Novih 10 mjera administrativnog rasterećenja donosi uštedu od 686 milijuna kuna

Slika /dokumenti/227. sjednica VRH.jpg
Vlada Republike Hrvatske na svojoj današnjoj sjednici usvojila je novi Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva 2020., kao dio reformskog paketa za poticanje gospodarskog rasta i sastavni dio Nacionalnog plana reformi u okviru Europskog semestra. 

Predstavljajući predloženi Akcijski plan, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat naglasio je kako se radi o kontinuitetu Vladine politike kojom se želi dodatno potaknuti konkurentnost hrvatskoga gospodarstva, što će zajedno s uštedama biti od iznimne važnosti u trenutnim okolnostima. „Radi se o sada već četvrtom Akcijskom planu, nakon što smo svim dosadašnjima otvorili prostor za rasterećenje od ukupno 2,7 milijardi kuna, odnosno malo više od 20 posto ukupnog administrativnog opterećenja u Hrvatskoj“, rekao je ministar Horvat.

Istaknuo je kako je ovim Akcijskim planom predviđeno dodatno rasterećenje od 686,6 milijuna kuna, te da se u njemu nalazi 10 mjera optimizacije i digitalizacije administrativnih postupaka koji najviše opterećuju poslovne subjekte. „Ovo je još jedan u nizu dokumenata koje donosimo u suradnji s poduzetnicima. Digitaliziranje sustava je nešto što je danas neophodno kako bi se poslovanje dodatno ubrzalo i olakšalo te je to smjer u kojem ova Vlada ide“, napomenuo je ministar. 

Ovogodišnjim Akcijskim planom najviše se planira rasteretiti gospodarstvo uvođenjem digitalizirane građevinske knjige e-Građevinski dnevnik i to u vrijednosti od 487,9 milijuna kuna.

Slijedi mjera uspostava jedinstvene platforme za plaćanje obveznih naknada s rasterećenjem od 118 milijuna kuna, potom mjera digitalizacije postupka povrata isplaćenih naknada plaća za vrijeme privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad s rasterećenjem od 25,5 milijuna kuna. Više od 22,6 milijuna kuna rasterećenja planira se kroz mjeru digitalizacije postupka evidencije podataka iz mirovinskog osiguranja, a 15,4 milijuna kuna rasterećenja planirano je kroz mjeru pojednostavljenja administrativnih zahtjeva za rad na izdvojenom mjestu rada.

Također, njegovom provedbom ispunit će se mjera iz akcijskog plana RH za pridruživanje europskom tečajnom mehanizmu (ERM) II i bankovnoj uniji.

Akcijski plan 2020. sadrži sljedeće administrativne postupke:
 1. Optimizacija i digitalizacija postupka ostvarivanja prava u okviru mjera aktivne politike zapošljavanja
  Optimizacija kroz elektroničko podnošenje zahtjeva za ostvarivanje mjera aktivne politike zapošljavanja te smanjenje opsega potrebne dokumentacije koju će poslodavci trebati dostaviti
 2. Digitalizacija postupka evidencije podataka iz mirovinskog osiguranja
  Optimizacija kroz elektroničko podnošenje MPP-1 obrasca i digitalizaciju postupka kontrole podataka obveznika o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja na način da se u elektroničkom obliku dostavlja rekapitulacija podataka, popis radnika s beneficiranim stažem te ostala potrebna dokumentacija od strane poslodavca i zapisnici o obavljenoj kontroli od strane Hrv. zavoda za mirovinsko osiguranje
 3. Elektroničko podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja
  Optimizacija kroz elektroničko podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja za korisnika mirovine (osiguranika) putem sustava e-Građani koristeći NIAS identifikacijski i autentifikacijski sustav
 4. Digitalizacija postupka povrata isplaćenih naknada plaća za vrijeme privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad
  Optimizacija kroz elektroničko podnošenje zahtjeva za povrat isplaćenih plaća za vrijeme privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad i popratne dokumentacije te smanjenje opsega potrebne dokumentacije koju će poslodavci trebati dostaviti
 5. Uspostava jedinstvene platforme za plaćanje obveznih naknada
  Optimizacija kroz razvoj nove e-usluge koja nudi popis određenih davanja koja je poduzetnik dužan podmiriti s kalendarom plaćanja odnosno rokovima za njihovo podmirenje i mogućnost izravnog plaćanja navedenih davanja
 6. Pojednostavljenje administrativnih zahtjeva za rad na izdvojenom mjestu rada (rad u prostoru koji nije prostor poslodavca ili rad kod kuće) za male rizike
  Optimizacija ukidanjem obveze poslodavca za dokumentiranjem procjene rizika na izdvojenom mjestu rada na kojem radnik želi povremeno obavljati rad za poslove s malim rizikom odnosno administrativne, uredske i slične poslove za koje je prethodno procijenjen i dokumentiran mali rizik i koje radnik redovito obavlja u prostoru poslodavca
 7. Digitalizacija postupka ishođenja uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak za pravne osobe
  Optimizacija kroz elektroničko podnošenje zahtjeva za izdavanje uvjerenja i popratne dokumentacije putem sustava e-Poslovanje za pravne osobe
 8. Uspostava elektroničke komunikacije između pravnih osoba i sudova
  Optimizacija kroz omogućavanje komunikacije između pravnih osoba i sudova elektroničkim putem
 9. Digitalizacija podnošenja zahtjeva za jednostavno priključenje na mrežu električne energije
  Optimizacija kroz elektroničko podnošenje zahtjeva i popratne dokumentacije u slučaju promjena na priključku postojećih građevina
 10. Uvođenje digitalizirane građevinske knjige e-Građevinski dnevnik
  Optimizacija kroz elektroničko vođenje gradilišta i kontrolu građenja od strane svih sudionika u gradnji, građevinske inspekcije i inspekcije rada
   
   
   


Pisane vijesti