Održan sastanak o aktivnostima koje se poduzimaju za očuvanje periske

Slika /dokumenti/Pinna nobilis_1_Petar Kruzic.jpg
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja organiziralo je danas sastanak s predstavnicima stručno-znanstvene zajednice, javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i županijskih javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima s ciljem definiranja i koordiniranja budućih aktivnosti za očuvanje periske.

Putem akcije „Jeste li ih vidjeli“ Ministarstvo je zaprimilo više dojava o još potencijalno živim jedinkama periski. Znanstveno stručna zajednica je potvrdila malobrojne još uvijek žive jedinke, te je na određenim lokalitetima postavila kolektore za prikupljanje mlađi periske na kojima se očekuje određeni broj živih juvenilnih jedinki.

Kao ex situ mjera očuvanja u hrvatskom dijelu Jadrana trenutno se u Akvariju u Puli u zatvorenim sustavima u akvarijima održava stotinjak jedinki periske, od kojih njih tridesetak ne pokazuje znakove bolesti. Ključno je za opstanak vrste pronaći potencijalno otporne jedinke koje bi se dalje mogle razmnožiti i stvoriti prirodni „imunitet“. Stoga je nužna pomoć javnosti u identificiranju preživjelih jedinki. Te potencijalno otporne jedinke, mogući temelj prirodnog oporavka populacije, osobito je važno zaštiti od mogućeg antropogenog djelovanja.

U okviru Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj, a kojima upravlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, bit će osigurana sredstva za provođenje budućih aktivnosti očuvanja periski za razdoblje od 2020. do 2025. godine. Sredstva su namijenjena za provedbu in situ aktivnosti, poput postavljanja kolektora ličinki, zaštite ličinki i odraslih živih jedinki od predatora i antropogenog utjecaja, označavanja lokacija za zaštitu te edukacije te ex situ aktivnosti poput smještanja živih jedinki periski u zatvorene sustave u akvarijima te održavanje istih.

Pisane vijesti