Za izgradnju RGCO-a Piškornica 313,7 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava

  • Slika /dokumenti/08.10.2020. Piškornica-potpisivanje ugovora.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Ministar gospodarstva i održivog razvoja dr. sc. Tomislav Ćorić, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Siniša Kukić i direktor tvrtke Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske - Piškornica d.o.o. Mladen Ružman potpisali su danas Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica" u iznosu od 313.749.954,75 kuna.

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projekta iznosi 448.230.229,30 kuna kuna. U sufinanciranju prihvatljivih troškova projekta pored Europske unije koja osigurava 69,9975 %, sudjelovat će i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (20.0025 %) te suvlasnici tvrtke Piškornica d.o.o. (10 %), Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Međimurska i Varaždinska županija te općina Koprivnički Ivanec na čijem području je planirana izgradnja RCGO Piškornica.

Izgradnjom RCGO Piškornica s pretovarnim stanicama Varaždin i Zabok, planira se unaprijediti sustav održivog gospodarenja otpada na području Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske i Varaždinske županije, koje imaju oko 518.000 stanovnika.

Ministar gospodarstva i održivog razvoja dr. sc. Tomislav Ćorić istaknuo je kako je riječ o iznimno značajnom projektu za četiri županije sjeverozapadne županije. Poručio je kako jedinice lokalne samouprave moraju učiniti dodatne iskorake u smjeru povećanja odvajanja otpada.
„Odgovornost za učinkoviti sustav gospodarenja otpadom je na svima nama. Na Ministarstvu, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, županijama, gradovima, općinama i građanima. 2019. godinu smo završili sa 6 % više odvajanja nego što je bilo krajem 2018. godine. Takav napredak nije zabilježen do sad u Hrvatskoj, a rijetki su takvi rezultati i u EU na razini jedne godine. To pokazuje da ako svi zajednički radimo i ulažemo napore, možemo ostvariti rezultate“, rekao je ministar Ćorić.

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Siniša Kukić naglasio je kako je Fond od samog početka uključen u projekt izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica te su do sada za pripremu dokumentacije radi aplikacije na EU fondove i za otkup zemljišta Piškornici dali 12 milijuna kuna. Uz sredstva osigurava iz EU fondova, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će kroz naredni period osigurati još dodatnih 89,7 milijuna kuna kako bi se zaokružila financijska konstrukcija ovog strateški važnog projekta.

Direktor Piškornice Mladen Ružman rekao je kako financijska konstrukcija za izgradnju, opremanje i projektiranje RCGO-a uključuje i dvije pretovarne stanice, u Zaboku i Varaždinu.

Ključne aktivnosti koje će izvršavati u RCGO Piškornica su priprema otpada za recikliranje i povećanje stope recikliranja, priprema otpada za daljnju energetsku oporabu i dobivanje energije iz obnovljivih izvora, obrada otpada prije odlaganja i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Ukupni kapacitet postrojenja planiran je na 99.877 t godišnje, od čega 70.602 t/god za miješani komunalni otpad, 28.671 t/god za ostatke nakon sortiranja i 604 t/god za glomazni otpad, dok je kapacitet postrojenja za ostatni građevni otpad planiran na 11.074 t godišnje.
 

Pisane vijesti