POZIV - Treći ciklus Dana otvorenih vrata europskog tržišta

Slika /public/downloaded/dani otvorenih vrata.jpg

Nastavno na održane Dane otvorenih vrata  unutarnjeg tržišta EU 9. rujna  i 9. listopada 2019.  pozivamo poduzetnike u ponedjeljak, 11. studenog 2019. od 10:00 do 12:00 na treći ciklus Dana otvorenih vrata europskog tržišta u Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.

 

Poduzetnici će ponovno imati priliku za razgovore o konkretnim preprekama na koje nailaze prilikom prekograničnog poslovanja na europskom tržištu roba i usluga u pojedinim sektorima. Poduzetnici će se moći informirati o već uklonjenim preprekama uslijed liberalizacije tržišta usluga i roba.

LETAKPisane vijesti