Predstavljanje rezultata projekta „Jačanje operativnih kapaciteta javne uprave u pogledu regulatornih metodologija i procesa te razvoj modela potpore inovacijama i novim poslovnim modelima“

Slika /dokumenti/virtualni sastanak naslovnica.jpg
Rezultati projekta provedenog u suradnji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, njemačkog Saveznog ministarstva gospodarstva i energetike (BMWi), konzultantske kuće “Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH”, te Službe za potporu strukturnim reformama Europske komisije (SRSS, sada DG REFORM) predstavljeni su na videokonferenciji održanoj 17. prosinca 2020. godine.

Projekt je započeo s provedbom u srpnju 2019. godine kroz Program podrške strukturnim reformama Europske komisije u cilju poboljšanja sustava regulatorne politike odnosno, poboljšanja operativnih kapaciteta hrvatskih tijela državne uprave i pripadajućih metodologija i procesa.

Na videokonferenciji su sudjelovali predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i predstavnici Europske komisije (DG REFORM), njemačkog Saveznog ministarstva gospodarstva i energetike (BMWi) te stručnjaci konzultantske kuće „Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH “ kao nositelji projekta,  zatim predstavnici Ureda za zakonodavstvo Vlade RH te predstavnici ostalih tijela državne uprave kao i poduzetnici koji su također sudjelovali na projektu. Projekt je nastavak kontinuiranih aktivnosti Službe za unapređenje poslovne klime Ministarstva koje su uz implementaciju Akcijskih planova za smanjenje administrativnog opterećenja i unapređenja provedbe i razvoja MSP testa, nastavljene na temelju dosadašnje suradnje s OECD-om kroz program Službe za potporu strukturnim reformama (SRSS, sada DG REFORM), državama članicama EU i odličnim bilateralnim odnosima s njemačkom administracijom na području Boljih propisa.

Ključni korisnici ovog projekta su stručnjaci Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ureda za zakonodavstvo Vlade RH i ostala mjerodavna tijela državne uprave. Svrha projekta je prvenstveno jačanja kapaciteta državne administracije za pružanje poboljšanih usluga procjene učinaka propisa kroz implementaciju politika boljih propisa koje kontinuirano doprinose smanjenju administrativnog opterećenja i poboljšanju kvalitete postojećih i novih propisa.
 
Također, krajnji korisnici su hrvatski poduzetnici i poduzeća, kao i strani ulagači u Hrvatskoj kojima će suvremena regulativa biti dobar okvir i podrška u svakodnevnom poslovanju, osobito kroz  sustav podrške inovacijama i inovativnim poslovnim modelima koji je razvijen u okviru ovog projekta.

Pisane vijesti