EIT Awareness Day u Zagrebu, 24. February/veljače 2020.

Slika /public/downloaded/logo predsjedanje resized 3.jpg
EIT Awareness Day u Zagrebu,
24. February/veljače 2020.
 
We are pleased to announce that the Ministry of Economy, Entrepreneurship and Crafts and the European Institute of Innovation and Technology (EIT) are organising an EIT Awareness Day in Zagreb with the aim to raise awareness of the EIT Community, its activities and, in particular, of cooperation opportunities among relevant national stakeholders.  The event is under the auspice of Croatia’s Presidency of the Council of the EU.
 
At this conference, the EIT Community will introduce its ongoing activities in Croatia and across Europe, as well as provide specific information on potential areas for cooperation with interested national stakeholders. Organisations and individuals from all sides of the Knowledge Triangle (business, education and research), as well other interested stakeholders are invited to participate at the event, meet representatives from the EIT Innovation Communities and contribute to the discussions.
 
The agenda of the EIT Awareness Day will include the following themes:
1.       The Croatian Innovation System
2.       Introduction to the EIT, Powering Innovation Across Europe
3.       EIT Education: from Student to Entrepreneur
4.       EIT Innovation: from Idea to Product
5.       EIT Entrepreneurship: from Lab to Market
6.       Panel Discussion: Experiences and future perspectives – how the EIT Community can assist in enhancing innovation capacity in Croatia?
 
We would kindly request and encourage you to register your attendance through the link EIT Awareness Day at your earliest convenience.
 
 
Zadovoljstvo nam je najaviti da Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) organiziraju EIT Awareness Day u Zagrebu s ciljem upoznavanja EIT zajednice i njihovih aktivnosti, a posebice o mogućnostima suradnje s relevantnim nacionalnim dionicima. Događaj se održava pod pokroviteljstvom hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije.
 
Na konferenciji će EIT zajednica predstaviti trenutne aktivnosti u Hrvatskoj i diljem Europske unije, te će dati informacije o potencijalnim područjima suradnje sa zainteresiranim nacionalnim dionicima. Organizacije i pojedinci koji pripadaju “trokutu znanja” (poslovna zajednica, obrazovna i istraživačka zajednica), te svi zainteresirani pozvani su sudjelovati događaju, da se sastanu s predstavnicima EIT inovacijskim zajednicama i doprinesu raspravi.
 
Program Dana svijesti o EIT-u obuhvatiti će sljedeće teme:
 
1.       Hrvatski inovacijski sustav
2.       Uvod u EIT, snagu inovacije diljem Europe
3.       EIT edukacija: od studenta do poduzetnika
4.       EIT inovacija: od ideje do proizvoda
5.       EIT poduzetništvo: od stvaranja do tržišta
6.       Panel diskusija: Iskustva i buduće perspektive - kako EIT zajednica može pomoći u jačanju inovacijskih kapaciteta u Hrvatskoj?
 
Ljubazno vas molimo da svoje sudjelovanje prijavite putem poveznice EIT Awareness Day što je prije moguće.                                                                                                 


Pisane vijesti