Kontakt

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Ulica grada Vukovara 78
Tel: 01/ 6106 111

Radno vrijeme
ponedjeljak-petak 8:30-16:30

OIB: 22413472900