Vlada RH usvojila prvi Akcijski plan za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja

Slika /public/Ministar_Horvat.jpg
Na današnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske predstavljen je prvi Akcijski plan za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja, čijom se provedbom planira smanjiti opterećenje za gospodarstvo od 532 milijuna kuna. Govoreći o detaljima samog Akcijskog plana, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat istaknuo je kako se radi o smanjenju opterećenja od 6,1 posto u odnosu na naplaćeni iznos u 2018. godini.

"Kumulativno s mjerama koje su već usvojene od početka 2020. godine, u kontekstu suzbijanja negativnih posljedica uzrokovanih epidemijom COVID-19, ukupno rasterećenje gospodarstva iznosi 752,3 milijuna kuna, odnosno 8,6 posto", napomenuo je ministar Horvat.
Donošenje prvog Akcijskog plana za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja sukladno je preporuci Vijeća Europske unije za Republiku Hrvatsku u okviru Europskog semestra, te je jedna od mjera koju se Hrvatska obvezala provesti sa ciljem pridruživanja Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) i bankovnoj uniji.

Ukupno 50 mjera rasterećenja

Predstavljajući mjere unutar samog Akcijskog plana, ministar Horvat je naglasio kako Vlada od početka svog mandata sustavno radi na pojednostavljenju i pojeftinjenju uvjeta za poslovanje te je tako do sada donijela četiri akcijska plana za administrativno rasterećenje gospodarstva, koji se kontinuirano provode, kao i prvi akcijski plan za liberalizaciju tržišta usluga.

Pojasnio je kako je tijekom 2019. godine provedena analiza svih neporeznih i parafiskalnih davanja u Republici Hrvatskoj te da je utvrđeno ukupno 448 takvih davanja. „Važno je razumjeti kako se od navedenog broja 273 naknade ili 61 posto odnosi na prihod proračunskih i izvanproračunskih korisnika te su one klasificirane kao neporezna davanja, dok je 175 naknada ili 39 posto prihod tijela koja nisu korisnici proračuna te su ona klasificirana kao parafiskalna davanja“, rekao je ministar te dodao kako je prema dostupnim podacima za 2018. godinu ukupno opterećenje raznim vrstama davanja u toj godini iznosilo 8,7 milijardi kuna ili 2,28 posto BDP-a.

Od toga, neporezna davanja iznosila su 7,95 milijardi kuna (91 posto), a parafiskalna davanja 756,6 milijuna kuna (9 posto) ukupno utvrđenog iznosa. Ovaj prvi Akcijski plan, kako je rekao, predviđa ukupno 50 mjera rasterećenja, a 33 mjere odnose se na smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja koja se plaćaju temeljem zakonskih ili podzakonskih akata. U okviru predviđenih mjera planirano je ukidanje ili umanjenje više od 300 upravnih pristojbi koje čine prihod središnjeg državnog proračuna, a 17 mjera odnosi se na smanjenje naknada za stručne ispite.

Zaključno, ministar je kazao kako je Vlada od početka svog mandata, odnosno u razdoblju od 2017. do 2020. donijela niz odluka o umanjenju financijskog opterećenja na gospodarstvo u sektorima šumarstva, turizma, pravosuđa, statistike i drugih. Stoga, procijenjeno rasterećenje kumulativno za razdoblje od 2017. do 2020. iznosi 362,8 milijuna kuna, čime sveukupno rasterećenje gospodarstva koje je Vlada do sada poduzela, uključivo i ovaj prvi Akcijski plan za neporezna i parafiskalna davanja iznosi 1,15 milijardi kuna.

Pisane vijesti