Osnovan Hrvatski odbor za produktivnost i konkurentnost

  • Slika /public/fotke javnost/Odbor za produktivnost (3).JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
U Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta danas je potpisan Sporazum o osnivanju Hrvatskog odbora za produktivnost i konkurentnost, temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske kojim se ovlašćuje ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta da, u ime Vlade, isti potpiše s Hrvatskom udrugom poslodavaca.

Odbor je osnovan u skladu s preporukom Vijeća EU, kojom se države članice poziva da uspostave nacionalne odbore za produktivnost i konkurentnost, a s ciljem provođenja analiza produktivnosti i konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva. „Ovaj odbor imat će zadatak analizirati politike koje mogu imati utjecaj na podizanje razine produktivnosti i konkurentnosti. To će se postići provođenjem neovisnih analiza na nacionalnoj razini, koje će posljedično doprinijeti procesu kreiranja svih budućih reformi, kako bi one mogle biti usmjerene na postizanje održivog gospodarskog rasta i konvergencije“, istaknuo je tom prilikom ministar Darko Horvat. Uz njega, potpisivanju su sa strane Ministarstva prisustvovali i državni tajnici Mario Antonić, Nataša Mikuš Žigman i Zdenko Lucić, te glavni tajnik Damir Kaufman, dok su od strane Hrvatske udruge poslodavaca potpisivanju Sporazuma prisustvovali direktor Davor Majetić te savjetnica u Nacionalnom vijeću za konkurentnost Jadranka Gable.

Preporuke za provođenje potrebnih reformi u prioritetnim područjima

Poslovi Odbora uključuju utvrđivanje i izradu analiza u razvoju produktivnosti i konkurentnosti, objektivnu ocjenu konkurentnosti i sposobnosti Republike Hrvatske za daljnji razvitak uz privlačenje investicija, davanje preporuka za provođenje potrebnih reformi u prioritetnim područjima, davanje prijedloga politika potrebnih za sustavni razvitak regulatornog okvira te druge poslove sukladno preporukama i drugim aktima Europske unije.

Hrvatski odbor za produktivnost i konkurentnost osnovan je oslanjajući se na postojeći okvir Nacionalnog vijeća za konkurentnost koje će svoj rad nastavljati u okviru Odbora.

Odbor se sastoji od 16 članova koje čine 4 predstavnika Vlade Republike Hrvatske, 4  predstavnika poslovnog i financijskog sektora, 4 predstavnika sindikata i 4 predstavnika akademske zajednice. Vlada Republike Hrvatske rješenjem imenuje i opoziva svoje predstavnike u Hrvatskom odboru za produktivnost, dok se ostali predstavnici predlažu Hrvatskoj udruzi poslodavaca.

Rad Odbora bit će financiran od stane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatske udruge poslodavaca, a administrativne i tehničke poslove Odbora obavljat će Hrvatska udruga poslodavaca. Nitko od navedenih članova Odbora neće primati naknadu za svoj rad.

Pisane vijesti