Javna nabava

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA SUKLADNO ZAKONU O JAVNOJ NABAVI (NN 120/16)

 

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, u daljnjem tekstu: ZJN 2016), Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta  kao Naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik Naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016  ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

 

PLANOVI NABAVE/REGISTAR UGOVORA
 

Dokumentacija o nabavi za provedbu otvorenog postupka javne nabave »izvođenje radova na izgradnji Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe (SEECEL-a)“

Evidencijski broj nabave: 4/2018/E-VV

 

Naručitelj je dana 31.1.2019. godine javnom objavom na internetskim stranicama EOJN RH (https://eojn.nn.hr) objavio Dokumentaciju o nabavi za provedbu otvorenog postupka javne nabave »izvođenje radova na izgradnji Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe (SEECEL-a)“

Prilog 3 - Nacrti, grafički prilozi te druga dodatna dokumentacija ove dokumentacije o nabavi zbog veličine priloga objavljen je u nastavku.