije
 
Dodijelit će se dvije vrste EEPA nagrada:
1.      Pobjednicima u svakoj od ukupno šest kategorija
2.      Glavnom pobjedniku - Velika nagrada žirija (za kandidata odnosno projekt/inicijativu iz bilo koje od šest kategorija, koji je ocijenjen kao najkreativniji i najpoticajniji za promociju poduzetništva i malog gospodarstva u Europi)
 
EEPA 2019 šest kategorija:
1.      Promicanje poduzetničkog duha
2.      Ulaganje u poduzetničke vještine
3.      Poboljšanje poslovnog okruženja
4.      Poticanje internacionalizacije poslovanja
5.      Podupiranje razvoja zelenih tržišta i učinkovitosti resursa
6.      Odgovorno i uključivo poduzetništvo
 
Svi kandidati koje su za EEPA 2019 nagradu nominirale njihove zemlje, bit će pozvani na Svečanost proglašenja pobjednika odnosno dodjele EEPA 2019 nagrada.
 
Kvalificiranje za EEPA 2019 nagradu odvija se u dvije faze:
 
1.      Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta koordinira natječaj EEPA 2019 na nacionalnoj razini i putem Odbora za vrednovanje i odabir projekata, na temelju propisanih EU kriterija, odabire dva projekta iz dvije različite kategorije koje nadalje kandidira na EU razinu.
2.      Europska komisija odabire članove Europskoga žirija koji razmatra prijave svih zemalja koje sudjeluju u EEPA 2019 natječaju i vrši odabir na  EU razini.
 
Prijave se moraju odnositi na nedavne projekte/inicijative koji su uspješno završeni a trajali su najmanje dvije godine ili postojeće projekte/inicijative koji su još uvijek u tijeku ali se uspješno provode te je mjerljiv njihov rezultat/utjecaj na razvoj npr. grada/općine u razdoblju od dvije godine.
 
Prijave je potrebno dostaviti na hrvatskom jeziku, u Obrascu za prijavu (Obrazac Europske komisije) koji se nalazi u prilogu. Vaš ispunjeni i potpisani Obrazac za prijavu treba sadržavati Sinopsis prijave – 1 stranica te Obrazac za prijavu – 9 stranica (ukupno maksimalno 10 stranica).
 
Kako biste bili upoznati sa svim potrebnim informacijama vezanima za natječaj i prijavu, potrebno je pročitati i Upute za prijavu (Operativni priručnik Europske komisije) koji se nalazi u prilogu.
 
Prijave je potrebno dostaviti elektroničkim putem, u word i pdf formatu na sljedeće adrese:
·         Stanislava Jerkić, Uprava za poduzetništvo i obrt,
stanislava.jerkic@mingo.hr, T: 01 610 9186
·         Nina Pavlović, Uprava za poduzetništvo i obrt,
nina.pavlovic@mingo.hr , T: 01 610 6370
 
Zadnji rok za dostavu prijava je 24. svibnja 2019.
 
Više informacija o Europskoj nagradi za promicanje poduzetništva, dostupno je na:
http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards_en
 
PRILOZI:
1.      EEPA 2019 OBRAZAC ZA PRIJAVU
2.      EEPA 2019 UPUTE ZA PRIJAVU (OPERATIVNI PRIRUČNIK)